Home ข้อคิด คำคม แก่ไปไม่อย ากเป็นภาระลูกหลาน จงใช้ชีวิตให้ได้แบบ 6 ข้ อนี้

แก่ไปไม่อย ากเป็นภาระลูกหลาน จงใช้ชีวิตให้ได้แบบ 6 ข้ อนี้

9 second read
ปิดความเห็น บน แก่ไปไม่อย ากเป็นภาระลูกหลาน จงใช้ชีวิตให้ได้แบบ 6 ข้ อนี้
0

สำหรับหล า ยๆคนอาจจะวิตกกังวลว่าแก่ไปแล้วจะใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุข ลูกหลานไม่ลำบาก วันนี้เรามีข้ อคิดดีๆกับการใช้ชีวิตในตอนแก่ยังไงให้มีความสุขโดยไม่เป็นที่ลำบากหรือภาระของใครๆ ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

พึ่งพาภูเขา ภูเขาถล่ม พึ่งพาคน คนหนีห า ย มีแค่ตัวเองเท่านั้น ที่พึ่งพาได้ที่สุด คนเราไม่ว่าจะหนุ่มสาวกลางคน หรือสูงอายุ ล้วนต้องพึ่งตัวเอง โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน การเลี้ยงลูก เพื่อให้มาดูแลตัวเองตอนแก่ อาจจะเป็นไปไม่ได้ ตอนแก่

ต้องพึ่งพาตัวเองเท่านั้น งั้นถ้าเราแก่แล้ว ต้องทำยังไง ถึงไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น ทุกๆคนล้วนอายุมากขึ้นทุกวัน ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อต้องเผชิญหน้า กับความชรา ที่กำลังก้าวเข้ามา จะต้องจำวิ ธีการใช้ชีวิต 6 แบบนี้ไว้ใช้ชีวิต วัยชราอ ย่ างมีความสุข ถึงจะไม่เป็นที่น่ารำคาญของลูกหลาน

1.ใช้ชีวิตอ ย่ างไม่ต้องกังวล

เรื่องของลูกๆ อะไรที่จัดการได้ ก็ช่วยจัดการ อะไรที่จัดการไม่ได้ หรือไม่ต้องการให้คุณจัดการ ก็ไม่จำเป็นต้องกังวล เดี๋ยวจะกล า ยเป็น ทำดีไม่ได้ดี ทำให้ลูกๆรำคาญไปเ สี ยอีก เรื่องของพวกเขา อ ย่ าเข้าไปยุ่ง เรียนรู้ที่จะยอมรับ คนเราแก่แล้ว จัดการแค่ตัวเองก็พอ ไม่ต้องไปยุ่งเรื่องคนอื่น ยิ่งยุ่งมาก ก็ยิ่งทำให้ตัวเองลำบาก

2.ใช้ชีวิตอ ย่ างใจกว้าง

แก่แล้วไม่ต้องเคร่งครัดกับตัวเองนัก เปิดใจให้กว้าง อ ย่ างกินอะไรก็กิน อย ากใส่อะไรก็ใส่ อ ย่ าถามหาคุณค่า ไม่ต้องกลัวการใช้เงิ น เป็นช่วงชีวิต ที่ควรใช้เงิ นเพื่อตัวเอง ถ้าไม่ใจกว้าง กับตัวเองหน่อย ดีกับตัวเองหน่อย เ งินก็จะกล า ยเป็น ม ร ด ก คุณเอาไปไม่ได้สักบาทเดียว

3.ใช้ชีวิตอ ย่ างแข็งแ ร ง

สุ ข ภ า พแข็งแ ร งสำคัญที่สุด ยิ่งแก่ยิ่งสำคัญ เพียงแค่สุ ข ภ า พแข็งแ ร งกิ นอาหารดีๆนอนหลับเพียงพอ เดินได้เอง ถึงจะไม่เป็นภาระคนอื่น อยู่อ ย่ างมีศักดิ์ศรี เมื่ออายุมากขึ้น ต้องรั ก ษ าสุ ข ภ า พ ยุ่งเรื่องคนอื่นให้น้อยลง ดูแลสุ ข ภ า พตัวเองให้มากขึ้น ออ กกำลังกาย เรียนรู้วิ ธีการดูแลสุ ข ภ า พ

4.ใช้ชีวิตแบบไม่ทวงบุญคุณ

คนเราแก่แล้วอ ย่ าเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆ เรื่องเก่าๆมาพูด ตลอ ดเวลา คุณเคยช่วยใคร คนอื่นดีกับคุณมั้ย ก็ปล่อยให้มันผ่านไป คุณรู้ตัวเองก็พอ ลูกต้องการให้คุณไปช่วยดูแลหลาน ก็อ ย่ าหงุดหงิดทั้งวัน

เอาแต่บ่นต่อหน้าหลานๆ ว่าลำบาก ตัวเองอย ากทำก็ทำ ไม่อย ากทำก็หาข้ ออ้าง หาวิ ธีปฏิเสธก็พอ ถ้าคิดว่าทุ่มเทมาก แต่ได้สิ่งตอบแทนน้อยไปไม่เต็มใจทำ คุณก็จะลำบากฟรีๆ ไปช่วยแล้ว ลูกๆก็จะคิดว่า คุณเรื่องมากไม่พูดถึงคุณในแง่ดี

5.คือมีชีวิตด้วยตัวเอง

คนเราแก่แล้ว ก็ยังต้องพึ่งตัวเอง ลูกๆไม่สามารถพึ่งพาได้ ห้ามเอาความหวัง ที่จะให้ลูกดูแลตอนแก่ ไปฝากไว้กับลูกลูกๆ ก็มีงานการของพวกเขา พวกเขามีความกดดัน มากมาย คุณไปอยู่กับลูก ก็มักจะมีเรื่องที่พูดไม่ออ ก ทำให้ไม่มีความสุข สู้อยู่บ้านเก่าของตัวเองดีกว่า

ใช้ชีวิตสงบเรียบง่ายไปวันๆ เก็บเงิ นตอนที่คุณยังหนุ่มสาว อ ย่ าแบ่งสมบัติ ให้ลูกเร็วเกินไป จำไว้ของพ่อแม่ ยังไงก็เป็นของลูก แต่ของลูก ยังไงก็ไม่ใช่ของพ่อแม่ ถึงเวลาคุณแบมือขอเงิ น ลูกก็จะรู้ว่ามันย ากแค่ไหน

6.ใช้ชีวิตอ ย่ างมีความสุข

ทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยเ สี ยงเพลง หากิจก ร ร มที่น่าสนใจทำ ฟังเพลงที่นิยมเต้นรำ อ ย่ าทำให้ตัวเองรู้สึกแย่ อ ย่ าเรียกร้องนั่นนี่ทั้งวัน ต้องผ่อนคล า ยอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใส ไล่ปัญหา และความทุ ก ข์ออ กไป ทำให้ตัวเองมีความสุข

ที่มา thongmeman  stand-smiling

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …