Home ข้อคิด คำคม ผู้หญิงเก่ง สตรองที่หาได้ย ากในยุคนี้ น้อยคนที่จะเป็นลักษณะนี้

ผู้หญิงเก่ง สตรองที่หาได้ย ากในยุคนี้ น้อยคนที่จะเป็นลักษณะนี้

8 second read
ปิดความเห็น บน ผู้หญิงเก่ง สตรองที่หาได้ย ากในยุคนี้ น้อยคนที่จะเป็นลักษณะนี้
0

ตลอ ดหล า ยปีที่ผ่าน มา ได้เจอผู้หญิงเก่ง ที่ประสบความสำเร็จมากมาย หล า ยคนน่าแปลกใจ ที่พวกเธอล้วน มีอุปนิสัยคล้ายกัน อ ย่ างบังเอิญ ส่วนใหญ่ มักจะมีความมั่นใจสูง เชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถ ที่โดดเด่น รู้จักการบริหารคน และมีความเป็นผู้นำสูงไม่แคร์

เรื่องความรัก จนไม่เป็นอันทำมาหากิน ให้โอกาสคนอื่น โดยเฉพาะผู้หญิงด้วยกัน เติบโตในหน้าที่การงาน ดังนั้นหากนำอุปนิสัยเหล่านี้ มาปรับใช้อ ย่ างน้อยก็จะเพิ่ม โอกาสสู่ความสำเร็จ เหมือนอ ย่ างผู้หญิงเก่งคนอื่นๆ ขอเพียงแค่ลงมือทำอ ย่ างจริงจัง คุณก็จะเป็นคนนึงที่เรียกได้ว่า ผู้หญิงเก่งและสตรองมาก อ ย่ างแน่นอนครับผม

1.พวกเธอทำงานหนักกว่าคนอื่น

การทำงานหนัก ช่วยพัฒนาความสามารถ เฉพาะด้านและ เพิ่มโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมาย ไปในตัว ผู้หญิงที่เก่งจะ ทำงานหนัก ไม่แพ้คนอื่น อ ย่ างไรก็ต าม คำว่าทำงานหนัก ไม่จำเป็น จะต้องทำงานแบบ หามรุ่งหามค่ำ อ ดหลับ

อ ดนอน เพื่อแสดงออ กว่า ตัวเองทำงานหนัก แต่พวกเธอจะทำงาน อ ย่ างชาญฉลาด มีไหวพริบ รู้จักวางแผนเชื่อมั่นในงานที่ทำพร้อม กับทำอ ย่ างต่อเนื่อง จนประสบผลลัพท์ ต ามที่ต้องการ

2.พวกเธอส่งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้า

ผู้หญิงที่เก่งจริง จะไม่มัวอิจฉาผู้หญิงคนอื่น กลัวว่าใคร จะมาก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน เกินตัวเอง แต่พวกเธอจะส่งเสริมซึ่ง กันและกัน คอยช่วยเหลือ กัน แบ่งปันความคิด หรือไอเดีย ที่มีประโยชน์ สร้างเครือข่าย แห่งผู้หญิงแกร่งขึ้น มา คนที่เป็นผู้นำ

ของกลุ่มมักจะเป็นคนที่ให้มากกว่ารับ และมีวุฒิภาวะ ความเป็นผู้นำ สูงสุดพวกที่มัวแต่ทิ่มแท งว่าร้า ยคนอื่น คนเหล่านี้ จะเป็นพวกที่จะไม่มีวันก้าวหน้าไปไหน ไม่เชื่อลองสังเกต พวกอยู่ย าวเฝ้าออฟฟิศดูสิครับ

3.พวกเธอพัฒนาความสามารถ

ผู้หญิงที่แกร่ง จะมีความสามารถสูง ไม่แพ้ใคร และบ่อยครั้ง เหนือ กว่าเ สี ยอีก ทำเอาผู้ชายต้องอายม้วนกันเป็นแถว แต่ความสามารถ ที่จะได้มานั้น ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะ และเตรียมความพร้อม ไม่ใช่อยู่ดีๆ จะเก่งได้ทันที เพียงแค่ใจต้องการคนที่เข้มแข็ง และเก่งจริง จะมีจุดเด่นหรือ ความสามารถไม่ได้อาศัย แต่เพียงหน้าต าสวยเพียงอ ย่ างเดียว ถึงจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่น

4.พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่า

การบริหารเวลาที่ดี ที่สุดคือบริหารงาน แบบวินาที ไม่ใช่ราย ชั่ วโมง เหมือนสมัยก่อนแต่อ ย่ างใด ผู้หญิงที่แกร่ง จะใช้เวลาอ ย่ าง คุ้มค่าที่สุด มีการจัดวางแผน การทำงานล่วงหน้า อ ย่ างน้อยหนึ่งวัน และมีเป้าหมาย ระยะย าว รายวัน ไปจนถึงรายปีว่าจะต้อง

พย าย ามบรรลุเป้าหมาย สิ่งใดบ้าง พวกเธอเหล่านี้ จะไม่มัวเ สี ยเวลา ไปกับเฟซบุ๊ค หรือมัวนั่งแชทไลน์ โทรศัพท์ เม้ามอยจับกลุ่ม นินทาคนอื่น แต่จะใช้เวลาทำงาน อ ย่ างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อที่จะกลับไป ให้เวลากับครอบครัว หรือไปทำอ ย่ างอื่น ที่มีประโยชน์

5.พวกเธอมีความมั่นใจสูง

ผู้หญิงสมัยใหม่ ที่มีความสามารถ และประสบความสำเร็จล้วน มี สิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือความมั่นใจในตนเอง ทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำ จะมาพร้อมกับความมั่นใจ ชนิดสั่นคลอนเ สี ยไม่ได้ การแสดงออ ก ทั้งทางกริย า ท่าทางล้วนเด่นชัด ว่าพวกเธอเข้มแข็ง และแกร่งมาก

6.พวกเธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอ

คนที่เก่งและสตรอง จะไม่ยอมใช้ความเป็นผู้หญิง สร้างข้ อได้เปรียบ พวกเธอ จะพย าย ามทำทุกอ ย่ างๆ เท่าเทียมกัน กับคนอื่น ผู้ชายทำอ ย่ างไร ผู้หญิงก็ทำอ ย่ างนั้น และยิ่งคนที่เป็นหัวหน้า บ่อยครั้ง ที่มีความเป็นลูกผู้ชายมากกว่า ลูกน้องผู้ชายเ สี ยอีก พวกเธอมักแสดง ความเป็นผู้นำ ปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชา แสดงความรับผิ ดชอบ ทุกการกระทำ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

7.พวกเธอให้ความสำคัญกับครอบครัว

เธอให้ความสำคัญ กับครอบครัวเป็นอ ย่ างมากมาย ถึงแม้ จะพย าย ามทำงานอ ย่ างหนัก และมีความรับผิ ดชอบ ในหน้าที่สูงมาก แต่ก็พย าย ามจัดสรรเวลา แบ่งให้กับงานและครอบครัว อ ย่ างไม่เ สี ยสมดุล ทั้งนี้้คงไม่มีประโยชน์ ถ้างานรุ่ง แต่ครอบครัวแตกแยก ไม่มีความสุข

8.พวกเธอไม่มัวแต่มองหาความรัก

ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการของผู้ชาย ไม่จำเป็น จะต้องสวยเลิศเลอ ดั่งนางฟ้า เพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์ มีบุคลิกภาพ ที่ดีก็เพียงพอ แล้วผู้หญิงเก่ง พวกเธอเข้าใจตรงจุดนี้ดี และเชื่อว่า ‘ถ้าเราทำตัวให้ดี เพียงพอ เดี๋ยวก็จะมีคน มาชอบเอง’ ไม่จำเป็น จะต้องใฝ่หา ผู้ชายต ามหาความรัก จนเกินงาม

เพราะนอ กจากจะทำให้ดูแย่แล้ว ยังเ สี ยเวลาไป โดยไม่ได้ อะไรกลับมาเลย ผมเคยเจอคนที่ทำงานเก่ง มีเสน่ห์ มีความสามารถ ไม่ได้สวยแบบนางงาม แต่ในแต่ละวัน มีแต่คนโทรหา โทรจีบ ชวนทานข้าว ทั้งเช้าเที่ยงเย็น เพราะฉะนั้น ทำตัวให้มีคุณค่า แล้วความรักจะมาเองครับ

9.พวกเธอหาเงิ นเก่งและบริหารเ งินเป็น

คงไม่มีใคร อย ากเป็นผู้หญิงเก่ง แต่ไส้แห้ง ไม่มีรายได้พอ ใช้ผู้หญิงที่เก่ง พวกเธอจะโฟกัสกับรายได้ และลดรายจ่าย ที่ไม่จำเป็น นอ กจากนี้นำเงิ นไปลงทุน เพื่อให้งอ กเงย บางคนทำงานประจำ แล้วยังทำธุรกิจเสริม ซื้ อข า ยของออนไลน์ นอ กจากนี้ยังใช้เ งินเป็นของไม่จำเป็น ก็จะพย าย ามอ ดกลั้น อ ดเปรี้ยวไว้กินหวาน นำเงิ นไปลงทุนแทนจะใช้เที่ยว ช้อปปิ้งสุรุ่ยสุร่าย

10.พวกเธอมีความเป็นผู้นำ

การที่จะต้องมีลูกน้อง อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ จำเป็นอ ย่ างยิ่ง ที่จะต้องฝึกฝนทักษะ ความเป็นผู้นำ เพราะถ้าหากข า ดไปแล้ว ก็จะไม่สามารถ บริหารงานได้อ ย่ างมีประสิทธิภาพและไม่สามารถ ประสบผลดั่งเป้าหมาย ที่วางไว้ยิ่งมีลูกน้อง

เป็นผู้ชาย ยิ่งต้องแสดงความสามารถ และความเป็นผู้นำ ให้พวกเขา ยอมรับ บางครั้ง อาจจะต้องทำงานหนักกว่าหัวหน้า ที่เป็นผู้ชาย เพื่อพิสูจน์ตัวเอง แต่ถ้ามีความสามารถจริง และมีความเป็นผู้นำสูง ไม่ว่าใครก็ต้องยอม ศิโรราบอ ย่ างแน่นอน

ที่มา  yakrookaset

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …