Home ข้อคิด คำคม บั้นปล า ายชีวิตมีความสุข ถ้าทำ 6 สิ่งนี้ได้ก่อนวัยเ ก ษี ย ณ

บั้นปล า ายชีวิตมีความสุข ถ้าทำ 6 สิ่งนี้ได้ก่อนวัยเ ก ษี ย ณ

10 second read
ปิดความเห็น บน บั้นปล า ายชีวิตมีความสุข ถ้าทำ 6 สิ่งนี้ได้ก่อนวัยเ ก ษี ย ณ
0

เชื่อว่าใครๆก็อย ากจะมีความสุขในชีวิตบั้นปล า ายกันทั้งนั้น มีกิน มีใช้ มีร่างกายที่แข็งแรงทุกคนอย ากมีชีวิตแบบนี้ ฉนั้นเราจะทำอ ย่ างไรล่ะ ชีวิตถึงจะมีกิน มีใช้ ไม่ลำบาก ชีวิตมีความสุข วันนี้เราจะพามาดูว่าเราควรเริ่มจากตรงไหนบ้าง

หล า ายๆ คนไอเดียพุ่งเกินร้อยเพื่อเตรียมตัวกับการใช้ชีวิตหลังวัยเ ก ษี ย ณ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว มีบ้ านที่ต่างจังหวัด มีสวนหลังบ้ านให้ปลูกผัก ได้ทำงานอ ดิเรกที่ตัวเองรัก ซึ่งแน่นอนว่าการเตรียมเ งิ นทองให้พร้อมนับเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่ทำให้ฝันกล า ายเป็นจริง

แต่ทุกวันนี้ ยังมีคนวัยทำงานหล า ายคนที่ไม่เห็นความสำคัญ หรือยังไม่เริ่มต้นการเก็บเ งิ นเก็บทองเพื่อเตรียมไปใช้หลังวัยเ ก ษี ย ณ แต่กลับวาดฝันการใช้ชีวิตสวยหรูช่วงบั้นปล า าย ชนิดที่ว่าพอได้ยินแล้วได้นึกในใจว่า เก็บเ งิ นก่อนดีมั้ย แล้วค่อยฝัน นี่คือ 6 สิ่งที่ถ้าทำได้ การันตีได้เลยว่าคุณจะมีความสุขมากกับชีวิตหลังวัยเ ก ษี ย ณ

1.เก็บเ งิ นให้เร็วที่สุด

เก็บก่อน ร ว ยก่อน ยังคงใช้ได้ตลอ ดเวลา ถ้าเป็นไปได้ควรแบ่งเ งิ น 10เปอร์เซน ของเ งิ นเดือนไปฝากออม หรือไปล ง ทุ นกันตั้งแต่เดือนแรกที่เป็น มนุษย์เ งิ นเดือน และพอร า ยได้เพิ่มมากขึ้นก็เพิ่มเ งิ นออมต ามไปด้วย ถ้าทำอ ย่ างนี้ได้ทุกเดือน บอ กเลยว่าหลังเ ก ษี ย ณมีกิน มีใช้ไม่ข า ดมือแน่นอน เผลอๆ มีเหลือให้ลูกหลานอีกด้วย

2.เลือ กช่องทางการออม

มีหล า ายคนเข้าใจว่าเ งิ นออม ล ง ทุ นที่เตรียมเอาไว้ใช้ตอนแก่เฒ่าต้องปลอ ดภั ยสุดๆ ดังนั้น ช่องทางการเก็บก็หนีไม่พ้นพันธบัตรรัฐบาล

ไม่ผิ ดที่จะคิดและลงมือทำแบบนี้ แต่ผลตอบแทนที่ได้ก็อยู่ในระดับต่ำเช่นเดียวกัน และอาจไม่เพียงต่อความต้องการ

ยังมีอีกหล า ายช่องทางเพื่อให้เ งิ นทำงานอ ย่ างเต็มที่ และมีความปลอ ดภั ยในระดับรับได้ เช่น กองทุนรวมหุ้น หุ้นปันผล และนอ ก

เหนือจากนี้ไม่ควรละเลยกองทุนรวม LTF และ RMF รวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพราะจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีด้วย

3.แปลงโบนัสเป็นเ งิ นเก็บ

ใครที่ได้รับโบนัสทุกๆ สิ้นปี อ ย่ าพึ่งนำไปใช้จ่าย ไปฉลอง หักห้ามใจกันสักเล็กน้อยด้วยการแปลงเป็นเ งิ นเก็บสัก 30เปอร์เซน ของเ งิ นโบนัส เช่น โบนัส 50,000 บ า ท ก็กันไปเก็บ 15,000 บ า ท ที่เหลือค่อยนำไปจ่ายห นี้ ให้คุณพ่อแม่ ซื้ อของขวัญให้ตัวเองและคนที่เรารัก เลี้ยงฉลองกับเพื่อนๆ

เ งิ นโบนัสคือ เ งิ นที่บริษัท (นายจ้าง) จ่ายให้พนักงานเป็นพิเศษปีละครั้ง ถ้าแปลงให้เป็นเ งิ นเก็บก็จะพิเศษเช่นเดียวกันและทำให้เ งิ นเก็บเพิ่มพูนเร็วขึ้น ยกตัวอ ย่ าง ปกติเก็บเ งิ น 2,000 บ า ทต่อเดือน

(ปีละ 24,000 บ า ท) ถ้ากันเ งิ นโบนัสมาออม 15,000 บ า ท เท่ากับได้เก็บเดือนละ 1,250 บ า ท (15,000 หาร 12) และเมื่อรวมกับเ งิ นที่ออมทุกเดือน เหมือนกับว่าได้เก็บเดือนละ 3,250 บ า ท (2,000 + 1,250) สิ้นปีมีเ งิ นเก็บ 49,000 บ า ท

4.กำจัดร า ยจ่ายที่ไม่จำเป็นออ กไป

สมมติว่าวันนี้อายุ 40 ปี มีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่อิสระ โดยเฉพาะการใช้เ งิ น เพราะเป็นวัยที่มีกำลังจ่ายค่อนข้างสูง อ ย ากทานอะไรก็ทาน อ ย ากเที่ยวไหนก็ไม่ต้องคิดอะไรมาก

ดังนั้น หากเริ่มต้นวางแผนการเ งิ นเพื่อวัยเ ก ษี ย ณก็ควรเริ่มต้นล ดการใช้จ่ายบางสิ่งบางอ ย่ างที่ไม่จำเป็นด้วย เพราะไม่เช่นนั้นแล้วความฟุ่มเฟือยจะติดตัวไป และลองจินตนาการว่าถ้าเราอยู่ในวัย 60 กว่าๆ แล้วเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานเดิน มาเตือนให้เราเพลาๆ เรื่องการใช้เ งิ น เราจะทำต ามได้หรือไม่ เราอาจจะเข้าข่าย ไม่แก่ดัด ย าก

ดังนั้น ควรตัดไฟแต่ต้นลม ด้วยการล ด ละ เลิก การหมดเ งิ นไปกับสิ่งฟุ่มเฟือย เช่น ช้อปปิ้งให้น้อยลง ท่องเที่ยวต่างประเทศหัวปีท้ายปี ก็ปรับเป็น 2 ปีไปครั้ง ใช้บั ต ร เ ค ร ดิ ตให้มีวินัย ห นี้สินให้ล ดลงเรื่อยๆ (พ ย า ย ามอ ย่ าก่อห นี้ก้อนใหม่)

5.ค้นหาจุดหมายปล า ายทาง

หล า ายๆ คนอาจจะรู้สึกว่าหากเ ก ษี ย ณด้วยการอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ หรือหัวเมืองหลักๆ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต โคราช อาจจะต้องใช้เ งิ นเพื่อ การดำรงชีวิตแต่ละเดือนในระดับสูง เพราะค่าครองชีพแพง

ทางออ กก็คงเป็นเมืองรองๆ ที่มีค่าครองชีพระดับต่ำลงมาหากมีแผนแบบนี้ ก็ต้องเริ่มศึกษาหาข้ อมูล และทดลองด้วยการเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดเป้าหมายว่าหากมาใช้ชีวิตแบบถาวรจริงๆ จะอยู่ได้หรือไม่ และสำรวจปัจจัยพื้นฐานว่าพร้อมหรือไม่ เช่น โรงพ ย าบาล ระบบขนส่ง สวนสาธารณะ ที่พักอาศัย เป็นต้น

6.ยอมเ สี่ ย งบ้ าง

เ สี่ ย งต่ำ ผลตอบแทนก็ต่ำ เ สี่ ย งสูงขึ้น ผลตอบแทนก็ย่อมสูงต าม หมายความว่าต้องยอมแบ่งเ งิ นบางส่วนไปล ง ทุ นในสินท รั พ ย์ที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้ าง เช่น กองทุนรวมหุ้น

ซึ่งต ามสถิติ 10 ปีที่ผ่าน มา ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 8 – 9เปอร์เซน ต่อปี หรือซื้ อหุ้นที่จ่ายปันผลสม่ำเสมอ 2 – 3 ตัว ก็จะได้เ งิ นปันผลทุกปี และดอ กผลที่ได้รับก็ต้องนำกลับไปล ง ทุ นต่อ (ไม่ควรนำออ กมาใช้จ่าย) ถ้าทำได้จะเกิดคำว่า มหัศจรรย์ด อ ก เ บี้ ยทบต้น และจะได้รับอิสรภาพทางการเ งิ นเร็วขึ้น ถ้าทำต ามนี้ บั้นปล า ายชีวิตจะมีความสุข เผลอๆ สุขกว่าตอนนี้เ สี ยอีก

ที่มา wealthmeup  jingjai999

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …