Home ข้อคิด คำคม 5 ข้ อของการเป็นลูกที่ดี ทำให้พ่อแม่สุขทั้งกายสบายทั้งใจ

5 ข้ อของการเป็นลูกที่ดี ทำให้พ่อแม่สุขทั้งกายสบายทั้งใจ

9 second read
ปิดความเห็น บน 5 ข้ อของการเป็นลูกที่ดี ทำให้พ่อแม่สุขทั้งกายสบายทั้งใจ
0

การที่เราทุกคนเกิดมามีพ่อแม่ ผู้ให้กำเนิดเราขึ้น มา ถือว่าท่านทั้งสองเป็นผู้มีพระคุณที่สุดในชีวิต และเมื่อเราเติบโตขึ้น มาท่านก็คอยดูแลสั่งสอนให้เราเป็นดีของสังคม สิ่งที่ผู้เป็นลูกจะต้องพึ่งกระทำเมื่อเติบโตจนเป็นผู้ใหญ่ นั่นคือ การตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ และผู้ที่เลี้ยงดูเรามา

คนเป็นลูกทุกคน ย่อมมีหน้าที่ตั้งใจเรียนหนังสือและเป็นคนดีของพ่อแม่ แต่หน้าที่ของลูกไม่ใช่เพียงสองสิ่งนี้เท่านั้น เพร าะพ่อแม่ทุกคนล้วนเหน็ดเหนื่อยกับการเลี้ยงดูลูกตั้งแต่อยู่ในค ร ร ภ์จนคลอ ดออ กมา ทุกหย าดเหงื่อและแรงกายล้วนหมดไปกับลูกมากไม่รู้เท่าใด

อีกทั้ง ยังต้องหาเ งิ นหาร า ยได้เพื่อ การเลี้ยงดูลูกให้เติบโตไปต ามช่วงวัยอีก ลูกทุกคนจึงควรแบ่งเบาภาระของพ่อแม่บ้าง เมื่อโตพอสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้แล้ว ไม่เช่นนั้นพ่อแม่ก็จะต้องคอยดูแลลูก อยู่ตลอ ดชีวิตเพร าะลูกทำอะไรไม่เป็นเลยแล้วลองคิดดูว่า หากวันใดวันหนึ่งไม่มีพ่อแม่คอยห่วงใยดูแลเหมือนเคยแล้วชีวิตของตัวท่านเองจะเป็นเช่นไร

1. หาร า ยได้ช่วยร า ยจ่ายภายในบ้าน

ยิ่งท่านโตมากขึ้นพ่อแม่ก็ยิ่งแก่ตัวลงเรี่ยวแรง ที่เคยมีเต็มที่ในการทำงาน หรือหาร า ยได้ก็เริ่มล ดน้อยลง หากท่านอยู่ในช่วงวัยที่สามารถช่วยเหลือ กิจการของครอบครัวได้หรือ สามารถทำงานเสริมเพื่อช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายภายในบ้านได้แล้ว

แม้ร า ยได้เหล่านั้นจะไม่สามารถจุนเจือได้ทั้งครอบครัว แต่ก็สามารถช่วยรับผิ ดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัว ของท่านได้พอสมควร ภาระทางการหาเ งิ นใช้จ่ายในครอบครัวก็จะได้เบาลง เพร าะท่านสามารถดูและในส่วนนี้ของตนเองได้แล้ว อีกทั้ง หากท่านได้ลองทำงาน มีร า ยได้เป็นของตนเองเมื่อใดจะช่วยให้ท่านรู้จักกับค่าของเ งิ นและรู้ว่าพ่อแม่ต้องเหนื่อยมากแค่ไหนกว่าหาเ งิ นเลี้ยงดูตัวท่าน มาจนโตได้ขนาดนี้

2. แบ่งเบาภาระภายในบ้านของพ่อแม่

การช่วยพ่อแม่ดูและ ภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยคือหน้าที่ของลูกทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง หรือผู้ชายการเก็บ กวาดทำความสะอาดบ้าน ล้างจาน ซักผ้า อาจจะแบ่งหน้าที่รับผิ ดชอบแค่ส่วนของตนเองออ กมาก็ได้ไม่ต้องทำทั้งหมดให้แก่ทุกคนในบ้าน เพียงเท่านี้พ่อแม่ก็ได้มีเวลาเพื่อพักผ่อนเพิ่มมากยิ่งขึ้น และรับรู้ได้ว่าลูกของพวกเค้าโตขึ้น มีความรับชอบ และรู้จักแบ่งเบาหน้าที่ภายในบ้านบางส่วนพ่อแม่ก็มีความสุขแล้ว

3. เมื่ออย ากได้อะไรก็ต้องรู้จักเก็บออมเอาเอง

การแบมือขอพ่อแม่อยู่เสมอ เมื่อตนเองต้องการสิ่งใดมันอาจจะสร้างแค่ ความดีใจที่ได้สิ่งเหล่านั้น มา แต่มันไม่มีความภูมิใจเพร าะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ มาเพร าะตัวท่านเอง หากอย ากมีหรืออย ากได้สิ่งใดก็ต้องแลกมาด้วยความสุขสบายของตนเอง

เช่น ยอมอ ดขน มกิน แต่ข้าวเวลาไปเรียนเ งิ น ก็จะเหลือเก็บมากขึ้น ประหยัดด้วยการกินอาห ารเช้าที่บ้านก่อนออ กไปเรียนทุกวันเพื่อให้ท้องอิ่มไม่หิวจุกจิก และกลับมากินข้าวเย็นที่บ้านเมื่อเลิกเรียน เท่านี้เ งิ นที่ได้ไปเรียนทุกวันก็จะถูกใช้แค่ ค่าอาห ารกวางวันเท่านั้นแล้วก็จะเหลือมากพอสำหรับการเก็บออมเพียงไม่นานก็จะมีเ งิ นพอซื้ อหาสิ่งที่ต้องการได้ด้วยตนเอง

4 หากท่านเป็นลูกที่อยู่ในช่วงวัยเรียน

เมื่อยิ่งเรียนสูงมากขึ้นค่าใช้จ่าย ในกาเรียนการสอนก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นยิ่งหากมีกิจก ร ร ม อยู่เสมอ ค่าใช้จ่ายก็จะมีอยู่ตลอ ด การเริ่มเก็บออมเ งิ นเพื่อเอาไว้ใช้จ่าย เกี่ยวกับค่ากิจก ร ร ม คือสิ่งที่ท่านซึ่งเป็นลูกสามารถทำได้ แม้ว่าท่านจะยังไม่มีร า ยได้เป็นของตนเอง

แต่ท่านก็มีค่าขน ม ที่พ่อแม่ให้ไปเรียนทุกวัน หากรู้จักแบ่งกินและแบ่งใช้เมื่อใดที่มีค่ากิจก ร ร ม มาก็ไม่ต้องขอพ่อแม่ให้เป็นภาระเพิ่มมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทำให้พ่อแม่รู้สึกภูมิใจในตัวท่านด้วย

5 เมื่อเรียนจบมีหน้าที่การงานที่ดีก็ควรเลี้ยงดูพ่อแม่ให้อยู่อ ย่ างสุขสบาย

การเลี้ยงดูพ่อแม่คือหน้าที่ที่ลูกทุกคน จะต้องทำพ่อแม่เหนื่อยมาเกือบทั้งชีวิตในการเลี้ยงดูท่าน การตอบแทนพระคุณของพวกท่านจึงเป็นหน้าที่สำคัญ ท่านควรเลี้ยงดูพ่อแม่ให้มีความเป็นอยู่อ ย่ างสุขสบายทั้งกายและใจ แม้ว่าท่านจะแต่งงาน มีครอบครัวไปแล้วแยกตัวออ กไปแล้ว

แต่หน้าที่เหล่านี้ก็ไม่มีวันสิ้นสุด ท่านต้องหาเวลาว่างเพื่อมาดูแลพ่อแม่อ ย่ างสม่ำเสมออยู่ทิ้งให้พวกเค้าดูแลกันเอง เพร าะการทิ้งให้พวกเค้าดูแลกันเองนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้พ่อแม่ในวัยที่ชร าแล้วรู้สึกเ สี ยใจอ ย่ างมากที่สุดยิ่งหากชีวิตของท่านประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่ความภาคภูมิใจของพ่อแม่ก็มากเท่านั้น

แต่ความภาคถูมิใจไม่สามารถ กินให้อิ่ม หรือใช้จ่ายได้ท่านควรมีเ งิ นเก็บเอาไว้ส่วนของพ่อแม่ให้พวกท่านได้ใช้จ่ายในวัยเกษียณ ซื้ อหาประกั น สุ ข ภ า พ และประกั น ชีวิตไว้ให้แก่พ่อแม่อาไว้เพร าะคนเราเมื่อแก่ชร าโ ร ค ต่าง ๆ จะเข้ามาเยือนเมื่อใดก็ได้

หากท่านอย ากเป็น ลูกที่ดี ก็ควรรู้จักปฏิบัติต ามคำสั่งสอน ของพ่อแม่ ควรรู้จักแบ่งเบาภาระและตอบแทนพ่อแม่เมื่อมีโอกาส หากท่านสามารถปฏิบัติได้ต ามที่กล่าวมาทั้งหมด ก็นับได้ว่าพ่อแม่ของท่านโชคดีมากแล้วที่มีท่านเป็นลูก ยิ่งหากครอบครัวใดมีลูกหล า ยคน และช่วยกันแบ่งเบาดูแลพ่อแม่แล้วละก็ยิ่งสร้างความสุขอันทวีคูณให้แก่พ่อแม่แล้ว

ที่มา moneyhub    verrysmilejung

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …