Home ข่าวสาร สาระ ประโยชน์ของการจดทะเบียนสมรส รู้ไว้เพื่อผลประโยชน์ตัวเอง

ประโยชน์ของการจดทะเบียนสมรส รู้ไว้เพื่อผลประโยชน์ตัวเอง

10 second read
ปิดความเห็น บน ประโยชน์ของการจดทะเบียนสมรส รู้ไว้เพื่อผลประโยชน์ตัวเอง
0

สำหรับวันนี้เราจะพามาดูข้ อ ดีในการจดทะเบียนสมรส ซึ่งอาจจะมีหล า ยๆคนที่แต่งงานแล้วแต่ยังไม่จดทะเบียนกัน เพราะอาจจะยังไม่ทราบถึงประโยชน์ อาจเห็นเป็นแค่กระดาษใบเดียว ฉนั้นเราลองมาดูประโยชน์กันว่าถ้าหากเราจดทะเบียนสมรสเราจะได้อะไรบ้าง

การแต่งงาน จัดเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตคู่อีกหนึ่งเรื่องก็ว่าได้ ที่กว่าจะประกาศให้ทุกคนรู้ เชื่อว่าคนสองคนต้องใช้เวลาเรียนรู้กันผ่านระยะเวลามาพอสมควร และสิ่งที่สร้างความมั่นใจให้กับภรรย าทั้งหล า ย ที่สามารถแสดงตัวว่าเป็น เ มี ยที่ถูกต้องต ามกฏหมาย คือ การจรดปากกาเซ็นต์ชื่อลงในกระดาษหนึ่งแผ่นที่เรียกว่า ทะเบียนสมรส เพราะนั่นหมายถึงการตัดสินใจที่จะอยู่กับคนที่เรารักไปตลอ ดชีวิตแล้ว

ประโยชน์ของทะเ บี ย น สมรส

1 ทำให้สามีหรือภรรย า ได้รับ ม ร ด ก ของคู่สมรส เมื่ออีกฝ่ายหนึ่ง ต า ย จา กไ ป

2 ทำให้ภรรย า เลือ กว่าจะใช้หรือไม่ใช้นามสกุลของสามีก็ได้

3 ทำให้สามีและภรรย า มีส่วนร่วมกันในการจัดการสินส ม ร ส

4 เป็นการแสดงให้เห็นว่า คุณสามีและภรรย าต้องดูแลกันและกัน ช่วยกันทำมา ห ากิ น

5 ทำให้ภรรย า ที่เป็นชาวต่างชาติสามารถขอสิ ท ธิ์ ใช้ สั ญ ช า ติ ไ ท ย ได้ต ามสามี

6 ทำให้สามีหรือภรรย า มี สิ ท ธิ์ รับเงินเมื่ออีกฝ่ายหนึ่ง ต า ย ในหน้ า ที่

7 ทำให้ลูกที่เกิดมานั้นเป็นลูกที่ถูกต้องต าม ก ฎ ห ม า ย

8 ทำให้สามีหรือภรรย า เรียกร้องค่า เ สี ย ห า ยจากที่อีกฝ่ายหนึ่งมี ชู้ ได้

9 ทำให้สามีหรือภรรย า เรียกร้องค่า เ สี ย ห า ยจากคน ที่ ทำใ ห้อี กฝ่ายหนึ่งเ สี ย ชีวิต

10 ทำให้ลดหย่อนภ า ษี ได้ แหม่ ๆ ชอบกันเลยใช่ไหมคะ ข้ อนี้

ซึ่งทะเบี ย น สมรสนี้ก็จะมีอายุการใช้งานไปถึงตอนที่คู่สามีและภรรย า หย่ าร้างกัน เพื่อใช้ในการหาข้ อตกลง เมื่อมีการหย่ ากัน เช่น การแบ่งสินสมรส ค่าเลี้ยงดู สิ ท ธิ์ การดูแลบุตร ฯลฯ หล า ยคนก็เกิดข้ อสงสัยอีกใช่ไหมละคะว่า แล้วจดทะเ บี ย น สมรสซ้อน มัน มีผลอะไรยังไง วันนี้เราก็มีมาบอ กกันด้วยนะ

ซ้อน ซ้อนนั้นผิ ด ก ฎ ห ม า ย ซึ่งถ้ามีการจดทะเ บี ย น ครั้งที่ 2 หรือมีการจดทะเ บี ย น ซ้อนนั้ น เราจะถือว่าการจดทะเ บี ย น นั้นเป็นโมฆะ ยกเว้นครั้งแรกจะได้มีการหย่ าร้างที่สบูรณ์แล้วนั่ นเ อ ง

เป็นยังไงกันบ้างเหล่าบรรดาสามีภ ร ร ย า ทั้งหล า ย รู้ถึงประโยชน์ และความสำ คัญข อ งแล้วใช่ ไหมล่ะ ค ะ คราวนี้ก็อย่ าประมาทเป็นเด็ดข า ดนะคะ เพรา ะอาจจะทำให้คุณพลาดอะไรไปอย่ างน่า เ สี ย ดายเล ยล่ ะค่ ะ

คุณสามีภรรย า ก็ต้องอยู่กันด้วยความรัก ความเชื่อใจ ความเข้าใจ และให้ อ ภั ย กัน มาก ๆนะคะ ก็จะทำให้ของคุณทั้งสองเป็นไปอย่ างราบรื่นไม่มี ปั ญ ห า อีกตลอ ดไป

ที่มา โพสจัง showbizinfoo  horoscopedaily99  th.theasianparent

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

เปิดแก๊สมีเ สี ยงพรึบพรั่บ ไฟติดไม่สม่ำเสมอ แก้ได้เองง่ายๆไม่ต้องซื้ อใหม่

เคยไหมเวลาจะทำกับข้าวเปิดแก๊สมามีแต่เ สี ยงพรึบพรั่บ แถ … …