Home ข่าวสาร สาระ ตัวอักษรบนย างรถมีความหมาย คนใช้รถควรรู้ไว้

ตัวอักษรบนย างรถมีความหมาย คนใช้รถควรรู้ไว้

15 second read
ปิดความเห็น บน ตัวอักษรบนย างรถมีความหมาย คนใช้รถควรรู้ไว้
0

สำหรับวันนี้เราจะพาคุณมารู้จักเกี่ยวกับย างรถยนต์ ที่หล า ยคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าทำไมเราต้องรู้จักกับย างรถ ก็เพราะว่าเพื่อที่เวลาเราไปซื้ อย างหรือเปลี่ยนย างเราจะได้เลือ กถูกไงทุกคน เอาล่ะถ้าอย ากรู้กันแล้วเราก็ไปดูกันเลย

การขับขี่ที่ดีควรมีย างที่ดีเป็นตัวประสานระหว่างรถและผู้ขับ หากย างที่ใช้นั้นดีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนก็จะออ กมาอ ย่ างเต็มที่ การที่จะเปลี่ยนย างสักครั้งควรเรียนรู้ว่า ย างแต่ละชนิดผลิตขึ้น

มาเพื่อ การใช้งานประเภทใด ซึ่งจะทำให้เราได้ของที่เราต้องการมากที่สุด ตอบโจทการใช้งานเรามากที่สุด และคุ้มเงินเรามากที่สุด ไม่ควรสักแต่ว่าเปลี่ยน หรือเข้าร้านแล้วให้ร้านเลือ กให้ เราควรมีความรู้ในการเลือ กใช้เอง

ย างรถนั้นเป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบสำคัญของรถที่ต้องใส่ใจรายละเอียดอย่ า งมาก เพราะหล า ยครั้งที่ผู้ขับขี่มักจะมองข้ามไป โดยย างรถยนต์นั้นจะช่วยทำให้การขับเคลื่อนของรถเป็นไป

ได้อ ย่ างมีประสิทธิภาพผู้ขับขี่จะต้องหมั่นตรวจสอบย า งรถ ไม่ว่าจะเป็นลมย า งรถ ด อ ก ย า งรถ แก้มย า ง โดยอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ขับขี่ต้องทราบคือ อักษรต่างๆ บนย า งรถที่มีระบุไว้บริเวณแก้มย า ง

โดยจะมีรายละเอียดต่างที่ผู้ขับขี่ควรทราบ เพื่อที่จะได้ดูแล รั ก ษ า รวมถึงทราบที่มาของย า ง หากเมื่อครบกำหนดระยะที่ต้องเปลี่ยนย า ง จะได้เปลี่ยนให้ถูกต้องต ามประเภทการใช้งานของย า งด้วย

ตัวเลขและอักษรบนย า งรถยนต์ จะมีรายละเอียดบอ กตั้งแต่ขนาดของย า วันเดือนปีที่ผลิตย า ง Code สำคัญต่างๆ ของย า งรถ ความกว้าง ความสูงของแก้มย า ง และเส้น ผ่ า ศู น ย์กลางของกระทะล้อ หรือล้อแมกซ์

โดยเรามักจะเรียกว่าขนาดของขอบย า งนั่นเอง ตั ว อ ย่ า งเช่น P185/75R14 82S โดยรายละเอียดของตัวอักษรและตัวเลขเหล่านี้

Code ย า งรถยนต์คือ 185 เป็นขนาดความกว้างของย า งรถ โดยจะมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร

75 ความถึงความสูงของแก้มย า งที่คิดหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ จากความกว้างของย า ง มักจะเรียกว่าซีรี่ย์

R คือ ชนิดของโครงสร้างย า ง ซึ่งจะแบบเรเดียล

14 คือ ขนาดเ ส้ น ผ่ าศูนย์กลางล้อ ใช้หน่วยวัดเป็นนิ้ว เหมือนที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยครั้งว่า ขนาดขอบล้อ 14 นิ้ว

82 เป็นพิกัดสำหรับการรับน้ำหนักในการบรรทุก หรือเรียกได้ว่าค่าดัชนีการรับน้ำหนักของย า งในแต่ละเส้น

S คือ ตัวอักษรที่บอ กถึงพิกัดความเร็วของที่สุดที่ย า งจะรับไหว

โดยแก้มย า งซ้ายขวาจะมีการบอ กรายละเอียดเพิ่มเติมของย า งรถอย่ า งเช่น จะมีตัวเลขประมาณ 4 หลัก ซึ่งผู้ขับขี่อาจจะต้องสังเกตให้ดี เช่น 4202 โดยตัวเลขสองหลักแรกคือ 42 จะเป็นการแจ้งถึงสัปดาห์ที่ผลิตย า งออ กมาในสัปดาห์ที่ 42 ส่วนตัวเลขสองหลักด้านหลังจะเป็นการแจ้งให้ทราบถึงปีที่ผลิตย า งออ กมา คือในปี 2002 นั่นเอง นับที่ตัวเลขสองหลักด้านหลัง

ทั้งนี้ย า งรถยนต์แต่ละเส้นที่ได้ผลิตออ กมานั้น จะมีน้ำหนักไม่เท่ากัน เพราะล้วนแล้วแต่มีการใช้งานและตำแหน่งจัดวางแตกต่างกัน จึงต้องเลือ กให้วางให้ถูกตำแหน่งและเหมาะสม โดยบนแก้มย า งจะมีจุดสีเหลืองที่เรียกว่า Weight Mark ซึ่งจะเป็นส่วนที่ย า งจะมีน้ำหนักเบาที่สุด ดังนั้นการใส่จุ๊บลม จึงควรทำในจุดนี้ เพือที่จได้ถ่วนน้ำหนักของย า งให้เกิดความสมมาตรที่สุดเมื่อต้องถ่วงล้อนั่นเอง

อย่ า งไรก็ต ามผู้ขับขี่ควรทราบถึงรายละเอียดของย า งรถยนต์บนพาหนะที่ตนเองใช้งานอยู่บ้างไม่มากก็น้อย เพราะเมื่อครั้งต่อไปในการเปลี่ยนย า ง จะได้เลือ กให้ถูกต้องต ามประเภทการใช้งาน เพราะย า งรถนั้น มีทั้งแบบใหม่ และแบบย า งรถยนต์มือสอง โดยหากมีความต้องการซื้ อให้พิจารณาถึงการใช้งานของตนเองเป็นหลัก เพื่อความปลอ ดภั ยในทุกเส้นทางของการขับขี่ที่ดีด้วย

ที่มา krustory tnews

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …