Home ข้อคิด คำคม แนวทางสอนลูกของเ ศ ร ษ ฐี ที่พ่อแม่ควรเอาแบบอ ย่ าง

แนวทางสอนลูกของเ ศ ร ษ ฐี ที่พ่อแม่ควรเอาแบบอ ย่ าง

9 second read
ปิดความเห็น บน แนวทางสอนลูกของเ ศ ร ษ ฐี ที่พ่อแม่ควรเอาแบบอ ย่ าง
0

สำหรับคนเป็นพ่อแม่อย ากเห็นลูกเติบโตมาได้ดี มีหน้าที่การงานที่สามารถดูแลตัวเอง ดูแลครอบครัวของตัวเองได้ วันนี้เราเลยมีแนวทางการสอนลูกของเ ศ ร ษ ฐีท่านหนึ่งมาฝากเป็นแนวทางให้กับพ่อแม่หล า ยๆคน ที่กำลังจะมีลูกน้อยหรือ กำลังเลี้ยงลูกเล็กอยู่ จะได้ปลูกฝั่งตั้งแต่ยังเล็ก

สำหรับลีกาชิง มหาเ ศ ร ษ ฐีที่ร่ำร ว ยรองอันดั บหนึ่งของเอเชียมานานปี ถูกตั้งฉาย าว่าเป็น มังกรแห่งฮ่องกง และยังเป็นคนที่ใจบุญบ ริจ าคเ งิ นเพื่อ การกุศลเป็น มูลค่าหล า ยพันล้ า นเหรียญ

แต่จุดเริ่มต้นของลีกาชิง มาจากครอบครัวที่ย ากจน และเขาต้องหาเลี้ยงครอบครัวด้วยวัยเพียง 15 ปี ด้วยความขยัน และอ ดทน จนทำให้เขาประสบความสำเร็จเราจึงได้นำวิ ธีการสอนลูกของ ลีกาชิง เ ศ ร ษ ฐีอับดั บ 1 ของฮ่องกง มาเป็นแนวทางให้คุณพ่อคุณแม่ได้อ่ า น ไว้เป็นบทเรียนในการสอนลูกต่อไป

1. ผู้ที่ประสบความสำเร็จ ต้องรู้จักวิ ธีการวางตัว

ลีกาชิงมักเน้นย้ำกับลูกๆเสมอว่า หากอย ากจะประสบความสำเร็จ ต้องรู้จักการวางตัวและการเผชิญหน้ากับสังคมที่เหมาะสม ต้องเป็นนักธุรกิจที่ซื่อสัตย์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหุ้นส่วนตอนที่ลูกๆ

ของลียังเล็ก เขาจะพาลูกเข้าไปนั่งประชุมของบริหารด้วย เขาได้จัดที่นั่งพิเศษให้ลูกๆได้ฟังผู้ใหญ่ประชุมหาลือ กัน บางครั้งก็อาจจะมีข้อพิพาท จนต้องคุยกันเ สี ยงดัง แต่เขาจะอธิบายให้ลูกฟังว่า โต้แย้งกัน ก็เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท มันเป็นเรื่องปกติ ถ้าไม่ถกเถียงก็จะไม่เข้าใจกัน

2. เลี้ยงลูกแบบติดดิน พาขึ้นรถสาธารณะ

ถึงแม้ที่บ้ า นจะมีรถอยู่หล า ยคัน พร้อมทั้งคนขับรถ แต่ลีกาชิง ก็มักจะพาลูกๆขึ้นรถรางไปโรงเรียน และยังใส่เสื้อผ้ารวมถึงของใช้ธรรมดาทั่วไป ถึงแม้ลูกๆของเขาจะเรียนอยู่โรงเรียนชั้นนำ

ที่ลูกคนอื่นๆจะมีรถรับส่งส่วนตัว และใช้ของแบรนด์เนมทั้งตัวเพราะลีต้องการให้ลูกๆของเขาได้สัมผัส และเรียนรู้ถึงสภาพความเป็นอยู่ของคนทุกชนชั้นอย่ างแท้จริง ถ้านั่งรถส่วนตัวไปเรียน ลูกๆก็จะไม่ได้เห็นอะไรเลย

3. สอนให้ลูกยืนอยู่บนแข้งขาตัวเอง

หากอย ากให้ลูกได้ดี ต้องไม่ต ามใจลูกจนเ สี ยคน ต้องให้พวกเขายืนด้วยขาของตัวเองให้ได้ลีได้ส่งลูกทั้งสองคนไปเรียนที่ต่างประเทศ ตั้งแต่ลูกๆยังอายุ 13 และ 15 ขวบเท่านั้นลูกๆของเขา

ต้องฝึกช่วยเหลือตัวเองตั้งแต่ยังเล็ก ทำกับข้าวไม่เป็นก็ต้องทำกินเองให้ได้ จนทั้งคู่สามารถใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้ในที่สุด เมื่อถึงช่วงวันหยุด ลูกๆก็ต้องออ กไปหารับจ้าง ทำงานพาร์ทไทม์ ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปคนที่รู้จักภูมิหลังของพวกเขามักจะพูดว่า บ้ า นร ว ยขนาดนี้ ทำไมยังต้องมาทำงานหาเ งิ นเองยู่อีกลูกๆของเขาก็จะตอบไปว่า ไม่เป็นไรครับ

4. หน้าที่ของพ่อแม่คือ สอนลูกให้เป็นคนดี

ลีกาชิงนั้น เกิดในครอบครัวที่ย ากจน เขาไม่มีโอกาสได้เรียนจบแม้แต่ชั้นประถม เขาจึงต้องพย าย ามที่จะศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเอง โดยเฉพาะอย่ างยิ่งภาษาต่างประเทศ ถึงแม้จะงานยุ่งแค่ไหน

เขาก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมให้ตัวเองลีบอ กว่า การศึกษาต้องสอนให้รู้จักหลักการการเป็นคนดีเ สี ยก่อน แม้จะเติบโตไปแล้วก็ต้องสอนที่เหลือค่อยสอนการทำการค้า เขามักจะสอนลูกๆเสมอว่า ต้องนึกถึงคนอื่นด้วย อย่ าเห็นแก่ได้อยู่ฝ่ายเดียวเขาสอนลูกๆว่า คนที่จะประสบความสำเร็จได้ ต้องขยัน ซื่อสัตย์ และรั ก ษ า คำพูด

5. ให้ลูกทำงานพาร์ทไทม์ในวันหยุด

ถึงแม้ฐานะทางบ้ า นของลีกาชิงจะมั่งคั่ง แต่ในช่วงวันหยุดเขาก็มักจะให้ลูกๆไปทำงานพาร์ทไทม์เช่น เป็นแคดดี้ในสนามกอล์ฟ เขาบอ กว่า เขาดีใจที่เห็นลูกๆตัวน้อยของเขาแบกถุงกอล์ฟ ถุงใหญ่ๆเดินไปในสนาม และลูกบอ กว่า จะนำรายได้ทั้งหมดที่ทำงานพาร์ทไทม์ไปบ ริ จ าคเพื่อช่วยเหลือเ ด็ กที่ย ากลำบาก ยิ่งทำให้เขาดีใจมากขึ้นไปอีก

6. เรียนจบแล้ว จงไปสร้างธุรกิจของตัวเอง

เมื่อลูกๆทั้งสองคนเรียนจบ จากมหาวิทย าลัยสแตมฟอร์ดด้วยเกรดเฉลี่ยที่ยอ ดเยี่ยมพวกเขาก็ตั้งใจที่จะกลับมาทำงานที่บ้ า นให้บริษัทของพ่อ แต่ลีกลับปฎิเสธที่จะให้ลูกๆมาทำงานในบริษัทของตัวเอง

เขาให้ลูกเลือ กทางเดิน และหาทางเดินของตัวเองให้เจอทั้งคู่จึงเดินทางไปแคนาดา และได้เริ่มต้นทำธุรกิจจากศูนย์ และด้วยความพย าย ามของพวกเขารวมถึงการเลี้ยงดู และคำสอนต่างๆของลีกาชิง

ทำให้พวกเขาซึมซับ และนำมาใช้ จนในที่สุด ลูกชายคนโตสามารถประสบความสำเร็จด้านอสังหาริมท รั พ ย์ ส่วนคนเล็กเป็นนักลงทุ นด้านธุรกิจการเ งิ น ลูกทั้งสองคนสามารถยืนบนลำแข้งของตัวเองได้สำเร็จ

ถึงแม้ลีกาชิงจะดูเป็นคุณพ่อที่เข้มงวด ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยความสะดวกสบายทั้งหมดที่มีให้กับลูกๆ นั่นเพราะว่าเขามองเห็นว่าสิ่งที่สำคัญในการเลี้ยงลูก คือ การที่ให้พวกเขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง และ สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเอง ไม่ใช่เพราะพ่อแม่เป็นคนสร้างไว้ให้ สิ่งที่เขาทำให้กับลูกๆ มันแสดงให้เห็นถึงความรักที่มีต่อลูกๆอย่ างแท้จริง

ที่มา amarinbabyandkids, คำสอน ลี กาชิง    staylifeth

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …