Home ข้อคิด คำคม ล ง ทุ นอ ย่ างไรให้งอ กเงยให้มีใช้มีเก็บ กับเ งิ นเดือน 15000

ล ง ทุ นอ ย่ างไรให้งอ กเงยให้มีใช้มีเก็บ กับเ งิ นเดือน 15000

34 second read
ปิดความเห็น บน ล ง ทุ นอ ย่ างไรให้งอ กเงยให้มีใช้มีเก็บ กับเ งิ นเดือน 15000
0

หล า ยคน อาจคิดว่าต้องมีเ งิ นเดือนสูงๆ จึงจะสามารถเริ่มล ง ทุ นได้ แต่ที่จริงแล้ว ไม่ว่าคุณจะมีร า ยได้ เท่าไหร่ หากแบ่งสรรปันส่วนให้เหมาะสม ก็สามารถนำเ งิ นไปล ง ทุ น เพื่อให้เ งิ นงอ กเงย สร้างช่องทางใหม่ๆ ให้กับร า ยได้ที่นอ กเหนือจากเ งิ นเดือนได้เช่นกัน สำหรับคนที่เพิ่งเรียนจบหรือเพิ่งเริ่มทำงาน อาจจะยังมีเ งิ นเดือนเริ่มต้นไม่สูงมาก เราลองมาดูไ อ เ ดี ยการล ง ทุ น สำหรับคนที่มีร า ยได้ 15,000 บ า ทกัน

ว่าเ งิ นเดือนเท่านี้จะมีวิ ธีออมเ งิ นแบบไหนดีจะแบ่งสัดส่วน การเ งิ นอ ย่ างไร และสามารถนำไปล ง ทุ นอะไร เพื่อให้เ งิ นทำงานแทนเราได้บ้าง เมื่อเราได้รับเ งิ นเดือน มาแล้ว อันดับแรกให้เราแบ่งเ งิ นที่ได้มาออ กเป็น 3 ส่วน ต ามวัตถุประสงค์ของการนำเ งิ นไปใช้ และกำหนดจำนวนเ งิ น ของแต่ละส่วนให้สอ ดคล้องกับตัวเรามากที่สุด ตัวอ ย่ าง การแบ่งเ งิ น 15,000 บ า ท ออ กเป็น 3 ส่วน

1. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 60เปอร์เซน = 9,000 บ า ท

2. เก็บออมเป็นเ งิ นสำรอง 10เปอร์เซน = 1,500 บ า ท

3. ล ง ทุ น 30เปอร์เซน = 4,500 บ า ท

หากอย ากจะล ง ทุ น จะเริ่มอ ย่ างไรดี มาดูแนวทางการนำเ งิ นเก็บ ไปล ง ทุ นให้งอ กเงยกัน

1.ข า ยของ

ข า ยของตลาดนัด ช่วงนี้มีตลาดนัดเปิดใหม่ มากมายหล า ยแห่ง โดยเฉพาะตลาดนัดกลางคืนที่เป็นแหล่งรวมนักช้อปตัวจริง หากใครมีความชอบด้านการข า ย ก็สามารถนำเ งิ น ไปล ง ทุ นข า ยของต ามตลาดนัดได้โดยเน้นสินค้ าที่มีคุณภาพและการสร้างแบรนด์ให้น่าสนใจเช่น เสื้อผ้า อาหาร น้ำปั่น ของกินเล่นต่างๆ ซึ่งก็ขึ้นกับความถนัด และความคิดสร้างสรรค์

ของเรา หากยังมีเ งิ นทุนไม่มาก ก็เก็บรวบรวมให้ได้จำนวนหนึ่ง ก่อนแล้วค่อยล ง ทุ น เท่านี้ก็สามารถต่อยอ ดสร้างร า ยได้ช่องทางใหม่ๆ ได้ไม่ย าก ข า ยสินค้ าทางอ อ น ไ ล น์ นอ กจากการข า ยของ ต ามตลาดนัดแล้ว ตลาดที่น่าสนใจไม่แพ้กัน ก็คือ ตลาดอ อ น ไ ล น์ เ พ ร า ะยุคนี้ใครๆ ก็ใช้อินเทอร์เน็ต ลองหาสินค้ าที่น่าสนใจมาสร้าง

หน้าร้านบนเว็บไซต์ และ Social Media ต่างๆ เช่น F a c e b o o k, I G, L I N E แล้วทำการ โ ป ร โ ม ต ให้ถูกวิ ธี เช่น ทำ SEO เพื่อให้เว็บไซต์ติดอันดับการค้นหาบน g o o g l e หรือจะใช้เ งิ นซื้ อเพื่อ โ ป ร โ ม ตโดยการทำ SEM และสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือ การ โ ฆ ษ ณ า บน F a c e b o o k เพียงเท่านี้ก็มีช่องทางการสร้างร า ยได้ใหม่ๆและหากได้รับ การตอบรับที่ดีจากตลาด ก็สามารถพัฒนาต่อยอ ดไปเป็นธุรกิจส่วนตัวแบบจริงจังได้เลย

2. การฝากประจำ/ซื้ อ กองทุน/เล่นหุ้น

ถ้าไม่อย ากลงแรง ก็นำเ งิ นส่วนนี้ ไปออมฝากประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการสร้างวินัยในการออมเ งิ น หรือหากอย ากได้ผลตอบแทน มากขึ้นอีกหน่อย ก็นำไปซื้ อ กองทุนรวม โดยเลือ กกองทุนจากผลประกอบการ หรือลักษณะการล ง ทุ นของกองทุนนั้นๆ สามารถกระจายความ เ สี่ ย ง โดยการซื้ อหล า ยๆ กองทุนก็ได้

ตัวอ ย่ างการล ง ทุ นจากเ งิ น 4,500 บ า ทเป็นประจำทุกเดือน

1. ออมเ งิ นโดยการฝากประจำ 500 บ า ท

2. กองทุน A 1,000 บ า ท

กองทุน B 1,000 บ า ท

กองทุน C 1,000 บ า ท

3. เล่นหุ้น 1,000 บ า ท

หากเริ่มล ง ทุ น 4,500 บ า ท ทุกเดือน เป็นเวลา 5 ปี โดยคิดจากผลตอบแทน เฉลี่ยปีละ 4เปอร์เซน จะได้ผลตอบแทน ดังนี้

ผลตอบแทนที่ได้

= ยอ ดเ งิ นทั้งหมด เมื่อผ่านไป 5 ปี (ได้จากโปรแกรมคำนวณ) – จำนวนเ งิ นต้น

= 304,180 – 270,000

= 34,180 บ า ท

เฉลี่ยแล้วได้ร า ยได้เพิ่มขึ้น 6,836 บ า ท ต่อปี

ใครที่เคยคิดว่าเ งิ นเดือน 15,000 บ า ท คงไม่สามารถจะออมเ งิ นหรือล ง ทุ นอะไรได้ คงต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เ พ ร า ะหากเรารู้จักแบ่งเ งิ นให้เหมาะสมและนำไปล ง ทุ นอ ย่ างมีวินัย เราก็สามารถนำเ งิ นไปต่อยอ ด สร้างร า ยได้ใหม่ๆ ได้ไม่ว่าจะเลือ กล ง ทุ นแบบไหน หากเริ่มศึกษาอ ย่ างตั้งใจจริง เชื่อว่าทุกคน สามารถเป็นนักล ง ทุ นได้อ ย่ าลืมว่าสิ่งสำคัญอ ย่ างหนึ่ง สำหรับการออมเ งิ นและการล ง ทุ นไม่ว่าแบบไหน ก็คือเวล า ยิ่งเริ่มออมเร็วเท่าไร ก็ยิ่งเห็นผลเร็วเท่านั้น

ที่มา s c b fahhsai

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …