Home ข้อคิด คำคม ผู้หญิงที่ดูแลตัวเองได้ รู้จักทำมาหากิน ส่วน มากเธอจะมี 10 นิสัยนี้

ผู้หญิงที่ดูแลตัวเองได้ รู้จักทำมาหากิน ส่วน มากเธอจะมี 10 นิสัยนี้

8 second read
ปิดความเห็น บน ผู้หญิงที่ดูแลตัวเองได้ รู้จักทำมาหากิน ส่วน มากเธอจะมี 10 นิสัยนี้
0

วันนี้เราจะพาคุณไปดูนิสัยผู้หญิงเก่ง ที่สามารถดูแลตัวเองได้แบบไม่ต้องพึ่งใคร สำหรับสาวๆที่อย ากจะเป็นผู้หญิงเก่งๆบ้าง ก็ลองนำนิสัยแบบพวกเธอไปปรับใช้กับตัวเองดู คุณอาจจะกล า ยเป็นผู้หญิงเก่งที่ไม่ต้องรอใครก็ได้

1.พวกเธอหาเ งิ นเก่ง และบริหารเ งิ นเป็น

คงไม่มีใคร อย ากเป็นผู้หญิงเก่ง แต่ไส้แห้ง ไม่มีรายได้พอ ใช้ผู้หญิงที่เก่ง พวกเธอจะโฟกัสกับรายได้และลดรายจ่าย ที่ไม่จำเป็น นอ กจากนี้ นำเ งิ นไปล ง ทุ น เพื่อให้งอ กเงยบางคนทำงานประจำแล้ว

ยังทำธุรกิจเสริม ซื้ อ ข า ย ของออนไลน์ นอ กจากนี้ ยังใช้เ งิ นเป็นของไม่จำเป็นก็จะพย าย ามอ ดกลั้น อ ดเปรี้ยวไว้กินหวานนำเ งิ นไปล ง ทุ น แทนจะใช้เที่ยว ช้อปปิ้งสุรุ่ยสุร่าย

2.พวกเธอส่งเสริมผู้หญิง คนอื่นให้ก้าวหน้า

ผู้หญิงที่เก่งจริงจะไม่มัวอิจฉา ผู้หญิงคนอื่น กลัวว่าใคร จะมาก้าวหน้า ในหน้าที่ การงานเกินตัวเองแต่พวกเธอจะส่งเสริมซึ่งกันและกัน คอยช่วยเหลือ กัน แ บ่ ง ปั น ความคิดหรือ ไอเดีย ที่มีประโยชน์

สร้างเครือข่ายแห่งผู้หญิงแกร่งขึ้น มา คนที่เป็นผู้นำ ของกลุ่มมัก จะเป็นคนที่ ให้มากกว่ารับและมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูงสุด พวกที่มัว แต่ทิ่ม แ ท ง ว่ าร้ า ย คนอื่น คนเหล่านี้จะเป็นพวกที่ จะไม่มีวันก้าวหน้าไปไหน ไม่เชื่อลองสังเกต พวกอยู่ย าวเฝ้า ออฟฟิศ ดูสิครับ

3.พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่า

การบริหารเวลาที่ดีที่สุด คือ บริหารงานแบบวินาที ไม่ใช่ราย ชั่ ว โ มง เหมือนสมัยก่อนแต่อย่ างใด ผู้หญิงที่แกร่งจะใช้เวลาอย่ างคุ้มค่า ที่สุดมีการจัดวางแผน การทำงานล่วงหน้า อย่ างน้อยหนึ่งวัน และมีเป้าหมาย ระยะย าวรายวันไป จนถึงรายปี ว่าจะต้องพย าย าม

บรรลุเป้าหมายสิ่งใดบ้ า งพวกเธอเหล่านี้ จะไม่มัวเ สี ยเวลา ไปกับเฟซบุ๊ค หรือ มัวนั่งแชทไลน์ โทรศัพท์เม้ามอย จับกลุ่มนินทาคนอื่น แต่จะใช้เวลาทำงาน อย่ างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อที่จะกลับไปให้เวลา กับครอบครัวหรือไป ทำอย่ างอื่น ที่มีประโยชน์

4.พวกเธอไม่มัว แต่มองหาความรัก

ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการของผู้ชาย ไม่จำเป็นจะต้องสวยเลิศ เลอ ดั่งนางฟ้า เพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์มีบุคลิกภาพที่ดีก็เพียงพอ แล้วผู้หญิงเก่ง พวกเธอเข้าใจ ตรงจุดนี้ดี และเชื่อว่า ถ้าเราทำตัวให้ดีเพียงพอ เดี๋ยวก็จะมีคน มาชอบเอง ไม่จำเป็นจะต้องใฝ่

หาผู้ชายต ามหาความรักจนเกินงาม เพราะนอ กจากจะทำให้ดูแ ย่ แล้ว ยังเ สี ยเวลาไป โดยไม่ได้อะไร กลับมาเลย ผมเคยเจอคนที่ทำงานเก่ง มีเสน่ห์มีความสามารถไม่ได้สวยแบบนางงามแต่ในแต่ละวัน มีแต่คนโทรหาโทรจีบ ชวนทานข้าวทั้งเช้าเที่ยงเย็นเพราะฉะนั้นทำตัวให้มีคุณค่า แล้วความรัก จะมาเองครับ

5.พวกเธอมีความเป็นผู้นำ

การที่จะต้องมีลูกน้อง อยู่ภายใต้การบริหาร จัดการจำเป็นอย่ างยิ่ง ที่จะต้องฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำเพราะถ้าหากข า ดไปแล้ว ก็จะไม่สามารถบริหารงานได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ และไม่สามารถ ประสบผลดั่ง เป้าหมายที่วางไว้ ยิ่งมีลูกน้องเป็นผู้ชาย

ยิ่งต้องแสดง ความสามารถและความเป็นผู้นำ ให้พวก เ ข า ย อมรับ บางครั้งอาจจะต้องทำงานหนัก กว่าหัวหน้าที่เป็นผู้ชายเพื่อพิสูจน์ตัวเอง แต่ถ้ามีความสามารถจริง และมีความเป็นผู้นำสูง ไม่ว่าใครก็ต้องยอมศิโรราบอย่ างแน่นอน

6.พวกเธอทำงานหนักกว่าคนอื่น

การทำงานหนัก ช่วยพัฒนาความสามารถ เฉพาะด้าน และเพิ่มโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมายไปในตัวผู้หญิงที่เก่ง จะทำงานหนัก ไม่แพ้คนอื่น อย่ างไร ก็ต ามคำว่า ทำงานหนัก

ไม่จำเป็นจะต้องทำงาน แบบหามรุ่ง หามค่ำอ ดหลับ อ ดนอนเพื่อ แสดงออ กว่าตัวเองทำงานหนัก แต่พวกเธอจะทำงาน อย่ างชาญฉลาด มีไหวพริบรู้จักวางแผนเชื่อมั่นในงานที่ทำพร้อม กับทำอย่ างต่อเนื่องจน ประสบผลลัพท์ ต ามที่ต้องการ

7.พวกเธอให้ความสำคัญ กับครอบครัว

เธอให้ความสำคัญ กับครอบครัว เป็นอย่ างมากมาย ถึงแม้จะพย าย าม ทำงานอย่ างหนักและมีความรับผิ ดชอบในหน้าที่สูงมาก แต่ก็พย าย ามจัดสรร เวลาแบ่ง ให้กับงานและครอบครัว อย่ างไม่เ สี ยสมดุลทั้งนี้้ คงไม่มีประโยชน์ ถ้างานรุ่งแต่ครอบครัว แตกแยกไม่มี ความสุข

8.พวกเธอมีความมั่นใจสูง

ผู้หญิงสมัยใหม่ ที่มีความสามารถ และประสบความสำเร็จ ล้วน มี สิ่งหนึ่งที่เ หมือนกัน คือความมั่นใจในตนเองทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำ จะมาพร้อมกับ ความมั่นใจชนิดสั่นคลอน เ สี ยไม่ได้ การแสดงออ กทั้งทางกริย าท่าทาง ล้วนเด่นชัดว่า พวกเธอเข้มแข็ง และแกร่งมาก

9.พวกเธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอ

คนที่เก่งและสตรอง จะไม่ยอมใช้ความ เป็นผู้หญิง สร้างข้ อได้เปรียบ พวกเธอจะพย าย ามทำทุกอย่ าง ๆ เท่าเทียมกันกับคนอื่น ผู้ชายทำอย่ างไร ผู้หญิงก็ทำอย่ างนั้น และยิ่งคนที่เป็นหัวหน้า บ่อยครั้งที่มี ความเป็นลูกผู้ชาย มากกว่าลูกน้องผู้ชายเ สี ยอีก พวกเธอมัก แสดงความเป็นผู้นำปกป้อง ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความรับผิ ดชอบ ทุกการกระทำ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

10.พวกเธอพัฒนาความสามารถ

ผู้หญิงที่แกร่ง จะมีความสามารถสูง ไม่แพ้ใคร และบ่อยครั้ง เหนือ กว่าเ สี ยอีก ทำเอาผู้ชายต้องอายม้วนกัน เป็นแถวแต่ความสามารถ ที่จะได้มานั้น ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะ และเตรียมความพร้อม ไม่ใช่อยู่ดี ๆ จะเก่งได้ ทันที เพียงแค่ใจต้องการคนที่เข้มแข็ง และเก่งจริง จะมีจุดเด่น หรือ ความสามารถไม่ได้อาศัย แต่เพียงหน้าต าสวย เพียงอย่ างเดียว ถึงจะเป็นที่ ยอมรับของคนอื่น

สรุป

ตลอ ดหล า ยปีที่ผ่าน มา ผมมีโอกาสได้เจอผู้หญิงเก่ง ที่ประสบความสำเร็จ มากมายหล า ยคนน่าแปลกใจ ที่พวกเธอล้วน มีอุปนิสัยคล้ายกัน อย่ างบังเอิญส่วนใหญ่ มักจะมีความมั่นใจสูงเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถ ที่โดดเด่นรู้จักการบริหาร

คนและมีความเป็นผู้นำสูงไม่แคร์เ รื่องความรักจน ไม่เป็นอันทำมาหากิน ให้โอกาสคนอื่น โดยเฉพาะผู้หญิงด้วยกันเติบโต ในหน้าที่การงานดังนั้นหากนำอุปนิสัยเหล่านี้ มาปรับใช้อย่ างน้อยก็จะเพิ่มโอกาสสู่ ความสำเร็จ เหมือนอย่ างผู้หญิงเก่ง คนอื่นๆขอเพียงแค่ลงมือทำอย่ างจริงจัง คุณก็จะเป็นคนนึงที่เรียกได้ว่าผู้หญิงเก่ง และสตรองมากอย่ าง แน่นอนครับผม

ที่มา  khoddeeja

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …