Home ข้อคิด คำคม ฝากถึงคนเป็นลูก อ ย่ าพูดโ ท ษพ่อแม่ใน 5 เรื่องนี้ในวันที่ท่านแก่แล้ว

ฝากถึงคนเป็นลูก อ ย่ าพูดโ ท ษพ่อแม่ใน 5 เรื่องนี้ในวันที่ท่านแก่แล้ว

8 second read
ปิดความเห็น บน ฝากถึงคนเป็นลูก อ ย่ าพูดโ ท ษพ่อแม่ใน 5 เรื่องนี้ในวันที่ท่านแก่แล้ว
0

แม่เป็นผู้สร้างชีวิตและลิขิตชะต าชีวิตให้แก่ลูกมอบความรักความอบอุ่นและสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูก แม่จึงเป็นของขวัญที่ดีที่สุดของลูกทุกคน แล้วเราได้มอบของขวัญที่ดีที่สุดให้แม่แล้วหรือยัง

แม่มีความบริสุทธิ์ใจต่อลูกอ ย่ างไม่มีที่สิ้นสุด จึงมีคำเปรียบเปรยว่า แม่เปรียบเสมือนพระอรหันต์ในบ้าน ถ้าลองเปรียบเทียบให้คิดว่า หากเราจะลงทุนอะไรเราก็ต้องศึกษาก่อนว่า เมื่อลงทุนไปแล้วจะคุ้มทุนหรือไม่ จะมีความเสี่ยงจนทุนห า ยกำไรหดหรือไม่ ถ้าพิจารณาแล้วว่าไม่คุ้ม เราก็จะไม่ลงทุน

แต่ถ้ามีโอกาสทำกำไร เราถึงจะยอมลงทุน แต่แม่เลี้ยงเรามาตั้งแต่อยู่ในท้อง ลูกเกิดมาจะเป็นหญิงหรือชายยังไม่รู้ คลอ ดมาแล้วร่างกายจะครบถ้วนหรือไม่ จะเ จ็ บไข้ได้ป่ ว ยพิการแต่กำเนิด หัวใจรั่วหรือเกิดมาเป็นดาวน์ซินโดรม แขนขาด้วนหรือไม่ แม่ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้เลย แล้วพอถึงตอนคลอ ดแม่ก็ยังต้องทนท ร ม า น มากอีกด้วย

หัวใจของคนเป็นแม่นั้นอยู่กับลูกเรียกได้ว่า ลูกเป็นทั้งแก้วต าด ว งใจของแม่ เพราะฉะนั้น พระคุณของแม่ทั้งความจริงใจ ความบริสุทธิ์ใจที่แม่มีต่อลูกนั้น มากล้น ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า แม่เปรียบเสมือนพระอรหันต์ของลูก นั่นเอง

บ ท ค ว า มนี้สำหรับผู้ที่ยั งมีโอกาสได้ดูแล เลี้ยงดู และตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ของเราได้อยู่ เพราะอาจมีบางคนที่ไม่มีโอกาสได้ทำสิ่งดีๆให้กับพ่อแม่ของเราเลยจนถึงวันที่สายเกินไป หากวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ ก็ขอให้ปฏิบัติกับพวกท่านให้ดีที่สุดและจงจำไว้ว่าอ ย่ าได้โ ท ษท่านในเรื่องเหล่านี้

1 โ ท ษพ่อแม่ว่าทำอะไรชักช้า

เมื่อถึงวัยที่พ่อแม่แก่ชรา ก็เหมือนตอนที่เราเป็นเ ด็ กน้อยที่ไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองถนัดนัก ซึ่งพ่อแม่คือคนที่คอยยื่น มือเข้ามาช่วยและเลี้ยงดูเรามาตลอ ด เมื่อวันที่พ่อแม่แก่ตัวลงเรี่ยวแรงน้อยลง เราก็ควรดูแลท่านอย่ างที่ท่านเคยเลี้ยงดูเรามา

2 โ ท ษ ว่ าพ่อแม่บ่นว่า

เวลาที่เราทำอะไรไม่ดีแล้วถูกคุณพ่อคุณแม่บ่นว่านั้น อ ย่ าแสดงความไม่พอใจหรือโต้ตอบอะไรที่จะทำให้ท่านเ สี ยใจ เพราะการบ่นว่าของพวกท่านเป็นเพราะต้องการเห็นลูกเป็นคนที่ดี ประสบความสำเร็จและมีความสุข การบ่นว่าของท่านจึงเปรียบเหมือนคำให้พร หากเราเชื่อฟังชีวิตของเราก็จะเจริญก้าวหน้าได้

3 โ ท ษพ่อแม่เมื่อพวกท่านเ จ็ บ ป่ ว ย

โ ร ค ภั ย ไข้เ จ็ บที่อาจเกิดขึ้นกับพ่อแม่ของเราได้เสมอ เมื่อท่านป่ ว ยอ ย่ าได้มองว่าเป็นภาระใดๆเลย เพราะตอนที่เราเป็นเ ด็ กเพียงตัวร้อนนิดหน่อย พ่อแม่ก็รีบพาไปหาหมอทันที ด้วยความเป็นห่วงและความรักของพ่อแม่ ดังนั้น หากท่าน ป่ ว ยไ ข้ก็ขอให้ดูแลและคอยพ ย าบ าลรั ก ษ าท่านให้ห า ยดีและมีความสุขสบายใจเสมอ

4 โ ท ษ ว่า ท่านไม่มีความสามารถ

ไม่ว่าใครก็ต่างมีข้ อ ดีและข้ อเ สี ยแตกต่างกันไป พ่อแม่ของเราก็เช่นกัน แม้บางเรื่องท่านอาจทำได้ไม่ดีเท่าที่เราต้องการหรือคาดหวัง แต่พ่อแม่คือคนที่เลี้ยงเรามาจนโต การไปตัดสินหรือพูดว่า ไม่เห็นเก่งเหมือนพ่อแม่คนอื่นเลย นั้น เป็นคำพูดที่ร้ า ยแรงกับความรู้สึกของคนฟังมาก หากพูดออ กไปแล้วต่อให้มาขอโ ท ษภายหลัง ก็ไม่อาจทำให้ความรู้สึกที่เ สี ยไปนั้นกลับคืน มาได้เลย

5 โ ท ษ ว่าพ่อแม่จู้จี้วุ่นวายมากไป

คนเป็นพ่อแม่มีหน้าที่ดูแลทั้งความปลอ ด ภั ย และความมั่นคงในชีวิตของลูก จึงเป็นเรื่องปกติที่ท่านจะเตือนเราในเรื่องเดิมๆซ้ำๆตลอ ดเวลา อาจเหมือนการบ่นทั่วไปแต่ความจริงแล้วมันเป็นเพราะความรักและความห่วงใยต่อเราทุกเรื่องทุกเวลา ต่างหาก

หน้าที่ของลูกนั้นเป็นสิ่งที่หล า ยคนทราบกันดีอยู่แล้ว การดูแลพ่อแม่ที่เริ่มชราหรือเริ่มมีโ ร ค ร้ า ยต่างๆเข้ามารบกวน การดำเนินชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือมีครอบครัวของตัวเองที่ต้องเลี้ยงดูอ ย่ า งไรก็ต าม เราจะต้องจัดสรรเวลาสำหรับครอบครัวของเราให้ได้ พ่อและแม่คือคนแรกที่เราต้องคิดถึงและคอยดูแลทั้งสุ ข ภ า พกายและสุ ข ภ า พใจของพวกท่านให้มีสุขอยู่เสมอ

ที่มา  krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …