Home ข่าวสาร สาระ ตรวจเช็คง่ายๆไม่ถึง 10 นาที กับขั้ น ต อ นการประเมินที่ดินด้วยตัวเอง

ตรวจเช็คง่ายๆไม่ถึง 10 นาที กับขั้ น ต อ นการประเมินที่ดินด้วยตัวเอง

10 second read
ปิดความเห็น บน ตรวจเช็คง่ายๆไม่ถึง 10 นาที กับขั้ น ต อ นการประเมินที่ดินด้วยตัวเอง
0

ร า ค าที่ดินเพิ่มขึ้นๆทุกวัน แล้วแต่ที่ดินของเรานั้นร า ค าจะเป็นยังไงบ้าง ยิ่งบางที่รั ฐ บ า ลประกาศสร้างรถไฟฟ้าบนดินใต้ดินกัน มากมาย มีผลกระทบต่อร า ค าซื้ อข า ยแน่ๆ มาเช็คร า ค าที่ดิน เช็คร า ค าประเมินกันดู ว่าตอนนี้ร า ค าบ้าน ร า ค าที่ดินเรา ประเมินเท่าไหร่กันนะ

ในปัจจุบันเราสามารถทำการตรวจสอบเรื่องของที่ดินจากอินเตอร์เน็ตได้ด้วยไม่ว่าจะเป็น มุมมองจากทางอากาศที่แสดงให้เห็นตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินจากมุมสูงได้อ ย่ า งค่อนข้างชัดเจนและแม่นยำ นอ กจากนี้ยังมีเ ว็ บ ไ ซ ต์ กรมธนารักษ์ ที่สามารถช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินทางด้าน ธุ ร ก ร ร มได้อ ย่ า งสะดวกง่ายและรวดเร็ว

วิธีการตรวจสอบ

เตรียมโฉนดที่ดิน อาจใช้เป็นตัวจริงหรือสำเนาก็ได้ แต่ให้มีรายละเอียดครบและชัดเจน เข้าเ ว็ บ ไ ซ ต์ กรมธนารักษ์ กระทรวงมหาดไทย

เลือ กไปที่ ร า ค าที่ดินจากเลขที่โฉนด ในตำแหน่งต ามภาพด้านล่างนี้ รายละเอียดสำคัญที่ตรวจสอบได้จากโฉนด

กรอ กตัวเลขที่เป็น เลขที่โฉนด และตัวเลขของ หน้าสำรวจ หลังจากกรอ กรหัสและจังหวัดเรียบร้อยแล้วให้ทำการ ค้นหา จอจะแสดงผลซึ่งเป็นรายละเอียด และร า ค าประเมินเบื้องต้นของที่ดิน โดยเราสามารถกดสั่งพิมพ์ออ กมาเป็นเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ได้

ในข้อมูลของที่ดินจะมีรายละเอียดบอ กขนาดของที่ดินโดยมีขนาด ตร.ว.ละเท่าไหร่ ซึ่งสามารถนำมาคำนวณด้วยการนำ ขนาดของพื้นที่ x ราประเมิน / ต ารางวา จะได้ผลลัพธ์ออ กมาเป็นร า ค าประเมิน ของที่โฉนดนั้นๆ

เช่น ขนาดที่ดินรวม 20 ไร่ 1 งาน 54 ต ารางวา ซึ่งรวมเป็น 8,154 ตร.วา ซึ่งจากร า ค าประเมินที่เราค้นหาได้คือ 175 ให้เราใช้ร า ค านี้คูณกับพื้นที่ 8,154 x 175 = 1,426,950 บ า ท จะได้ออ กมาเป็นร า ค าประเมินที่ดินนั่นๆ

การประเมินร า ค าที่ดินเบื้องต้น มีไว้เพื่อสำหรับการกู้หรือนำเข้าจำนองเท่านั้น หากมีการวื้ อขายแลกเปลี่ยนกันก็จะมีการปรับเปลี่ยนร า ค าไปอีกต ามความเหมาะสมจากทางราชการ ซึ่งมีหล า ยปัจจัยในการปรับเพิ่มหรือลดร า ค าประเมิน เช่น เป็นเส้นทางที่มีรถไฟฟ้า ผ่ า น หรือ เป็นที่ดินต าบอ ด เป็นต้น

ที่มา krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …