Home ข่าวสาร สาระ ขั บรถเกียร์ออโต้ ขึ้นเขาลงเขา ให้ปลอ ดภั ย มือใหม่หัดขั บก็ทำได้

ขั บรถเกียร์ออโต้ ขึ้นเขาลงเขา ให้ปลอ ดภั ย มือใหม่หัดขั บก็ทำได้

22 second read
ปิดความเห็น บน ขั บรถเกียร์ออโต้ ขึ้นเขาลงเขา ให้ปลอ ดภั ย มือใหม่หัดขั บก็ทำได้
0

การเดินทางถนนในแต่ละจังหวัดนั้นต่างกัน บางจังหวัดต้องขั บขึ้นเขา ลงเขาซึ่งบางคนที่ไม่ชินหรือไม่เคยขั บก็อาจจะทำให้เกิดการกังวลไม่กล้าตัดสินใจว่าจะขั บยังไง ฉนั้นวันนี้เราเลยมีเ ท ค นิ คในการขั บขึ้นเขา ลงเขาให้ปลอ ดภั ยและง่ายมือใหม่ก็ขั บได้แบบไร้กังวล

ในช่วงวันหยุดย าวหล า ยๆคนวางแผนเดินทางต่างจังหวัด ซึ่งถนนในแต่ละพื้นที่นั้นไม่เรียบเสมอไป บางที่เป็นที่โค้ง มีเขาซึ่งต้องขั บ ขึ้นเขา ลงเขา ซึ่งมีความอั น ต ร า ยมากๆหากเราไม่รู้วิ ธีขั บให้ถูกต้อง ฉนั้นเราควรเรียนรู้วิ ธีการขั บรถขึ้นเขาลงเขาไว้ หากเดินทาง

จะได้มั่นใจมากขึ้นในความปลอ ดภั ยโดยเฉพาะผู้ที่หัดขั บใหม่ๆ ยิ่งไม่ควรเ พ ร า ะต้องใช้ความชำนาญค่อนข้างมาก กำลังเครื่องยนต์ที่เหมาะสมในการขั บรถขึ้นเขาอยู่ที่ 1500 ซีซีขึ้นไป แต่สมัยนี้ผู้คนนิยมใช้อีโคคาร์ที่มีกำลังเครื่อง 1200 ซีซี ก็ถือว่า

ใช้ได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถส่วนบุคคลของผู้ใช้รถด้วย เรามีหลักการง่ายๆ ในการขั บรถขึ้น-ลงเขามาฝากแก่คุณผู้อ่านที่อาจจะเป็น มือใหม่ใช้เกียร์ออโต้ หรือยังขั บรถขึ้น-ลงเขาได้ไม่เก่งนัก ทางที่ดีควรมีผู้ชำนาญการขั บขี่คอยคอบคุมดูแลด้วยนะ

หลักการขั บรถขึ้นเขา

1 ถ้าต้องขั บรถในทัศนวิสัยที่ไม่ดี หรือเจอเส้นทางโค้งแคบและมีสันเขาบังสายต า ควรเข้าโค้งแบบธรรมดา และต้องบีบแตรส่งสัญญาณเสมอเพื่อป้องกันรถที่วิ่งสวน มา

2 เหยียบคันเร่งต ามจังหวะความชัน พย าย ามให้รอบเครื่องอยู่ประมาณ 2000-3500 ควบคุมไม่ให้เกิน 4500

3 ควรใช้ความเร็วเพียง 50-80 กิโลเมตรต่อชั่ วโมงเท่านั้น ไม่ต้องรีบ ไม่ต้องแข่ง ไม่ต้องแซงใคร ถ้ามีรถหลังมาด้วยความเร็วสูง ควรชิดซ้ายเพื่อเปิดทางให้เขาแซงไปก่อน

4 เมื่อต้องขั บรถโค้งต่อเนื่องรูปตัว S ต้องมองเส้นทางให้เฉียบ มองให้ไกล และต้องมั่นใจว่าถนนโล่ง ไม่มีรถสวน มาแน่นอนจากนั้น ให้ถอนคันเร่ง แล้วเ สี ยบตัดโค้งให้แนวทางการขั บขี่เป็นเส้นตรงมากที่สุด

5 ใช้เกียร์ D2-D1 ขึ้นอยู่กับความชันน้อยหรือมาก เปลี่ยนไปใช้เกียร์ D บ้าง เมื่อรถอยู่ในทางราบ

6 เว้นระยะจากรถคันหน้าประมาณ 30-50 เมตร เผื่อ กรณีเกิดเหตุ ฉุ ก เ ฉิ นที่รถคันหน้า เช่น รถเบรกกระทันหัน ขึ้นไม่ไหวหรือรถ ดับกลางทาง หรืออาจมีเหตุเกิดขึ้นกับรถของคุณเอง เพื่อคุณจะได้มีโอกาสหลีกเลี่ยงได้อ ย่ างปลอ ดภั ย ที่สำคัญการเว้นระยะจะ ทำให้คุณสามารถเร่งรถขึ้นเขาได้ง่ายมากขึ้นด้วย

หลักการขั บรถลงเขา

1 อ ย่ าแซงรถใหญ่หรือรถบรรทุกหนักในช่วงทางลงเขาชัน เ พ ร า ะรถพวกนี้จะมีอัตราเร่งสูงกว่ารถทั่วไป

2 หากเจอช่วงโค้งหักศอ กแล้วลาดลง ให้แตะเบรกและผ่อนความเร็วลงมาที่ 40-50 กิโลเมตรต่อชั่ วโมง

3 ห้ามใส่เกียร์ว่าง N ตอนลงเขาเด็ดข า ด เ พ ร า ะรถจะไหลลงด้วยความเร็วสูง โดยไม่มีแรงหน่วงของเครื่องยนต์ ให้ใช้เกียร์ D หรือ D2-D1 เช่นเดียวกันตอนขึ้นเขา ที่สำคัญอ ย่ าลืมควบคุมความเร็วของรถให้สัมพันธ์กับเกียร์ด้วย

4 วิ ธีการเบรก ควรแตะเบรกเบาๆ เป็นช่วงๆ ให้รถค่อยๆ ชะลอความเร็วลง ห้ามย้ำเบรก หรือเหยียบเบรกค้างนานๆเ พ ร า ะจะทำให้ผ้า เบรคไหม้ คุมรถไม่อยู่ หรือ เบรกแตก ได้

5 วิ ธีที่ปลอ ดภั ยที่สุดคือ ปล่อยให้รถลงมาเองด้วยเกียร์ D/D1-2 หากไม่จำเป็นไม่ควรเหยียบคันเร่ง การขั บรถขึ้นลงเขาเป็นการขั บขี่ที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งเส้นทางที่สูงชันหรือคดเอียง มีสิทธิ์ทำให้เกิดอุ บั ติ เ ห ตุ สูงแม้จะขั บรถเก่ง แล้ว อ ย่ างไรก็ต ามผู้ขั บรถยนต์ต้องมีสติมากๆ และต้องไม่ประมาทโดยเด็ดข า ด เพื่อลดความเสี่ยง และเพิ่มความปลอ ดภั ยแก่ตัว เองและผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆ ด้วย

ที่มา kapook postsod sabidee  sit-smiling

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …