Home ข่าวสาร สาระ ต้นไม้ใหญ่ 9 อ ย่ างควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้านไว้

ต้นไม้ใหญ่ 9 อ ย่ างควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้านไว้

32 second read
ปิดความเห็น บน ต้นไม้ใหญ่ 9 อ ย่ างควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้านไว้
0

เรามักจะเห็นข่าวออ กมากมายต้นไม้ล้มทับถนนบ้านเรือนในหน้าฝน มีพายุเข้าทำให้บ้านเรือนเ สี ยห า ยเป็นอ ย่ างมาก สำหรับการแลูกต้นไม้จึงควรดูว่าต้นไม้ชนิดนั้นๆเติบโตแค่ไหน หากโตมากเราก็ไม่ควรจะนำมาปลูกใกล้บ้าน

คนส่วนใหญ่ปลูกต้นไม้ไว้ใกล้บ้านเพราะสามารถ ให้ร่มเงาและบดบัง แสงอาทิตย์ได้ปลูกเพื่อ กินผล หรือปลูกเพื่อเสริมความมงคล แต่รู้หรือไม่ว่า ต้นไม้บางต้นก็อาจจะสร้าง ปั ญ ห า ให้กับบ้านหรือคนที่อาศัยอยู่ เ ดื อ ด ร้อนได้เหมือนกัน

เชื่อหรือไม่ว่าบางต้นอาจจะ ส่งผลเ สี ยได้ตั้งมากมาย อ ย่ า ง ที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนก็ได้ และอาจจะกล า ยเป็น ปั ญ ห า ผิ ดใจกับเพื่อนบ้าน ถึงกับท ะ เ ล า ะกันบานปล า ยใหญ่โต

ก็เป็นได้ เพียงเพราะเรื่องของต้นไม้หรือ กิ่งไม้ อ ย่ า มองข้ามกัน มาเช็คกันหน่อยดีกว่า ว่ามีต้นไม้ชนิดใดบ้างที่ไม่ควรปลูกไว้ใกล้บ้านบ้าง รู้ไว้ 9 ต้นไม้ที่ควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้าน

1 มะม่วง

มะม่วง Mangifera indica L. ไม้ผลยอ ดนิยม สูงได้ถึง 30 เมตร เป็นต้นไม้ที่มีปลูกกันแทบทุกบ้าน เนื่องจากเก็บผลรับประทานได้ แต่ก็มี ปั ญ ห า เรื่องน้ำย างใสๆที่เมื่อแห้งจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำต าลคล้ำ หากหยดลงบนพื้นจะเป็นค ร า บส ก ป ร กง่าย อีกทั้งอาจทำให้ผิวหนังเป็น แ ผ ล

และสีของรถยนต์เ สี ยห า ย จึงไม่เหมาะกับพื้นที่ของบ้าน อ ย่ า ง ลานบ้าน ลานจอ ดรถ หรือบริเวณวิ่งเล่นของ เ ด็ ก ๆ ระยะปลูกที่เหมาะสมคือ 4 – 8 เมตร ควรหมั่นตัดแต่งทรง พุ่มหลังเก็บผลเสมอ จะช่วยควบคุมความสูงได้ คนโบราณเชื่อว่าหากปลูกมะม่วงไว้ทางทิศใต้ จะช่วยให้เจ้าของบ้าน และผู้อยู่อาศัยร่ำร ว ยยิ่งขึ้น

2 ต้นพญา สั ตบรรณ

พญา สั ตบรรณ หรือ ตีนเป็ดขาว Blackboard Tree ไม้ต้นสูง 15-25 เมตร ทรงพุ่มแผ่เป็นชั้น เนื้อไม้อ่อนและกิ่งเปราะ ทุกส่วนของต้น มีน้ำ ย า งสีขาว อีกทั้งมีระบบรากใหญ่ ที่สามารถชอนไชไปได้ไกลถึง 20-30 เมตร จึงอาจเซาะทำล า ย รากฐานของบ้าน หรืองัดจนรั้ว พั ง ได้ ไม่ควรปลูกไว้ ใกล้ตัวบ้าน

ส่วนใหญ่นิยมปลูกเป็นไม้ประ ดั บ ในสวน เพราะมี ด อ ก สวยสีขาวอมเขียว บานพร้อมกันทั้งช่อและนานหล า ยวัน แต่ ด อ ก นั้นส่งกลิ่นฉุน รุ น แ ร ง ในช่วงเย็นอาจทำให้วิงเวียนศีรษะและอาเจียนได้

แถมยังแผ่รัศมีไปได้ไกลรบกวน เพื่อนบ้านข้างเคียงอีกด้วย หากต้องการปลูกควรปลูกลงแปลงกลางแจ้ งเป็นต้นเดี่ยวให้ห่างจากต้นไม้อื่นอ ย่ า งน้อย 8 เมตร จะได้ทรงพุ่มที่แผ่สวยงาม

3 เ ต่ า ร้ า ง

เต่าร้าง Caryota urenร ไม้ยืนต้นชนิดปาล์ม แตกพุ่มกว้าง สูงได้ถึง 10 เมตร ลักษณะใบหยักเว้าไม่สม่ำเสมอ ใบหนาสีเขียวเข้ม นิยมปลูกเป็นไม้ประ ดั บ ชอบแสงแดด ครึ่งวันถึงเต็มวัน ข้ อควรระวังอยู่ที่ผลซึ่งมีขนขึ้นปกคลุม เมื่อไปสัมผัสโดน ผิ ว ห นั ง จะเกิด อ า ก า ร คัน มาก

4 ต้นหูกระจง

ต้นหูกระจง หรือ แผ่บารมี Terminalia ivorenรiร Chev. ไม้ต้นผลัดใบ ทรงพุ่มโปร่งแตกกิ่งเป็นชั้น ๆ มีระบบรากที่แข็งแรงแผ่ออ กด้านข้าง หากปลูกใกล้บ้าน มากเกินไป จะทำให้พื้นแตก

รวมไปถึงทำลๅย โครงสร้างบ้านได้ ควรปลูกห่างจาก ตัวบ้านประมาณ 8-10 เมตร และหมั่นตัดแต่งกิ่งก้าน ให้สวยงามเพื่อให้ร่มเงา สามารถปลูกเป็นไม้ประธานในสวนได้ แต่ใบร่วงง่าย จึงไม่ควรปลูกใกล้ สระว่ายน้ำหรือบ่อน้ำ

5 ต้นโพธิ์

ต้นโพธิ์ Ficuร religioรa L. ต้นไม้มงคลที่เป็นตัวแทน ความศรัnธาของชาวพุทธ แต่มีระบบรากที่แผ่ออ กไปได้ ไกลจนอาจชอนไชตัวอาคารบ้านเรือน ให้ได้รับความเ สี ยห า ย อีกทั้งมักมีน้ำขังอยู่ต ามกิ่งของต้นนี้ นำมาซึ่ง เ ชื้ อ ร า ที่อาจก่อให้เกิด ปั ญ ห า อื่นๆต ามมาในสวน

6 ชมพูพันธุ์ทิพย์

ชมพูพันธุ์ทิพย์ Tabebuia roรea ไม้ต้นขนาดใหญ่ ออ ก ด อ ก สีชมพูที่สร้างบรรย ๅ กาศโรแมนติกได้เป็น อ ย่ า ง ดี แต่ก็ร่วงหล่นง่าย ทำให้พื้นส ก ป ร ก สร้างความลำบาก ในการเก็บกวาด ถ้าปลูกใกล้รั้วเกินไปจะทำให้ ด อ ก ร่วงไปในเขตพื้นที่อีก ฟากของเขตรั้วได้ อีกทั้งรากของชมพูพันธุ์ทิพย์ ยังชอบชอนไชเข้าไปยังกำแพงรั้ว และกำแพงบ้าน ส่วนกิ่งนั้นก็เปราะหักง่าย ตำแหน่งที่ปลูกจึงควรต้องอยู่ห่าง จากตัวบ้านและกำแพงรั้วพอสมควร

7 ต้นไทร

ต้นไทร Ficuร annulata BL. ต้นไทร เป็นต้นไม้มงคลอีกหนึ่งต้น ที่ให้ประโยชน์มากมายทั้งร่มเงา รวมไปถึงยังช่วย รั ก ษ า ระบบนิเวศให้ยังคงสมบูรณ์ แต่ในทางกลับกันหากเรา นำมาปลูกไว้ใกล้ ๆ ตัวบ้าน ปั ญ ห า ที่ต ามคงจะเป็นรากชอนไชทำล า ย โครงบ้าน แถมยังเสี่ยงถูกโค่นลงมาทับสิ่งปลูกสร้างเมื่อพายุมาเยือน

เนื่องจากรากไม่ได้หยั่งลึกลง ในดินจึงทำให้ไ ม่สามารถยึดเกาะพื้นดินได้ และข้ อที่น่าเป็นห่วง อ ย่ า ง ยิ่งนั่นก็คือเมื่อนกน้อยกินผลไทร เป็นอาหารแล้วไปถ่ายไว้ที่ไหน ต้นไทรก็จะ แ ท ง ยอ ดเจริญเติบโตขึ้น มาตรงนั้น เช่น ซอ กกำแพง ผนังตัวบ้าน บนกระเบื้องมุงหลังคา แถมยังคอยแย่งอาหารจากพืชอื่นๆ อีกด้วย

8 ต้นก้ามปู

ต้นก้ามปู Samanca Saman Jacq Merr. ต้นก้ามปูหรือที่เราพอคุ้นหูกันในนามต้นจามจุรีนั่นเอง จากรูปจะเห็นได้ว่าต้นก้ามปูเป็นพรรณไม้ขนาดใหญ่ ที่มีรากแข็งแรง แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงา ลำต้นสามารถสูงได้ถึง 25 เมตร เป็นอีกหนึ่งไม้เศรษฐกิจ ที่นำมาทำประโยชน์ได้หล า ย อ ย่ า งเลย แต่ขอเตือนว่า อ ย่ าปลูกไว้ใกล้บ้านเชียว

เพราะนอ ก จากรากจะชอนไชไปทำล า ย โครงสร้างบ้านแล้วเมื่อโตขึ้น มากๆ พุ่มใบหนาของต้นก้ามปูยังบังแสงแดด ไม่ให้ลอ ด ผ่ า น เข้ามาสังเคราะห์แสง กับต้นไม้ต้นเล็กๆ ต้นอื่นอีกด้วย ต้องมีพื้นที่มากจริงๆ หากจะปลูกต้นนี้

9 กระถินณรงค์

กระถินณรงค์ Acacia auriculaeformiร Cunn. ไม้ต้นไม่ผลัดใบ ทรงพุ่มกลม มีกิ่งห้อยย้อย ออ ก ด อ ก สีเหลืองมีกลิ่นหอม นิยมปลูกประ ดั บ ในสวนที่มีที่โล่งกว้าง เช่น สวนสาธารณะ สวนป่า หรือต ามริมถนน มักพบ ปั ญ ห า หนอนเจาะลำต้น ทำให้กิ่งเปราะได้ง่าย จึงควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้าน นอ กจากนี้ผู้ที่เป็น โ ร ค ภูมิ แ พ้ ก็ควรร ะ วั ง เพราะอาจ แ พ้ ละอองเกสรได้

ที่มา ดงอีสาน V.2, รhowbizinfoo.com  sit-smiling

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …