Home ข่าวสาร สาระ ต้นไม้ 5 ชนิดปลูกไว้ช่วยป้องกันบ้าน ประโยชน์เยอะ

ต้นไม้ 5 ชนิดปลูกไว้ช่วยป้องกันบ้าน ประโยชน์เยอะ

8 second read
ปิดความเห็น บน ต้นไม้ 5 ชนิดปลูกไว้ช่วยป้องกันบ้าน ประโยชน์เยอะ
0

ต้นไม้นอ กจากจะปลูกไว้เพื่อประดับหรือสร้างความร่มรื่นให้กับบ้านได้แล้ว ยังสามารถให้ประโยชน์หล า ยๆด้านได้อีกด้วย สำหรับใครที่กำลังมองหาต้นไม้ที่ปลูกแล้วได้ประโยชน์ไปด้วย เรามีต้นไม้มาแนะนำกัน จะเป็นอย่างไรได้ประโยชน์แบบไหนเราไปดูกันเลย

บ้านไหน มีเจ้าตัวกวนใจเข้ามาเยือนบ่อย ๆ ลองนำต้นไม้เหล่านี้มาปลูกจะช่วยป้องกันไม่ให้เหล่าน้องเหลือม น้องหลาม น้องเขียวและอีกหล า ยๆน้องไม่เข้ามาใกล้บ้าน ซึ่งวันนี้เราจะมาบอ ก 5 ต้นไม้ ที่จะช่วยป้องกันบ้าน เหล่านี้เขาไม่ชอบเลย จะไม่เลื้อยผ่ า น มาใกล้นั่นเ อ ง มีต้นอะไรบ้างลองมาอ่ า นและหามาปลูกกันได้เลย

1 ต้นจิงจูฉ่าย

สามารถนำมาปรุงอาหารเป็นผักได้ เป็นส มุ น ไ พ รชั้นยอ ดอีกด้วย แต่สำหรับเจ้าตัวกวนใจเป็นต้นที่ก ลิ่ น ฉุน เจ้าตัวกวนใจไม่ชอบเลย เพียงแค่เจ้าตัวกวนใจได้ก ลิ่ น นิดหน่อยก็จะถอยไปห่าง ๆ แล้ว

2 ต้นส มุ น ไ พ รฟ้าทะ ล า ย โ จ ร

เป็นส มุ น ไ พ รรสขมที่หล า ยคนรู้ว่าสร ร พ คุ ณ มัน ดีม า ก ๆ ช่วย รั ก ษ าและบ ร รเ ท าได้หล า ย โ ร ค เลย และยังเป็นต้นไม้ที่เจ้าตัวกวนใจไม่ชอบ เนื่องจากเจ้าตัวกวนใจจะแ พ้ หากผิ วห นั งเจ้าตัวกวนใจไปโดนกับใบของฟ้าทะ ล า ย โ จ รนั้นจะมีอาการ ผิ วห นั งบวม พุ พ อง ซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้ที่อั น ต ร ายต่อเจ้าตัวกวนใจมาก ๆ

3 ต้นกุยช่ายประดับ

ที่เรียกอีกอย่ างหนึ่งว่ากุยช่ายม่วง เป็นไม้ยืนต้นอ า ยุ ยื น มากทีเดียว จะมีหั วอยู่ใต้ดิน ใบจะเป็นลักษณะเรียว มีปล า ยแหลม ๆ ส่วนก ลิ่ น นั้นก็ฉุนใช่เล่นเลยทีเดียว เป็นอีกต้นที่รบกวนระบบการทำงานของ หั ว ใ จและระบบประ ส า ทของเจ้าตัวกวนใจได้ปั่นป่วน มากทีเดียว

4 ต้นระย่อม

สำหรัยต้นนี้บางคนอาจจะยังไม่รู้จัก เป็นไ ม้ พุ่ ม สูงประมาณ 30 – 70 เซนติเมตรเท่านั้นเอง ลำต้นจะเป็นเปลือ กสีขาว ๆ มีย าวขาวออ กมา ต้นนี้ช่วยไล่เจ้าตัวกวนใจทั้งหล า ยไม่ให้เข้ามาใกล้ เ พ ร า ะว่าเป็นต้นไม้ที่ฤ ท ธิ์ รบกวนประ ส า ทและการทำงานของหั ว ใ จ หากเจ้าตัวกวนใจตัวไหนโดนก็จะอาก า ร ส า หั ส เลยทีเดียว

5 ต้นด อ กดาวเรือง

เป็นไม้ด อ กไม้ประดับและไม้ม ง ค ลในตัวอีกด้วย หากปลูกเยอะ ด อ กยังเก็บข า ยได้อีกด้วย หากวางเอาไว้ตรงจุดที่เจ้าตัวกวนใจชอบเลื่อยเข้าม า บ่ อ ย ๆ ก็จะทำให้เจ้าตัวกวนใจห า ยไป เนื่องจากใบดาวเรืองนั้น มีก ลิ่ น ฉุนแรงมาก เจ้าตัวกวนใจไม่ชอบเอาเสียเลย ก็จะทำให้เจ้าตัวกวนใจห า ยไป แถมยังทำให้เจ้าตัวกวนใจส า ย ต าพ ร่ าเลือนรางอีกด้วย ผิ วก็ระค า ยเคือง ดาวเรืองกับเ จ้ า ตั ว ก ว น ใ จเลยไม่ค่อยจะถูกกัน

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถใช้เป็นต้นไม้ป้องกันไม่ให้เจ้าตัวกวนใจเข้าบ้านได้เป็นอย่ างดี ก็ลองหามาปลูกกันได้นะ ร าค าแต่ละต้นก็ไม่แพงเลย ปลูกเยอ ๆ น้องจากป้องกันเจ้าตัวกวนใจได้ก็ยังเป็นส มุ น ไ พ รใกล้ตัวมีประโยชน์มากอีกด้วย

ที่มา krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …