Home ข่าวสาร สาระ คน มีที่ดินรู้ไว้ โฉนดที่ดิน มีหล า ยประเภทต้องดูให้ดี

คน มีที่ดินรู้ไว้ โฉนดที่ดิน มีหล า ยประเภทต้องดูให้ดี

8 second read
ปิดความเห็น บน คน มีที่ดินรู้ไว้ โฉนดที่ดิน มีหล า ยประเภทต้องดูให้ดี
0

สำหรับวันนี้เราจะพามาเรียนรู้เกี่ยวกับโฉนดที่ดิน โฉนดที่ดิน หรือ น.ส.๔จ. คือ เอกส า รประเภทหนึ่งในเอกส า รแสดงสิทธิที่ดิน ออ กโดยกรมที่ดิน จะมีเลขที่โฉนด ที่ตั้ง ลักษณะ ร า ยละเอียดของที่ดิน และประวัติผู้ถือ ก ร ร มสิทธิ์ ที่ดินแต่ละที่นั้นจะมีเอกส า รแสดงสิทธิที่ดินแตกต่างกันต ามการใช้ประโยชน์

เวลาทำการซื้ อ ข า ยที่ดินนั้นจะต้องดูโฉนดให้ดี เ พร า ะว่าในบางเอกสา รในบางโฉนดนั้นไม่สามารถจะซื้ อข า ยได้นะ รู้เอาไว้จะได้ไม่โดนใครโ ก งได้ง่าย ๆ โฉนดที่ดินนั้น มีหล า ยประเภทมากเลยทีเดียว ซึ่งก็จะต ามกฎหมายนั้นจะมีแบบที่ถือครองได้อยู่ไม่กี่แบบเท่านั้น และก็มีแบบที่ไม่สามารถครอบครองได้ เอาล่ะเพื่อความกระจ่างมาอ่ า นในแต่ละประเภทกันเลย

1 ใบจองหรือ น.ส.2

เป็นเอกสา รที่แสดงสิทธิการครอบครองแบบชั่ วคราวที่ทางราชการจะออ กให้ และใบจองนี้ไม่สามารถซื้ อ ข า ย หรือโอนได้ รวมถึงการจำนองก็ทำไม่ได้ แต่ว่า น.ส. 2 สามารถส่งต่อโดยการโอนทางมรดกตกทอ ดแก่ทาย าทได้ และสิทธิจะหมดลงเมื่อที่ดินนั้นไม่มีการทำประโยชน์อะไรติดกัน 3 ปี จะโดนทางราชการยึดคืนนั่นเอง

2 ภ.บ.ท.5 หรือเอกสา รสิทธิ์ที่ราชการออ กให้

จะเป็นแบบยื่นภาษีบำรุงท้องที่หรือเอกสา รรับรองการเ สี ยภาษีไม่ใช่เอกสา รสิทธิ์แต่อย่ างใด ซึ่งจะไม่สามารถซื้ อข า ยหรือโอนได้ แต่ว่าตกทอ ดเป็น มรดกได้ ถ้าใครซื้ อที่ดินแบบนี้มาจะนำไปอ้างสิทธิ์การเป็นเจ้าของไม่ได้ ซึ่งแนะนำอย่ าซื้ อถ้าใครได้มาแปลว่าคุณโดนโ ก งแล้ว และที่ดินนี้จะหมดสิทธิ์ลงเมื่อที่ดินไปทับซื้ อพื้นที่ห้ า มครอบครอง

3 น.ค. 3

จะเป็นหนังสือแสดงการทำประโยชน์ที่ออ กโดยนิคมสร้างตนเอง จัดที่ดินเพื่อ การครองชีพ

4 ส.ท.ก.

จะเป็นหนังสือสิทธิในการทำกินในเขตป่าไม้ ซึ่งกรมป่าไม้จะต้องเป็นผู้ออ กให้ มีสิทธิในการครอบครองเพื่อประโยชน์ แต่ว่าไม่มีกรร มสิทธิ์จะไม่สามารถซื้ อข า ยหรือโอนได้ แต่ยกให้เป็น มรดกตกทอ ดได้ และสิทธินั้นจะหมดลงหากไม่มีการทำประโยชน์ติดกัน 2 ปี จะโดนราชการยึดที่ดินคืน

5 ประเภทที่ดิน น.ส.4

จะเป็นค รุ ฑสีแดงอยู่บนหัวเอกสา รโฉนดอย่ างชัดเจน ซึ่งสำหรับโฉนดประเภทนี้นั้นผู้มีเจ้าของมีกรร มสิทธิในที่ดิน ซึ่งหากเป็นโฉนดตัวนร้สามารถซื้ อ ข า ย โอน ได้เลย แต่ก็อาจจะต้องร ะ วั งการโดนผู้อื่นครอบครองโดยปรปักษ์ด้วย หากมีคนเข้ามาอยู่อย่ างเปิดเผยติดต่อ กัน 10 ปี เราเ สี ยที่ดินฟรีเลยนะ ฉะนั้นร ะ วั งกันด้วย

6 ประเภท น.ส. 3 หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ จะมีแบบออ กเป็น 3 แบบคือ น.ส. น.ส.3 ก. และ น.ส. 3 ข.

6.1 น.ส.3 และ น.ส.3 ข. เป็นค รุ ฑสีดำ

จะเรียกว่าเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์นั่นเอง จะเป็นที่ดินแบบไม่มีภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่งการมีเอกส ารนี้จะไม่เรียกว่าโฉนด ซึ่งเอกสา รจะออ กโดยนายอำเภอ ใช้แสดงสิทธิ์การครอบครองแต่ว่าไม่มีกรร มสิทธิ์ ไม่ได้รับการรับรองอย่ างเป็นทางการ หากจะมีการซื้ อข า ยต้องรอประกาศจางทางราชการ 30 วัน หากไม่มีคนคัดค้ านก็ซื้ อข า ยได้เลย และต้องซื้ อข า ยต่อหน้าเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่ างละเอียดว่าที่ดินผืนดังกล่าวว่าอยู่ในเขตหวงห้ า มหรือไม่

6.2 น.ส.3 ก. ค รุ ฑสีเขียว

จะเป็นที่ดินที่มีการรางวัดซึ่งจะดีกว่า น.ส.3 สักหน่อย คือมีภาพถ่ายทางอากาศ สามารถนำที่ดินผืนนี้ไปเข้าจำนองได้ และยังยื่นเรื่องขอเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้ในอนาคตอีกด้วย ซึ่งจะไม่เหมือนกับ น.ส. 3 และ น.ส.ข. ซึ่งจะทำแบบนี้ไม่ได้ แต่ว่าก็ยังสามารถถูกยึดสิทธิ์การครอบครองได้หากปล่อยที่ดินไว้แบบไม่ทำประโยชน์อะไร

7 ส.ป.ก. หรือสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรก ร ร ม

จะเห็นเป็นค รุ ฑสีน้ำเงิน เป็นสิทธิครอบครองเพื่อทำประโยชน์ สิทธิในการทำเกษตรก ร ร ม แต่ไม่มีกรร มสิทธิ์ในที่ดิน เป็นเพียงผู้ครอบครองเพื่อทำประโยชน์เท่านั้น จะไม่สามารถซื้ อข า ยหรือโอนได้ แต่ว่าสัญญาเช่าจะอยู่ที่ 99 ปี เรียกว่าระยะย าวเลยทีเดียว และยังสามารถส่งต่อลูกหลานได้ แต่ก็หากมีการเรียกคืนจากรัฐก็ไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้อง และไม่สามารถขอออ กเป็นโฉนดได้ด้วย และสิทธิจะหมดลงเมื่อข า ดคุณสมบัติที่ตั้งเอาไว้

ฉะนั้นแล้วหากต้องการจะซื้ อที่ดินควรจะดูโฉนดให้ดีว่าเป็นแบบไหน จะต้องเอาแบบ น.ส.4ที่สามารถซื้ อข า ยโอนได้ครองกรร มสิทธิ์ได้เท่านั้น และ น.ส.4 บางประเภทก็ไม่สามารถทำได้เช่นกัน ควรจะต้องดูให้ละเอียดเ พร า ะว่าหากไม่ดูอะไรเลยก็อาจจะโดนโ ก งโดนหลอ กได้ง่าย ๆ เลย

ที่มา krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …