Home ข่าวสาร สาระ คน มีที่ดินว่างเปล่ารู้ไว้ 9 ข้ อรั ก ษ าที่ดินไม่ให้ตกเป็นของคนอื่น

คน มีที่ดินว่างเปล่ารู้ไว้ 9 ข้ อรั ก ษ าที่ดินไม่ให้ตกเป็นของคนอื่น

9 second read
ปิดความเห็น บน คน มีที่ดินว่างเปล่ารู้ไว้ 9 ข้ อรั ก ษ าที่ดินไม่ให้ตกเป็นของคนอื่น
0

การมีที่ดิน อสังหาริมท รั พ ย์ เปรียบเหมือนเป็นหลักประกันเพื่อความมั่นคง หากมีปัญหาในด้านของการเงิน ก็ยังสามารถใช้สิ่งนี้มาใช้ประโยชน์ได้ ที่ดินเปล่าที่ครอบครอง แม้จะเป็นก ร ร มสิทธิ์ของตนเอง แต่ถ้าหากว่าไม่ทำ พื้นดินที่ได้ครอบครองอยู่นั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ โดยปล่อยทิ้งเอาไว้ให้เป็นที่ร กร้าง อาจจะทำให้เ สี ยสิทธิ์ในการครอบครองได้

สำหรับวันนี้เราได้นำความรู้เกี่ยวกับที่ดินว่างเปล่าฝากกัน ก่อนที่คุณจะเ สี ยที่ดินให้กับคนอื่นไปได้อ ย่ างง่ายๆ 9 สิ่งที่ควรจะรู้เอาไว้เรามาดูกันว่า สิ่งไหนเป็นสิ่งที่ควรจะต้องรู้ เพื่อรัก ษ า ผลประโยชน์ของตัวคุณเอง

9 วิ ธีที่จะป้องกันไม่ให้ที่ดินของตน ตกเป็นของผู้อื่น

1 หากมีเหตุการณ์หลักหมุดที่เราปักเอาไว้ห า ย ให้รีบแจ้ง ความเพื่อลงบันทึกประจำวัน นำเอกส า รไปยื่นเรื่องกับกรมที่ดินทำในขั้นตอนถัดไป

2 ให้เราดูว่าหลักหมุดที่ได้ปักอยู่นั้นอยู่ที่เดิมหรือไม่มีการชำรุดเ สี ยห า ยหรือห า ยไปหรือไม่ หรือมีการเคลื่อนย้ายหรือไม่ เ พ ร า ะหลักหมุดนั้นได้มีความสำคัญต่อที่ดิน เพื่อเป็นการยืนยันทางกรมที่ดินด้วย

3 หากมีคนได้เข้ามาอาศัยอยู่ในที่ดิน ให้ทำการพูดคุยตกลงกันให้เรียบร้อยว่าจะทำการเช่าหรือทำการซื้อ เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาต ามมาได้ในภายหลัง และมีการทำสัญญาเป็นล า ยลักษณ์อักษรให้เรียบร้อย ถ้าหากตกลงกันไม่ได้ควรที่จะให้ออ กจากที่ดินบริเวณของเราได้ ในทันที

4 ที่ดินที่เรามีนั้นใช่ว่าเป็นของเราแล้วแล้วไม่เข้าไปดูแล ควรเข้าไปจัด การควรที่จะเข้าไปสำรวจดูแลที่ดินของตนเอง อ ย่ างน้อยปีละ 1 ครั้งเป็นอ ย่ างต่ำ

5 ที่ดินที่ได้มีอยู่นั้นหากอยู่ริมตลิ่ง ริมน้ำ ควรที่จะทำการวัดที่ดินในทุกๆ 5 ปี เพื่อเป็นการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ เ พ ร า ะอาจจะเพิ่มหรือลดไปก็ได้ ทั้งนี้รวมถึงที่ดินบริเวณอื่นๆด้วย

6 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีคนแอบเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนเอง อาจจะมีการสอบถามเพื่อนบ้ า นละแวกใกล้เคียงหรือหมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลงในที่ดินของตนเองได้

7 ล้อมรั้วบริเวณที่ดินให้เด่นชัด เพื่อเป็นการกำหนดอาณาเขตบริเวณที่ดินของเราให้ชัดเจน

8 แสดงป้ายให้ได้เห็นว่า ที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินส่วนบุคคล เพื่อที่จะป้อง กันไม่ให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจผิ ดว่าเป็นที่ดินของสาธารณะ

9 ควรที่จะสังเกตร่องรอยการเดินผ่ า นหรือเป็นทางรถ เ พ ร า ะถ้าหากว่าไม่มีการกั้นอาณาเขตเอาไว้ ผู้คนอาจจะเข้าใจว่าเป็นทางผ่ า นที่สามารถใช้ผ่ า นได้เป็นประจำ

สิ่งสำคัญอ ย่ าลืมไปว่า ที่ดินเปล่าที่มีนั้นหากถูกปล่อยปละละเลย อาจจะ ตกไปเป็นของผู้อื่นได้ หากไม่ใส่ใจในการดูแล จะเป็นห นึ่ งในช่องโหว่ของก ฎ ห ม า ย ที่หากคุณเป็นคนที่มีที่ดิน มีท รั พ ย์สิน ก็ควรที่จะต้องใส่ใจและรู้สิ่งเหล่านี้เอาไว้

ที่มา kapook    postsod

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …