Home ข่าวสาร สาระ ช า ร์ จแบตมือถือในรถยต์แบบถู ก วิ ธี แบตเต็มเร็ว

ช า ร์ จแบตมือถือในรถยต์แบบถู ก วิ ธี แบตเต็มเร็ว

19 second read
ปิดความเห็น บน ช า ร์ จแบตมือถือในรถยต์แบบถู ก วิ ธี แบตเต็มเร็ว
0

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบช า ร์ จแบตมือถือในรถยนต์ วันนี้เราจะพามาดูวิ ธีการช า ร์ จที่ถูกต้องและทำให้แบตเต็มเร็ว รั ก ษ าสภ า พแบตไม่ให้เ สื่ อ มเร็ว หล า ยคนอาจจะไม่รู้ว่าการช า ร์ จที่ถูกต้องไม่ใช่แค่การเ สี ยบแล้วช า ร์ จได้เลย ฉนั้นเพื่อความปลอ ดภั ยและรั ก ษ าแบตมือถือเรามาทำความรู้จักวิ ธีช า ร์ จที่ถูกต้องกัน

ในยุคนี้การติดต่อสื่อส า รมีความสำคัญมาก ดังนั้นการสำรองแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือจึงจำเป็นอ ย่ างยิ่ง ในปัจจุบันการสำรองแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือมีหล า ยวิ ธี เช่น การใช้ แบตเตอรี่สำรอง หรือ Poพer Bank การช า ร์ จแบตเตอรี่โดยใช้ที่ช า ร์ จในรถ ก่อนซื้ อที่ช า ร์ จควรตรวจสอบคุณสมบัติของที่ช า ร์ จว่ารองรับไฟในรถของคุณได้หรือไม่

อุปกรณ์ส่วนใหญ่จะรองรับไฟฟ้า 120 โวลล์ หรือ 5 โวลล์เท่านั้น ทำให้การตรวจสอบนั้นจะง่ายเ พ ร า ะในป้ายจะบอ กชัดเจน แต่อ ย่ างไรก็ดีการเลือ กซื้ อถ้าเราดูข้ อมูลจากที่จุดบุหรี หรือคู่มือรถยนต์ประกอบกันไปด้วย ก็จะทำให้เราสามารถมั่นใจได้ว่า ใช้งานกับรถเราได้แน่นอน

ที่จริงเเล้วการ ช า ร์ จแบตฯมือถือ ในรถจากช่อง USB แทบไม่ได้ช่วยให้กระเเสไฟเข้าไปเลี้ยงแบตเตอรี่มือถือสักเท่าไหร่ หรือเข้าไปน้อยมากนั่นเป็นเ พ ร า ะช่องเ สี ยบ USB ในรถออ กแบบมาให้จ่ายกระเเสไฟฟ้าที่ต่ำอยู่ที่ราวๆ 0.5A โดยจุดประสงค์การทำงานหลักเเล้วถูกออ กแบบมาเพื่อใช้สำหรับเ สี ยบ USB Drive อ่ า นข้ อมูลเช่นไฟล์เพลง MP.3 มากกว่า ไม่ได้มีไว้เพื่อให้ใช้เ สี ยบ ช า ร์ จแบตฯมือถือ หรือช า ร์ จไฟเครื่องใช้ไฟฟ้า

เเละยิ่งโทรศัพท์มือถือของคุณใช้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่กำลังไฟก็ยิ่งแทบจะไม่ทำให้ เปอร์เซน พลัง เ เ บ ต เ ต อ รี่ โทรศัพท์มือถือ กระดิกเลยด้วยซ้ำ ทางออ กที่ดีที่สุดหากต้องการ ช า ร์ จแบตฯมือถือ ในรถควรช า ร์ จผ่านตัวเ สี ยบUSB จากที่จุดบุหรี่ในรถที่สามารถจ่ายไฟได้ถึง 1A หรือ 2.1A ซึ่งเป็นกระเเสไฟที่สามารถเข้าไปเลี้ยงแบตเตอรี่มือถือได้ ที่สำคัญควรเลือ กใช้ตัวเ สี ยบ USB ชนิดอ ย่ างดีโดยมีวิ ธีดูง่ายๆ ดังนี้

1 วงจรภายในต้องมีวงจรป้องกันหล า ยชั้น และมีวงจรตัดไฟเมื่อช า ร์ จเต็ม

2 ตัวแจ็คที่เ สี ยบบุหรี่ ถ้าของดีต้องเป็นทองเหลืองชุบ

3 สายไฟต้องนิ่ม และแจ็คเ สี ยบโทรศัพท์ต้องแน่น

4 ใช้พลาสติกเกรดA รอยต่อเอามือลูปแล้วแทบไม่สะดุด

5 ควรสต าร์ทรถก่อนเ สี ยบที่ช า ร์ จ เนื่องจากในการสต าร์ทรถ จะมีกำลังไฟฟ้าเข้ามาในรถเป็นจำนวน มาก ซึ่งทำให้อุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่ได้ออ กแบบมาเพื่อรองรับกระแสไฟฟ้าที่มีพลังงงานสูงเ สี ยห า ยได้ ดังนั้น ควรเ สี ยบที่ช า ร์ จมือถือเข้ากับรถหลังจากสต าร์ทรถเรียบร้อยแล้ว

6 ควรดึงที่ช า ร์ จโทรศพท์มือถือออ กจากที่เ สี ยบก่อนดับเครื่อง

เมื่อต้องการจะดับเครื่องยนต์ ควรดึงที่ช า ร์ จออ กทุกครั้ง ก่อนที่จะดับเครื่อง เ พ ร า ะเหตุผลเดียวกันกับสต าร์ทรถ นั่นคือ กระแสไฟฟ้าอาจจะห า ยไปทันที และอาจจะทำให้อุปกรณ์ได้รับความเ สี ยห า ยได้หากใช้งานระยะเวลาที่ย าวนาน

ที่มา MThai, tookjingjing  parinyacheewit

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …