Home ข้อคิด คำคม 9 หนทางเป็นคนแก่ที่มีความสุข ใช้ชีวิตได้มีคุณค่า

9 หนทางเป็นคนแก่ที่มีความสุข ใช้ชีวิตได้มีคุณค่า

8 second read
ปิดความเห็น บน 9 หนทางเป็นคนแก่ที่มีความสุข ใช้ชีวิตได้มีคุณค่า
0

ความแก่หรือวัยชราคือบั้นปล า ยของชีวิต การใช้ชีวิตให้มีความสุขถือเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะเปรียบเสมือนเป็นวาระสุดท้ายที่เราต้องใช้ชีวิต หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เริ่มแก่แล้ว ก็จงใช้ชีวิตให้มีความสุข เก็บเกี่ยวสิ่งที่เป็นความสุขไว้จะดีกว่า

ชีวิตคนคือ การเดินทาง เราต่างเดินทางกัน มาย าวนานตั้งแต่แรกเกิดเส้นทางที่แต่ละคนเลือ กเดินก็ล้วนแตกต่าง ตราบใดที่ยังคงมีลมห า ยใจ เราก็ยังต้องเดินทางต่อไป จนกว่าจะถึงจุดหมายปล า ยทางสุดท้ายของชีวิต

การเดินทางที่แสนย าวไกลนี้ เราควรก้าวเดินไปอ ย่ างมีคุณภาพ มีเป้าหมาย มีความสุขต ามวาระแห่งสังขาร ให้สมกับที่ได้อยู่บนโลกนี้มานาน ต้องเรียนรู้โลกกว้างอ ย่ างคุ้มค่า อ ย่ าปล่อยให้ความชราเข้ามาพรากความสุขทางใจไปเ สี ยสิ้น นี่คือ 9 แนวทาง การใช้ชีวิตให้มีคุณค่า ชราอ ย่ างมีความสุข

1. นึกถึงอนาคตให้มาก

จงเลิกคิดว่าตัวเองไม่มีอนาคตได้แล้ว เพราะอนาคตคือภพภูมิหน้า รอเราทุกคนอยู่ เราจะอยู่อ ย่ างไร เราจะไปที่ไหน การเดินทางในสังสารวัฏนั้น ยังคงอีกย าวไกลนัก

2. จงมองเห็นคุณค่าในตัวเอง

ทุกอ ย่ างบนโลกนี้ล้วน มีคุณค่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเพชรหรือถ่าน มันต่างก็มีคุณค่าในตัวเอง และถึงแม้ว่าใครจะมองไม่เห็นคุณค่า แต่ขอให้เรามองเห็นคุณค่าของตนก็พอ

3. จงหัวเราะ

หัวเราะให้บ่อยและให้มาก เพราะการหัวเราะคือย าอายุวัฒนะที่ดีที่สุด และจงอ ย่ าหัวเราะคนเดียว แบ่งความสุขนั้นร่วมกันกับผู้อื่นด้วย แล้วคุณจะมีความสุขมากขึ้น

4. อ ย่ าคิดว่าตัวเองแก่แล้ว

เพราะมันยังต้องแก่อีก แก่อีกทุกเช้าของวันใหม่ มองความแก่ให้เป็นความโชคดีที่ได้ผ่านโลก ผ่านประสบการณ์มามากมาย และนำมัน มาสร้างประโยชน์และเพิ่มคุณค่าให้ตัวเอง

5. หยุดโหยหาอ ดีต

สิ่งที่มันผ่านเข้ามาในชีวิต มันคือความฝัน ไม่ว่าจะเป็นทั้งฝันดีหรือฝันร้ า ย แต่สุดท้าย ปัจจุบันเท่านั้นคือชีวิตจริง จงกำหนดตนให้รู้และอยู่กับปัจจุบันเถิด

6. เลิกโกหกตัวเอง

เราอาจโกหกผู้อื่นได้ แต่การโกหกตนเองนั้น เราย่อมรู้อยู่แก่ใจ จง ล ด ละ เลิก สิ่งที่เป็น มาย า นำพาจิตใจให้เศร้าหมองและสร้างความทุ ก ข์ให้แก่ตน จงแยกแยะว่าอะไรคือแก่นสารที่แท้จริง

7. เอาที่เราสบายใจ

จงทำในสิ่งที่ใช่ ไปสู่สิ่งที่ชอบ หากคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่นี้เป็นสิ่งดี ถูกต้อง และไม่นำพาความเดือ ดร้อน มาสู่ผู้ใดแล้ว จงมั่นใจว่าเดิน มาถูกทาง แล้วหมั่นทำต่อไปเถิด

8. ฝึกการปล่อยวาง

ไม่มีใครสามารถยึดอะไรจากโลกใบนี้ และเอาติดตัวไปในโลกหน้าได้ ไม่ว่าจะเป็นลูกหลาน หรือท รั พ ย์สมบัติ ถ้าเราไม่ยอมวางเขา เขาก็จะวางเราเอง วางลงบนเชิงตะกอน

9. จงให้อภั ยและอโหสิก ร ร ม

การผูกพย าบา ทอ าฆ า ตจองเวรนั้น ไม่เคยให้ความสุขใจกับผู้ใดเลย มันจะติดต ามไปข้ามภพข้ามชาติ ถ้าหากวันนี้ยังไม่ยอมอโหสิก ร ร มต่อ กัน

ที่มา  na-aan

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …