Home ข้อคิด คำคม ใช้จ่ายเป็น ประหยัดถูกทางมีเหลือเก็บ ไม่ขัดสนเรื่องเ งิ น

ใช้จ่ายเป็น ประหยัดถูกทางมีเหลือเก็บ ไม่ขัดสนเรื่องเ งิ น

14 second read
ปิดความเห็น บน ใช้จ่ายเป็น ประหยัดถูกทางมีเหลือเก็บ ไม่ขัดสนเรื่องเ งิ น
0

หล า ยคนเริ่มหัน มาสนใจการประหยัดเ งิ นกัน มากขึ้นกว่าเมื่อก่อน ส่วนบางคนก็เป็นคนที่มีนิสัย การประหยัดเ งิ นอยู่แล้ว แต่ คนประหยัดเ งิ นกับคนขี้เหนียวต่างกันนะคะ แต่ก็มีเส้นบางๆที่คาบเกี่ยวกันอยู่ แต่บทความนี่จะมาบอ กวิ ธีประหยัดเ งิ นนะคะ ไม่ได้มาบอ กวิ ธีการกล า ยเป็นคนขี้เหนียวอ ย่ าเข้าใจผิ ดนะคะ

วิ ธีที่จะนำมาบอ กกันนั้นบางเรื่องก็แปลกสำหรับบางคน บางเรื่องก็เป็นสิ่งที่บางคนนั้นทำอยู่แล้วทราบกันอยู่แล้ว เ พ ร า ะอะไรถึงได้คิดจะมาบอ กกันถึงวิ ธีประหยัดเ งิ น ก็เ พ ร า ะว่าถ้าคุณทำจนเป็ยนิสัยมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับการเ งิ นของคุณ แม้แต่เรื่องเล็กๆที่คุณมองข้ามก็สามารถประหยัดนะคะ

ประโยชน์อ ย่ างแรกของการเป็นคนประหยัด คือ ทำให้คุณมีเ งิ นเหลือเพื่อเก็บออมได้ เอาไว้ใช้ย ามฉุกเฉินย ามจำเป็นไม่เดือ ดร้อน การเป็นคนประหยัด กับการเป็นคนขี้เหนียวนั้นต่างกัน บทความนี้จะเน้นการประหยัด ดังนั้นการประหยัดเ งิ นคือ การรู้จักยับยั้งชั่งใจในการซื้ อของพร่ำเพรื่อ สามารถที่หยุดความต้องการที่จะหยิบเ งิ นออ กมาซื้ อของที่ไม่จำเป็นง่ายๆ แต่มีการคิดทบทวนก่อนจะซื้ อของอ ย่ างรอบคอบใช้เวลาคิดไม่รีบร้อน รวมไปถึงการเป็นคนประหยัดจะทำให้คุณปรับปรุงปรับเปลี่ยนนิสัยและพฤติก ร ร มบางอ ย่ างที่ทำเป็นประจำใหม่เพื่อจะประหยัดเ งิ นได้มากขึ้นแม้จะนิดหน่อย

แต่ถ้าทำเป็นประจำในระยะเวลานานๆก็สามารถประหยัดเ งิ นไปได้มากเลยในแต่ละเดือนแต่ละปี วิ ธีที่จะนำมาฝากกันก็มี ดังนี้ เช่น หยุดใช้คูปองส่วนลด, ใช้เ งิ นสดให้มากขึ้น, รับประทานผักมากๆ, ใช้ถุงพลาสติกซ้ำ, นอนให้เร็วขึ้น, เปิดพัดลมในห้องแอร์, ซื้ ออาหารที่ซุปเปอรืตอนค่ำๆ จะได้ลดร า ค า, เอาอาหารเก่าเก็บมาดัดแปลงเป็นเมนูใหม่ๆ, ถอ ดปลั๊กตู้เย็นก่อนนอน แล้วมาเ สี ยบใหม่ในตอนเช้า วิ ธีเหล่านี้ที่คุณเคยไม่สนใจมาก่อนจะทำให้คุณประหยัดได้อ ย่ างไรมาดูกันค่ะ

1.ใช้เ งิ นสดให้มากขึ้น

อ ย่ าพึ่งสงสัย วิ ธีนี้สำหรับใครๆที่ใช้เ งิ นสดเป็นประจำอยู่แล้วคงไม่จำเป็นต้องรู้เท่าไหร่ ต่สำหรับคนที่ใช้บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตใช้จ่ายแทนเ งิ นสดอยู่ตอนนี้แล้วล่ะ ก็จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนด่วนๆ เหตุผลแรกๆก็เ พ ร า ะว่าการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตนั้นทำให้คุณทำให้คุณใช้จ่ายซื้ อของแบบรวดเร็ว

สะดวกสบายมากเกินไป แต่การเปลี่ยน มาใช้จ่ายผ่านเ งิ นสดนั้นจะทำให้คุณใช้จ่ายไม่คล่องเท่าบัตรเ งิ นสดต่างๆ ทำให้เ งิ น ออ กจากกระเป๋าคุณย ากกว่า เ สี ยเ งิ นน้อยกว่าได้ เ พ ร า ะกว่าจะซื้ ออะไรก็ต ามคุณจะคิดรอบคอบมากกว่า หรือบางทีเมื่อคุณมีบัตรเหล่านี้คุณก็มีเ งิ นไม่มากพอจะซื้ อของ สุดท้ายก็ไม่ได้ซื้ อก็ทำให้ไม่เ สี ยเ งิ นได้ค่ะ แล้วการมีบัตรต่างๆ ก็ยุ่งย ากตอนการชำระบิลด้วยถ้าจ่ายไม่ได้ก็เดือ ดร้อนต่างๆนานๆนะคะ ดังนั้นลองเปลี่ยนนิสัยการใช้จ่ายผ่านบัตรมาเป็นใช้เ งิ นสดกันดีกว่านะคะ

2.รับประทานผักให้มากขึ้น

การรับประทานผักให้มากขึ้น ช่วยประหยัดยังไงกัน งงใช่มั้ยล่ะ การรับประทานผักเยอะๆนั้นไม่ได้ดีต่อ สุ ข ภ า พ ของคุณเท่านั้น แต่ดีต่อ สุ ข ภ า พ ทางการเ งิ นของคุณด้วยนะ คุณลองสังเกตจริงๆ จังดูสิว่าร า ค าของผักนั้นถูกกว่า เ นื้ อ สั ต ว์มากเลย ถ้าการที่คุณทำอาหารที่ลดเนื้อัตว์ลงไปและเพิ่มผักมากกว่าก็คงจะประหยัดเ งิ นค่ากับข้าวไปบ้าง อาจจะไม่มากแต่ถ้าในระยะย าวก็หล า ยพันบาทต่อเดือนนะคะ

3.ใช้ถุงพลาสติกซ้ำๆ

การใช้ถุงพลาสกติกซ้ำๆ นอ กจากจะช่วยลดภาวะโลกร้อนแล้ว ก็สามารถช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายภายในบ้านได้ด้วย เช่น คุณนำถุงพลาสติกที่ใช้แล้วมาเป็นถุงขยะ หรือถุงใส่ของต่างๆ แทนการซื้ อใหม่ก็ประหยัดได้ด้วย และเมื่อนำถุงพลาสติกไปเองหรือไม่รับถุงพลาสติกใหม่จากการไปซื้ อของ บางร้านค้าก็จะมีส่วนลดให้กับคุณด้วยนี่ก็เป็นช่องทาง ที่ประหยัดเ งิ นได้ค่ะ ดังนั้นเมื่อได้รับถุงพลาสติกมาอ ย่ ารีบท้องนะคะให้เก็บเอาไว้เ พ ร า ะมีประโยน์มากมายอ ย่ างที่บอ กไปค่ะ

4.หยุดใช้คูปองส่วนลด

ใครจะไปคาดคิดว่า การไม่ใช้คูปองส่วนลดนั้นช่วยให้ประหยัดได้ ทั้งที่คุณเลือ กใช้คูปองส่วนลดก็เพื่อจะได้ ประหยัดเ งิ นต่างหากไม่ใช่เหรอ? บอ กเลยว่าคิดใหม่เถอะค่ะการใช้คูปองส่วนลดก็แค่ทำให้เราได้ร า ค าถูกกว่าร า ค าจริงเท่านั้น แต่ถ้ามองจากความเป็นจริงแล้ว

ถ้าคุณไม่มีคูปองส่วนลดสินค้าชิ้นนั้นคุณคงไม่จำเป็นต้องซื้ อสินค้าชิ้นนั้นเลยก็ได้ไม่ว่าจะเต็มร า ค า หรือลดร า ค าก็ต าม ดังนั้นการมีคุปองส่วนลดจึงกลับทำให้คุณมีนิสัยใช้จ่ายพร่ำเพรื่อได้ค่ะ และบางทีการไม่มีคุปองส่วนลดก็ไม่มีสิ่งที่จะ ก ร ะ ตุ้ น ให้คุณต้องออ กไปช้อปปิ้ง

แต่เมื่อมีมันอยู่ในมือคุณก็คงคันไม้คัน มือต้องถ่อสังขาร ออ กไปช้อปจนได้โดยที่มีข้ ออ้างว่าจะไปซื้ อเ พ ร า ะมันลดร า ค าและถ้าไปช้ามันจจะหมดอายุและเ สี ยสิทธิไปการหาข้ ออ้างแบบนี้มันผิ ด เ พ ร า ะสุดท้าย คุณจะไม่ใช่แค่ได้ซื้ อของที่ลดร า ค าเท่านั้นคุรคงเ สี ยเ งิ นซื้ อของอ ย่ างอื่นติดไม้ติดมือมาด้วยแน่ๆ แล้วแบบนี้จะเป็นการประหยัดเ งิ นได้อ ย่ างไรจริงมั้ยคะ? ถามใจคุณดูนะคะ

5.เปิดพัดลมในห้องแอร์

เปิดทั้งแอร์ทั้งพัดลม จะไปประหยัดไฟได้อ ย่ างไรกัน? แต่ทราบไหมว่าช่วยได้จริงๆไม่อิงนิย ายนะคะ เ พ ร า ะการเปิดพัดลมในขณะที่เปิดแอร์ช่วยให้อุณหภูมิ ในห้องนั้นเย็นเร็วมากขึ้น แอร์ก็ทำงานน้อยลงและสามารถปรับอุณหภูมิแอร์ให้สูงขึ้นได้อยู่ที่ประมาณ 25 – 27 องศาก็สามารถเย็นได้ถ้าเปิดพัดลมไปด้วยพร้อมๆ กัน

เมื่อแอร์ไม่ต้องทำงานหนักก็ช่วยให้ประหยัดไฟฟ้าได้แล้วอ ย่ างนี้จะไม่ช่วยประหยัดเ งิ น ได้อ ย่ างไรกันจริงมั้ยคะ? ซึ่งกลับกันถ้าไม่เปิดพัดลมเปิดแต่แอร์ แอร์ก็จะทำงานหนักมากกว่าและเปลืองไฟมากกว่าเ พ ร า ะกว่าจะทำให้ห้องนั้นเย็นได้ก็ใช้เวลานานแต่การเปิดพัดลมจะช่วยให้ห้องนั้นเย็นเร็วยิ่งขึ้นค่ะ

6.ซื้ ออาหารที่ซุปเปอร์ตอนค่ำๆจะได้ลดร า ค า

หล า ยคน ก็รู้เรื่องนี้อยู่แล้ว แต่การลงมือทำจริงช่วยให้ประหยัดได้จริง โดยการเลื่อนเวลาในการไปเดินในซุปเปอร์ ให้ช้าลงกว่าปกติสักหน่อย เพื่อจะได้ซื้ อของที่ร า ค าลดลงบางครั้งลดลงตั้ง 50% ขึ้นไปนะคะ เรียกได้ว่าถูกลงไปครึ่งต่อครึ่งเลยค่ะ แต่การประหยัดด้วยวิ ธีนี้ก็ต้องระวังเรื่องวันหมดอายุให้ดีๆ ถ้าคุณคิดดีแล้วว่าสามารถรับประทานอาหาร นั้นได้ก่อนวันหมดอายุก็ซื้ อได้ แต่ถ้าไม่ก็ไม่ควรซื้ อเ พ ร า ะจะไม่ดีต่อ สุ ข ภ า พ นะคะ ถ้ารับประทานในวันที่มันหมดอายุไปแล้ว ดังนั้นต้องประหยัดอ ย่ างสติด้วยค่ะ

7.นอนให้เร็วขึ้น

การนอนเร็วขึ้น ช่วยประหยัดได้ไงนะ? ช่วยได้ก็เ พ ร า ะว่าหากคุณนอนเร็วคุณก็จะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าลงไปได้มากเ พ ร า ะคุณจะหยุดการใช้ไฟฟ้า เช่น การดูโทรทัศน์ การใช้คอมพิวเตอร์ การเปิดไฟในบ้านต ามห้องต่างๆ เมื่อคุณเข้านอนแน่นอนว่าคุณจะต้องปิดสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด

การที่คุณนอนเร็ว ก็จะทำให้ไม่ต้องใช้พลังงานเหล่านี้นานเกินไปแต่ถ้านอนดึกก็จะเ สี ยพลังงานไฟฟ้าไปมากกว่าการเข้านอนเร็วค่ะ และสามารประหยัเ งิ นค่ากินด้วยถ้าคุณรับประทานอาหารเย็นตอนเวลาหกโมงเย็น แต่คุณยังไม่เข้านอนจนเวลาเที่ยงคืนแน่นอนว่าคุณคงต้องหิวอีกรอบแน่ๆ ดังนั้น การนอนดึกก็จะทำให้คุณออ กไปหาอะไรกินดึกๆดื่นๆจนเ สี ยเ งิ นค่าอาหารไปอีกมื้อได้ค่ะ ดังนั้นควรเปลี่ยนพฤติก ร ร มการเข้านอนโดยปรับเวลาให้เร็วขึ้นกันนะคะจะได้ประหยัดเ งิ นไปอีกทางหนึ่ง

8.เอาอาหารเก่าเก็บมาดัดแปลงเป็นเมนูใหม่ๆ

ถ้าบ้านใครนิยมซื้ ออาหารมาตุน ไว้เพื่อทำอาหารเป็นอาทิตย์แล้วล่ะก็ เมื่อต้องไปซื้ อของเพิ่มในทุกๆอาทิตย์ก็ควรตรวจเช็คดูว่ามีอะไรบ้าง ที่ยังเหลืออยู่และสามารถใช้ได้กินได้อยู่ จะได้ไม่ต้องไปซื้ อใหม่มาแล้วทิ้งของเก่าไป แบบนั้นก็น่าเ สี ยดายมากเลยค่ะ แต่ของเก่าเก็บในตู้เย็นต้องไม่ใช่ของเ สี ยนะคะ

ที่จะเอามาใช้ปรุงอาหารได้ ถ้าเ สี ยแล้วก็ทิ้งไปเถอะค่ะอ ย่ าไปเ สี ยดายเลย วิ ธีนี้หมายถึงวัตถุดิบในตู้เย็นที่ยังไม่เ สี ยและยังใช้ได้อยู่นะคะ แต่ถ้าเกิดคุณเอาวัตถุดิบในตู้เย็นที่เ สี ยแล้วบูดแล้วมาปรุงอาหารอ ย่ างนั้นเขามาเรียกว่าประหยัดแต่เรียกว่าขี้เหนียวแล้วค่ะ

อ ย่ าลืมนะคะการเป็คนประหยัดกับการเป็นคนขี้เหนียวมีเส้นบางๆกั้นไว้อยู่ค่ะ เ พ ร า ะการเอาอาหารที่เ สี ยมากิน จะเป็นส่งผลเ สี ยต่อ สุ ข ภ า พ ได้แบบนั้นก็ไมด้ช่วยให้ประหยัดเลยกลับต้องเ สี ยเ งิ น มากกว่าเดิมอีกกับค่ารั ก ษ าพย าบาล และวิ ธีตรวจเช็คตู้เย็นของคุณก็ช่วยให้คุณมีนิสัยที่มีระเบียบด้วยค่ะ และจะพบว่าเมื่อครบหนึ่งอาทิตย์ คุณก็ไม่ต้องซื้ ออะไรใหม่เข้าตู้เย็นไปซะทุกอ ย่ างแต่ซื้ อแค่บางอ ย่ างเท่านั้นที่หมดไปแบบนั้นก็ประหยัดได้แม้จะเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก็ต าม

9.ถอ ดปลั๊กตู้เย็นก่อนนอน แล้วมาเ สี ยบใหม่ตอนเช้า

จากการฟังคำบอ กเล่า มาจากคนที่ทดลองทำวิ ธีนี้เขาบอ กว่าสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้จริงๆ แต่ก็ต้องสำหรับคนที่ไม่มีของสดในตู้เย็นนะคะ ถ้าคุรมีของสดในตู้เย็นคุณก็คงทำไม่ได้ไม่อ ย่ างนั้นของสดในตู้เย็นเ สี ยห า ยขึ้น มาต้องซื้ อใหม่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเหมือนกันค่ะ

ถ้าทำวิ ธีนี้ไม่ได้ก็สามารถประหยัดไฟฟ้าจากการใช้ตู้เย็นด้วยวิ ธีอื่น เช่น อ ย่ าเปิดตู้เย็นค้างไว้เมื่อไม่ใช้งาน อ ย่ าใส่ของมากเกินไปจนล้นตู้เย็นพราะทำให้ต็เย็นทำงานหนัก หรือไม่ใส่ของร้อนๆในตู้เย็นทันที พย าย ามละล า ยน้ำแข็งในช่องแช่แข็งอ ย่ าสม่ำเสมอ เมื่อเห็นว่าน้ำแข็งหนามากเกินไปแล้วเพื่อตู้เย็นจะไม่ทำงานหนัก ถ้าไม่สามารถอ ดปลั๊กตู้เย็นได้เ พ ร า ะกลัวว่าของจะเ สี ย ก็ทำต ามวิ ธีเหล่านี้แทนได้ค่ะ ช่วยให้ปรหยัดไฟฟ้าได้เหมือนกัน

สรุป

วิ ธีเหล่านี้ที่นำมาฝากกัน ที่บอ กว่าแปลกๆ ก็แปลกอยู่แต่คงไม่ถึงกับรับไม่ได้และย ากเกินกว่าจะทำต ามได้ใช้มั้ยคะ? แต่นี่ก็เป็นสิ่งเล็กๆ น้อยที่คุณสามารถทำได้ ปรับเปลี่ยนนิสัยได้ เพื่อจะประหยัดเ งิ นในประเป๋าของคุณสักนิดสักหน่อยก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลย

แต่การประหยัดด้วยวิ ธีเหล่านี้ก็มีข้ อสังเกตอยู่เนืองๆนะ อ ย่ าทำต ามอ ย่ างสุดโต่งไม่อ ย่ างนั้นจากคนที่พย าย าม จะประหยัดก็กล า ยเป็นคนขี้เหนียวไปได้แบบที่คุณไม่รู้ตัวค่ะให้ทำต ามวิ ธีเหล่านี้อ ย่ างฉลาดแบบมีสติและคุณจะเห็นผลลัพท์ที่เกิดขึ้นกับการเ งิ นของคุณในระยะย าวค่ะ เช่น คุณจะพบว่าค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันลดลง แม้จะเป็นค่าใช้จ่าที่จำเป็น คุณจะพบว่าคุณมีเ งิ นเหลือเก็บออมมากขึ้นจากค่าใช้จ่ายเล็กๆเหล่านี้ เมื่อเห็นถึงผลที่ดีเหล่านี้ก็คงคุ้มค่ามากที่จะเปลี่ยนแปลงนิสัยนะคะ

ที่มา m o n e y d u c k yindeeyindee

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …