Home ข่าวสาร สาระ ประโยชน์ของการจดทะเบียนสมรส รู้ไว้เพื่อผลประโยชน์ตัวเอง

ประโยชน์ของการจดทะเบียนสมรส รู้ไว้เพื่อผลประโยชน์ตัวเอง

10 second read
ปิดความเห็น บน ประโยชน์ของการจดทะเบียนสมรส รู้ไว้เพื่อผลประโยชน์ตัวเอง
0

สำหรับวันนี้เราจะพามาดูข้ อ ดีในการจดทะเบียนสมรส ซึ่งอาจจะมีหล า ยๆคนที่แต่งงานแล้วแต่ยังไม่จดทะเบียนกัน เพราะอาจจะยังไม่ทราบถึงประโยชน์ อาจเห็นเป็นแค่กระดาษใบเดียว ฉนั้นเราลองมาดูประโยชน์กันว่าถ้าหากเราจดทะเบียนสมรสเราจะได้อะไรบ้าง

การแต่งงาน จัดเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตคู่อีกหนึ่งเรื่องก็ว่าได้ ที่กว่าจะประกาศให้ทุกคนรู้ เชื่อว่าคนสองคนต้องใช้เวลาเรียนรู้กันผ่านระยะเวลามาพอสมควร และสิ่งที่สร้างความมั่นใจให้กับภรรย าทั้งหล า ย ที่สามารถแสดงตัวว่าเป็น เ มี ยที่ถูกต้องต ามกฏหมาย คือ การจรดปากกาเซ็นต์ชื่อลงในกระดาษหนึ่งแผ่นที่เรียกว่า ทะเบียนสมรส เพราะนั่นหมายถึงการตัดสินใจที่จะอยู่กับคนที่เรารักไปตลอ ดชีวิตแล้ว

ประโยชน์ของทะเ บี ย น สมรส

1 ทำให้สามีหรือภรรย า ได้รับ ม ร ด ก ของคู่สมรส เมื่ออีกฝ่ายหนึ่ง ต า ย จา กไ ป

2 ทำให้ภรรย า เลือ กว่าจะใช้หรือไม่ใช้นามสกุลของสามีก็ได้

3 ทำให้สามีและภรรย า มีส่วนร่วมกันในการจัดการสินส ม ร ส

4 เป็นการแสดงให้เห็นว่า คุณสามีและภรรย าต้องดูแลกันและกัน ช่วยกันทำมา ห ากิ น

5 ทำให้ภรรย า ที่เป็นชาวต่างชาติสามารถขอสิ ท ธิ์ ใช้ สั ญ ช า ติ ไ ท ย ได้ต ามสามี

6 ทำให้สามีหรือภรรย า มี สิ ท ธิ์ รับเงินเมื่ออีกฝ่ายหนึ่ง ต า ย ในหน้ า ที่

7 ทำให้ลูกที่เกิดมานั้นเป็นลูกที่ถูกต้องต าม ก ฎ ห ม า ย

8 ทำให้สามีหรือภรรย า เรียกร้องค่า เ สี ย ห า ยจากที่อีกฝ่ายหนึ่งมี ชู้ ได้

9 ทำให้สามีหรือภรรย า เรียกร้องค่า เ สี ย ห า ยจากคน ที่ ทำใ ห้อี กฝ่ายหนึ่งเ สี ย ชีวิต

10 ทำให้ลดหย่อนภ า ษี ได้ แหม่ ๆ ชอบกันเลยใช่ไหมคะ ข้ อนี้

ซึ่งทะเบี ย น สมรสนี้ก็จะมีอายุการใช้งานไปถึงตอนที่คู่สามีและภรรย า หย่ าร้างกัน เพื่อใช้ในการหาข้ อตกลง เมื่อมีการหย่ ากัน เช่น การแบ่งสินสมรส ค่าเลี้ยงดู สิ ท ธิ์ การดูแลบุตร ฯลฯ หล า ยคนก็เกิดข้ อสงสัยอีกใช่ไหมละคะว่า แล้วจดทะเ บี ย น สมรสซ้อน มัน มีผลอะไรยังไง วันนี้เราก็มีมาบอ กกันด้วยนะ

ซ้อน ซ้อนนั้นผิ ด ก ฎ ห ม า ย ซึ่งถ้ามีการจดทะเ บี ย น ครั้งที่ 2 หรือมีการจดทะเ บี ย น ซ้อนนั้ น เราจะถือว่าการจดทะเ บี ย น นั้นเป็นโมฆะ ยกเว้นครั้งแรกจะได้มีการหย่ าร้างที่สบูรณ์แล้วนั่ นเ อ ง

เป็นยังไงกันบ้างเหล่าบรรดาสามีภ ร ร ย า ทั้งหล า ย รู้ถึงประโยชน์ และความสำ คัญข อ งแล้วใช่ ไหมล่ะ ค ะ คราวนี้ก็อย่ าประมาทเป็นเด็ดข า ดนะคะ เพรา ะอาจจะทำให้คุณพลาดอะไรไปอย่ างน่า เ สี ย ดายเล ยล่ ะค่ ะ

คุณสามีภรรย า ก็ต้องอยู่กันด้วยความรัก ความเชื่อใจ ความเข้าใจ และให้ อ ภั ย กัน มาก ๆนะคะ ก็จะทำให้ของคุณทั้งสองเป็นไปอย่ างราบรื่นไม่มี ปั ญ ห า อีกตลอ ดไป

ที่มา โพสจัง showbizinfoo  horoscopedaily99  th.theasianparent

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …