Home ข้อคิด คำคม 13 ข้ อที่ผู้หญิงมีคุณค่า เขาจะไม่หยุดทำ ยิ่งแก่ยิ่งต้องทำ

13 ข้ อที่ผู้หญิงมีคุณค่า เขาจะไม่หยุดทำ ยิ่งแก่ยิ่งต้องทำ

8 second read
ปิดความเห็น บน 13 ข้ อที่ผู้หญิงมีคุณค่า เขาจะไม่หยุดทำ ยิ่งแก่ยิ่งต้องทำ
0

เขาบอ กว่า เป็นผู้หญิงอ ย่ าหยุดสวย แต่ทุกคนรู้ไหมว่านอ กจากความสวยแล้วที่เราไม่ควรหยุดไว้ มีอะไรอีกบ้าง ที่ยิ่งเราทำก็จะยิ่งทำให้เรามีคุณค่าในตัวเองเพิ่มมากยิ่งขึ้น ยิ่งแก่ก็ยิ่งแกร่ง ฉนั้นหากเราอย ากจะเป็นผู้หญิงแก่ที่แกร่งเราอ ย่ าหยุดทำ 13 สิ่งต่อไปนี้เด็ดข า ด

1.อ ย่ าหยุดรักตัวเอง

เพราะถ้าเราไม่รักตัวเองก่อนแล้ว จะให้ใครมารัก พอเรารักตัวเอง เราก็จะใส่ใจตัวเอง ในทุกเรื่อง และผลของการใส่ใจตัวเอง ก็จะทำให้เราดูดี ในทุกเวลา ทุกอริยบท

2.อ ย่ าหยุด ทำสิ่งที่ชอบ

เพราะไม่รู้จะได้ทำได้อีกนาน ถึงเมื่อไหร่ เมื่อมีโอกาสทำได้ ก็ให้รีบทำเ สี ยเถิด

3.อ ย่ าหยุด ทำบุญสร้างกุศล

เพราะจะทำให้จิตใจเราผ่องแผ้วเบิกบา นและส่งผล ให้เรามีความสุข มาจากข้างในอันเป็นความสุข ที่แท้จริงของชีวิต

4.อ ย่ าหยุด กตัญญู

คนที่สำเร็จในชีวิตมักเป็นคนกตัญญู รู้คุณคนและคนกตัญญู รู้คุณคน มัก จะประสบความสำเร็จ

5.อ ย่ าหยุด หาของอร่อยกิน

การหาของอร่อยกินไม่จำเป็นต้องอ้วนเสมอไป เพราะเรารู้จักเ ส พ อ ย่ างมีความสุข ตราบใด ที่ลิ้นยังรับรสได้อยู่

6.อ ย่ าหยุดเล่นกีฬา

ออ กกำลังกายเพราะจิตใจ ที่ดีควรอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง เราจะได้มีชีวิตอยู่เป็นผู้สูงวัย ที่แข็งแรง และไม่เป็น ภาระกับลูกหลาน

7.อ ย่ าหยุด คบเพื่อน

โดยเฉพาะเพื่อนเก่าที่ดี ๆ จงพย าย ามหาเวลาไป พบปะสังสรรค์ กับเพื่อนๆ ได้พูดคุยรำลึกความหลัง อ ย่ างมีความสุขกัน เพราะจะทำให้เรา ไม่พลาดความประทับใจ กับความสุข บางเรื่องไป

8.อ ย่ าหยุดออม

ไม่ว่าจะออมด้วยแบบไหน ก็ต้องรู้จักออมทั้งซื้ อพันธ บัตรรัฐบาลซื้ อ หุ้นฝากธนาคาร ออมผ่านบริษัทกันชีวิต หรือจะซื้ อทองซื้ อ ที่ดินก็จงรีบออม ตั้งแต่เนิ่น ๆ อ ย่ ารอพึ่งคนอื่น ย ามเดือ ดร้อน เพราะเขา ก็มีภาระเหมือนกัน

9. อ ย่ าหยุดหาเงิน

พย าย ามให้มีประตูมากกว่า หนึ่งบานให้เงินไหลเข้ามา เพราะถ้าบาน หนึ่งปิด ก็ยังมีบานอื่น เปิดอยู่ นอ กจากนั้น ชีวิตที่สามารถ พึ่งตนเองได้ จะรู้สึกว่าตนเอง มีค่ามากยิ่งขึ้นด้วย เมื่อหาเงินใช้ได้เอง

10.อ ย่ าหยุดสวย

จงสวยต ามวัยใส่ใจตัวเองเสมอ อ ย่ าได้ปล่อยตัวเอง โทรมจนกล า ย เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำบ้านเด็ดข า ด

11.อ ย่ าหยุดฉลาด

จงอ ย่ าหยุดอ่านเขียนเรียนรู้ พย าย ามหาความรู้ใหม่ ๆ ทุกวันเ พราะความรู้ ทำให้องอาจ

12. อ ย่ าหยุด ท่องโลกกว้าง

นอ กจากความสุขที่ได้บินออ กไป นอ กรังสู่โลกกว้างแล้ว ความรู้ใหม่ ๆ จากการได้พบเห็นยังมากขึ้นอีก ด้วยเสมือนหนึ่ง เป็นการเติมไฟ ให้กับชีวิต และใจเราเอง

13.อ ย่ าหยุดทำงาน

มาเป็นแม่บ้านต ามคำขอร้องของสามี เพราะชีวิตเรา จะค่อยๆดูไร้ค่าไปทีละน้อย ๆ กว่าจะรู้ตัวบาง เรื่องก็สายไป เ สี ยแล้ว

ที่มา  kaeyim

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …