Home ข้อคิด คำคม เรื่องจริงของคนทำงาน มานาน แต่ยังไม่มีเ งิ นเก็บ

เรื่องจริงของคนทำงาน มานาน แต่ยังไม่มีเ งิ นเก็บ

10 second read
ปิดความเห็น บน เรื่องจริงของคนทำงาน มานาน แต่ยังไม่มีเ งิ นเก็บ
0

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงาน มาหล า ยปีแล้วแต่ยังไม่มีเ งิ นเก็บ หรืออาจจะมีนิดหน่อย ทั้งที่ความเป็นจริงมันควรจะมีมากกว่าแ ส นแล้วด้วยซ้ำ เราจะพามาดูสาเหตุที่คุณอาจจะเป็นอยู่ ซึ่งทำให้คุณไม่มีเ งิ นเก็บ

ลองสำรวจเ งิ นเก็บในบัญชีเ งิ นฝากของคุณดูหน่อยสิว่า ตอนนี้มีเ งิ นอยู่เท่าไหร่ ถึงแ ส นหรือยัง ถ้าคุณเพิ่งก้าวเข้าสู่ชีวิตมนุษย์ทำงานแค่ไม่กี่เดือน แบบว่าทำงานยังไม่ถึงครึ่งปีเลยด้วยซ้ำ เ งิ นเก็บมีไม่ถึงแ ส นก็คงไม่ใช่เรื่องน่าวิตกอะไร

เพราะคุณเพิ่งมีงานทำและหาเ งิ นใช้เองได้ แต่ถ้าคุณทำงาน มาก็หล า ยปีแล้ว เ งิ นเก็บยังมีไม่ถึงแ ส น แทบไม่มีเ งิ นเก็บเลยหรืออาจจะหนักถึงขั้นชีวิตที่มีแต่ห นี้สินเต็มไปหมด อันนี้น่าเป็นห่วงอนาคตของคุณมาก

เพราะอะไร ทำไมบางคนทำงาน มานาน มากแล้ว แต่มีเ งิ นเก็บแค่หลักพันหรือแค่หลักหมื่น นิดๆ หรือแม้กระทั่งการที่ไม่มีเ งิ นเก็บเลยสักบ า ท แถมมีห นี้สินอีกมาก คำตอบก็คงหนีไม่พ้นสองข้ อใหญ่ต ามนี้คือ

หนึ่ง ใช้จนหมด ไม่มีเหลือเก็บ

สอง ใช้เกือบหมด เลยเหลือเก็บนิดเดียว

การที่คนเราทำงาน มานาน ไม่มีเ งิ นเก็บเลย มันก็เพราะใช้เ งิ นเพลินจนเ งิ นหมด เลยไม่มีเหลือเก็บ หรือถึงจะมีเ งิ นเก็บ แต่มีน้อยเหลือเกิน มันก็เพราะใช้มากเกินไป เลยเหลือเ งิ นน้อย จึงมีเก็บออมน้อยต ามไปด้วย เรียกง่ายๆ เลยคือเป็นคนที่ ใช้เ งิ นเกินตัว แบบไหนที่เรียกว่าใช้เ งิ นเกินตัว ก็แบบนี้ไงล่ะ

หาได้ 100 ใช้ 100

ห าได้ 100 ใช้ 99

หาได้ 100 ใช้ 120

ยิ่งใช้มากเท่าไรก็ยิ่งมีเ งิ นเหลือให้เก็บน้อยลงเรื่อยๆ ใช้จ่ายมากเกินความสามารถในการหา ใช้แบบไม่คิดจะเก็บออม ใช้เพื่อตอบสนองความอ ย ากมากกว่าความจำเป็น รสนิยมสูงและสวนทางกับร า ยได้ที่มี

ติดนิสัยหน้าใหญ่ใจโต ชอบใช้เ งิ นเพื่อซื้ อฐานะทางสังคมให้ตัวเองหรือใช้เ งิ นด้วยความคิดที่ว่า มีเ งิ นก็ต้องใช้ จะเก็บไว้ทำไมต า ยไปก็เอาไปด้วยไม่ได้

มันเป็นความคิดที่ก ร ะ ตุ้ นให้เกิดการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นและหยุดยั้งนิสัยการออมเพื่ออนาคต ไม่มีการวางแผนการเ งิ นสำหรับวัยเกษียณ มีแค่แผนการที่จะใช้เ งิ นอ ย่ างไรให้ได้มากที่สุด

แม้บางคนจะอ้างว่ามีร า ยได้น้อย แถมยังมีภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายมากเหลือเกิน ทั้งผ่ อ นบ้ าน ผ่ อ นรถ ผ่ อ นโทรศัพท์ ผ่ อ นบั ต ร เ ค ร ดิ ต ฯลฯ เลยทำ

ให้ไม่มีเ งิ นเหลือเก็บ ไม่มีเ งิ นเหลือเก็บไม่พอยังเป็นห นี้แบบที่ต้องเอามือก่ายหน้าผากทุกคืนอีกต่างหาก ถึงมันจะเป็นข้ อเท็จจริงที่ต้องยอมรับ แต่มันก็ไม่ใช่ข้ ออ้างที่ดีในการอนุญาตให้ตัวเอง

ไม่ต้องออมเ งิ น เพราะต่อให้ร า ยได้น้อย เราก็สามารถหาวิ ธีเพิ่มร า ยได้ให้ตัวเองได้ และต่อให้มีภาระค่าใช้จ่ายที่เยอะ เราก็สามารถที่จะพ ย า ย ามวางแผนลดค่าใช้จ่ายให้น้อยลงได้ หากมีความตั้งใจที่จะเก็บออมอ ย่ างแท้จริง มีคนบอ กว่า อ ย่ าดูที่เ งิ นเดือน แต่ให้ดูที่เ งิ นเหลือ

เพราะเ งิ นที่หาได้ในแต่ละเดือน มีความสำคัญน้อยกว่าเ งิ นที่สามารถเก็บได้ในแต่ละเดือน มีร า ยได้ต่อเดือน มากก็ไม่ได้แปลว่าจะร ว ยได้ หรือมีร า ยได้ต่อเดือนน้อยก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่สามารถร ว ยได้

ในทางตรงกันข้ามคน มีเ งิ นเดือนน้อยอาจจะมีเ งิ นเก็บมากกว่าคนที่มีเ งิ นเดือน มากกว่าก็ได้ เพราะคน มีเ งิ นเดือนน้อยรู้จักเก็บออม มีแผนการใช้เ งิ นที่รอบคอบจึงมีเ งิ นเหลือเก็บในแต่ละเดือน มากกว่าคน มีเ งิ นเดือน มากๆ แล้วใช้จ่ายมากหรือมากกว่าที่หามาได้ จนทำให้ไม่มีเ งิ นเหลือเก็บและจบลงด้วยการสร้างห นี้สินให้กับตัวเองอ ย่ างโ ง่ๆ

ถ้าคุณทำงาน มาหล า ยปีแล้ว แต่ยังไร้ซึ่งเ งิ นเก็บหรือมีเ งิ นเก็บน้อยกว่า 6 เท่าของเ งิ นเดือน คุณอาจตกที่นั่งลำบากได้ง่ายมาก ลองนึกถึงตอนที่คุณตกงาน ไม่มีงานทำ หางานทำยังไม่ได้ ในขณะที่คุณต้องกินต้องใช้ ต้องจ่ายเ งิ นเหมือนตอนที่คุณยังมีงานทำและมีเ งิ นเดือนใช้ แล้วคุณจะเอาเ งิ นไหนใช้และเอาเ งิ นไหนจ่าย ถ้าคุณไม่มีเ งิ นเก็บเลย

แล้วลองนึกถึงเวลาที่คุณประสบอุ บั ติ เ ห ตุรุ น แ ร ง หรือเ จ็ บ ป่ ว ยด้วยโ ร ค ร้ า ย แ ร ง ต้องเข้าโรงพ ย าบาล ผ่ าตั ด รั ก ษ าตัว ทำงานไม่ได้ ไม่มีเ งิ นใช้ แล้วคุณจะเอาเ งิ นจากไหน มาจ่ายค่ารั ก ษ าพ ย าบาล ที่แน่นอนว่าต้องเป็นเ งิ นจำนวนไม่น้อยเลย อาจถึงหลักหมื่น หลักแ ส น หรืออาจจะหลักล้านก็ได้

ดังนั้นเมื่อคุณทำงาน มีเ งิ นเดือนใช้จ่ายแล้ว ก็อ ย่ าลืมที่จะจ่ายให้ตัวเองสำหรับอนาคตที่คาดไม่ถึงด้วยล่ะ ในอนาคตคุณอาจจำเป็นต้องใช้เ งิ นก้อนใหญ่เพื่อตัวเอง เพื่อครอบครัว เพื่อลูก เพื่อ การล ง ทุ น รวมไปถึงเพื่อวัยเกษียณของตัวคุณด้วย หัวใจของความร ว ยและมีเ งิ นล้านได้ ก็อยู่ที่ว่า

1. คุณใช้จ่ายเ งิ นอ ย่ างไร

2. คุณเก็บออมเ งิ นอ ย่ างไร

3. คุณล ง ทุ น อ ย่ างไร

วันนี้คุณกำหนดได้หรือยังว่าจะปฏิบัติอ ย่ างไรกับเ งิ นที่คุณหามาได้ ในตอนนี้ คุณจะจ่ายเ งิ นให้ตัวเองเพื่อสร้างอนาคตที่สดใส หรือจะจ่ายให้กับคนอื่นเพื่อให้คนอื่นร ว ยขึ้น แล้วคุณก็จนเหมือนเดิม ชีวิตของคุณ เ งิ นของคุณ คุณเลือ กให้ตัวเองได้

เรียนรู้การวางแผนทางการเ งิ น การเก็บออม การนำไปล ง ทุ น ให้เกิดดอ กผล ได้ด้วยตัวคุณเอง เริ่มต้นเรียนรู้ได้ที่ห้องสมุดมาร ว ย ตลาดหลักท รั พ ย์แห่งประเทศไทยครับ ห้องสมุดมีคลังความรู้ขนาดใหญ่

ที่มีหนังสือ กว่า 20,000 เล่ม ซึ่งคุณสามารถมาใช้บริการได้ฟรี และเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:30-21:00 น. เดินทางสะดวกโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน ลงสถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ ทางออ ก 3 ครับ

ที่มา maruey  jingjai999

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …