Home ความเชื่อ ดวง อานิสงส์ของการปิดทองพระถูกตำแหน่ง ชีวิตร าบรื่นรุ่งเรือง

อานิสงส์ของการปิดทองพระถูกตำแหน่ง ชีวิตร าบรื่นรุ่งเรือง

8 second read
ปิดความเห็น บน อานิสงส์ของการปิดทองพระถูกตำแหน่ง ชีวิตร าบรื่นรุ่งเรือง
0

สำหรับใครที่ชอบการทำบุญ โดยเฉพาะทำบุญด้วยการปิดทองพระ รู้หรือไม่ว่าการปิดทองพระที่ถูกตำแหน่งนั้นสามารถช่วยให้เราได้รับอานิสงส์เป็นอ ย่ างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องเงิน เรื่องความรัก ฉนั้นเราจะต้องปิดให้ถูกตำแหน่ง วันนี้เราเลยจะพามาดูว่ามีตำแหน่งไหนบ้าง

การเข้าวัดทําบุญเป็นสิ่งที่ทำกัน มาจนถึงในยุคของปัจจุบัน และเชื่อ กันว่าคงไม่มีใครที่จะไม่เคยปิดทองพระพุทธรูป แต่คุณรู้หรือไม่ว่าต ามความเชื่อของคนโบร าณนั้นการปิดทองพระเป็นการสร้างอานิสงส์ที่ดีให้กับตัวเราเอง ซึ่งการปิดทองในแต่ละตำแหน่งจะให้ความหมายที่แตกต่างกันออ กไป ปิดทองตำแหน่งไหนจะได้ผลที่ดีที่สุด จะส่งผลอ ย่ างไรต่อตัวเราในชาติภพนี้และในภพหน้า

ปิดทองบริเวณพระพักตร์ (ใบหน้า)

ตำร าโบร าณมีความเชื่อ กันว่าจะทำให้คุณมีชีวิตที่รุ่งเรืองมีความสำเร็จในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านชีวิต ด้านครอบครัวและหน้าที่การงาน การเงิน จะมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของคนจำนวน มาก

ปิดทองบริเวณพระหัตถ์ (มือ)

ตำร าโบร าณมีความเชื่อ กันว่าจะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของบารมี เป็นที่น่ายกย่องผู้คนรอบข้าง มีความเคารพและยำเกรง ไปไหน มาไหนก็มีแต่คนรักและมีคนเอ็นดู

ปิดทองบริเวณพระอุทร (ท้อง)

ตำร าโบร าณมีความเชื่อ กันว่าจะให้มีกิน มีใช้ มีความพร้อมไปด้วยท รั พ ย์สินเงินทอง มีความสมดุลในเรื่องของโชคล า ภท รั พ ย์สิน มีเงินทองใช้เป็นอ ย่ างดี

ปิดทองบริเวณพระเศียร (ศีรษะ)

คำร าโบร าณมีความเชื่อ กันว่าจะทำให้ตัวเรานั้น มีสติปัญญาที่ดี ความจำดี การเรียนดี การงานเด่นปัญหาต่างๆที่เข้ามาจะสามารถผ่ านพ้นไปได้ด้วยดีเสมอ หยิบจับอะไรนึกคิดอะไรก็จะส่งผลดีต่อตัวคุณ จะมุ่งสู่เป้าหมายในชีวิตได้สำเร็จ

ปิดทองบริเวณพระบาท (เท้า)

ตำร าโบร าณมีความเชื่อ กันว่าส่งผลให้ชีวิตของคุณมีความเป็นอยู่ที่ดีสมบูรณ์ไปด้วยครอบครัว ที่พักอาศัย ย านพาหนะในการเดินทาง ทำให้มีความสะดวกในการใช้ชีวิตและมีความสุขกับครอบครัว

ปิดทองบริเวณพระอุระ (หน้า อ ก )

ตำร าโบร าณมีความเชื่อ กันว่าจะมีสง่าร า ศี เป็นที่ชื่นชอบเป็นที่รักของใครหล า ยๆคน จะโดดเด่นไปด้วยความดีสติปัญญา เสริมเสน่ห์ให้กับตนเอง

ปิดทองบริเวณฐานรองพระองค์

ตำร าโบร าณมีความเชื่อ กันว่าจะเป็นการช่วยส่งเสริมในเรื่องของอาชีพ หรือหน้าที่การงานของท่าน ให้มีความมั่นคงและมีตำแหน่งงานที่ดี มีไหวพริบการทำงานที่ดี

การปิดทองบริเวณพระนาภี (สะ ดื อ)

ตำร าโบร าณมีความเชื่อ กันว่า ตัวคุณจะไม่พบเจอ กับความลำบาก จะมีเงินทองใช้ตลอ ดชีวิตมีความสุขกับสิ่งที่ได้เลือ กทำ

ที่มา  postsod

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …