Home ข่าวสาร สาระ คนขับรถควรรู้ จอ ดรถข้างทางผิ ด อาจเ สี ยเ งิ นไม่รู้ตัว

คนขับรถควรรู้ จอ ดรถข้างทางผิ ด อาจเ สี ยเ งิ นไม่รู้ตัว

14 second read
ปิดความเห็น บน คนขับรถควรรู้ จอ ดรถข้างทางผิ ด อาจเ สี ยเ งิ นไม่รู้ตัว
0

สำหรับวันนี้เรามีสาระดีๆที่อย ากจะนำเสนอให้กับผู้ที่ใช้รถที่ควรร ะวั งกันให้ดี ไม่งั้นอาจได้เ สี ยเ งิ นไม่รู้ตัว นั่นคือในเรื่องของการจอ ดรถ ซึ่งหล า ยคน มักจะจอ ดในที่ห้ามจอ ดหรือด้วยความที่จอ ดแป๊ปเดียวไม่เป็นไรหรอ ก แต่ร ะ วั งจะได้เ สี ยเ งิ นฟรีเด้อ ฉนั้นวันนี้เราเลยจะพามาดูว่าการจอ ดแบบไหนบ้างที่ผิ ด จะเป็นยังไงไปดูกันเลย

เชื่อว่าเพื่อนๆ คงเคยเจอปัญหาว่ารถไม่มีที่จอ ด จำเป็นต้องจอ ดซ้อนคันหรือริมทางเท้า ซึ่งนี่ละอาจจะทำให้เกิดปัญหาอื่นต ามมา ไม่ว่าจะเป็นรถคันอื่น มาชนท้ายเรา ไปขวางทางเข้าออ กโดยไม่ตั้งใจรวมไปถึงถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้ด้วย เรามีข้ อมูลเรื่องการจอ ดรถเอามาไว้ให้ แบบไหนบ้างที่ผิ ดกฎห ม า ย แล้วถ้าจำเป็นต้องจอ ดจะทำยังไงได้บ้าง ต ามมาอ่ า นกันได้เลย รับรองได้ใช้แน่นอน

สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนั้นการจอ ดรถนั้น ก็ต้องร ะ มั ด ร ะ วั งไม่ให้ผิ ดกฎห ม า ย ไม่งั้นอาจจะเ สี ยเ งิ นได้ เมื่อเ พ จเ ฟ ซบุ๊ก สายตรงกฎห ม า ย ได้ออ กมาโ พ ส ต์ข้ อความโดยมีเนื้อหาดังนี้

ในเรื่องการจอ ดรถ กฎห ม า ยกำหนดให้จอ ดชิดขอบทาง โดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 54 มาตรา 148 กำหนดว่า ผู้ขับขี่ต้องจอ ดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถ และจอ ดให้ด้านซ้ายของรถขนานชิดกับขอบทางหรือไหล่ทาง ในระยะห่างไม่เกิน 25 ซ.ม. หากฝ่าฝืน ปรับไม่เกิน 5OO บ า ท เรื่องพวกนี้ ไม่ต้องรอตำรวจมาจับ แต่ถ้าคุณรู้แล้ว ก็ไม่ควรทำผิ ดกฎห ม า ยต่อไป ทนายรัชพล ศิริสาคร ประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม เพจ สายตรงกฎห ม า ย ยึดมั่นความยุติธรรม โทร O957563521

เพิ่มเติมความรู้ จอ ดแบบนี้ไม่ดีแน่ ต าม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2538 ขอยกมาเฉพาะที่เราพบกันบ่อยๆดังนี้

1 จอ ดรถบนทางเท้า

2 จอ ดรถไม่ขนานกับขอบทางหรือไหล่ทาง

3 จอ ดรถในทางร่วมทางแยกหรือในระยะ 1O เมตรจากทางร่วมทางแยก

4 หยุดหรือจอ ดรถเป็นการกีดขวางการจราจร

5 จอ ดรถห่างจากขอบทางหรือไหล่ทางเกิน 25 เซนติเมตร

6 จอ ดรถในทางข้ามหรือในระยะ 3 เมตรจากทางข้าม

7 จอ ดรถในทางข้ามหรือในระยะ 3 เมตรจากทางข้าม

8 จอ ดรถในระยะ 1O เมตรจากที่ติดตั้งสัญญาณจราจร

9 จอ ดรถตรงปากทางเข้า-ออ กของอาคารหรือทางเดินรถในระยะ 5 เมตรจากปากทางเดินรถ

10 จอ ดรถในเขตที่มีเครื่องห ม า ยจราจรห้ามจอ ด

11 จอ ดรถซ้อนคันกับรถคันอื่นที่จอ ดอยู่ก่อนแล้ว

12 จอ ดรถในระยะ 15 เมตร ก่อนถึงเครื่องห ม า ยหยุดรถประจำทางหรือจอ ดรถในระยะเลยเครื่องห ม า ยไปอีก 3 เมตร ทั้งหมดที่กล่าวมานี้พบได้บ่อย และถือเป็นความผิ ดต ามมาตรา ม. 54, 55, 57 หรือ148 โ ท ษปรับไม่เกิน 5OO บ า ท

ที่มา tqm.co.th คนบ้านนอ ก

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …