Home ข้อคิด คำคม บั้นปล า ายชีวิตมีความสุข ถ้าทำ 6 สิ่งนี้ได้ก่อนวัยเ ก ษี ย ณ

บั้นปล า ายชีวิตมีความสุข ถ้าทำ 6 สิ่งนี้ได้ก่อนวัยเ ก ษี ย ณ

10 second read
ปิดความเห็น บน บั้นปล า ายชีวิตมีความสุข ถ้าทำ 6 สิ่งนี้ได้ก่อนวัยเ ก ษี ย ณ
0

เชื่อว่าใครๆก็อย ากจะมีความสุขในชีวิตบั้นปล า ายกันทั้งนั้น มีกิน มีใช้ มีร่างกายที่แข็งแรงทุกคนอย ากมีชีวิตแบบนี้ ฉนั้นเราจะทำอ ย่ างไรล่ะ ชีวิตถึงจะมีกิน มีใช้ ไม่ลำบาก ชีวิตมีความสุข วันนี้เราจะพามาดูว่าเราควรเริ่มจากตรงไหนบ้าง

หล า ายๆ คนไอเดียพุ่งเกินร้อยเพื่อเตรียมตัวกับการใช้ชีวิตหลังวัยเ ก ษี ย ณ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว มีบ้ านที่ต่างจังหวัด มีสวนหลังบ้ านให้ปลูกผัก ได้ทำงานอ ดิเรกที่ตัวเองรัก ซึ่งแน่นอนว่าการเตรียมเ งิ นทองให้พร้อมนับเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่ทำให้ฝันกล า ายเป็นจริง

แต่ทุกวันนี้ ยังมีคนวัยทำงานหล า ายคนที่ไม่เห็นความสำคัญ หรือยังไม่เริ่มต้นการเก็บเ งิ นเก็บทองเพื่อเตรียมไปใช้หลังวัยเ ก ษี ย ณ แต่กลับวาดฝันการใช้ชีวิตสวยหรูช่วงบั้นปล า าย ชนิดที่ว่าพอได้ยินแล้วได้นึกในใจว่า เก็บเ งิ นก่อนดีมั้ย แล้วค่อยฝัน นี่คือ 6 สิ่งที่ถ้าทำได้ การันตีได้เลยว่าคุณจะมีความสุขมากกับชีวิตหลังวัยเ ก ษี ย ณ

1.เก็บเ งิ นให้เร็วที่สุด

เก็บก่อน ร ว ยก่อน ยังคงใช้ได้ตลอ ดเวลา ถ้าเป็นไปได้ควรแบ่งเ งิ น 10เปอร์เซน ของเ งิ นเดือนไปฝากออม หรือไปล ง ทุ นกันตั้งแต่เดือนแรกที่เป็น มนุษย์เ งิ นเดือน และพอร า ยได้เพิ่มมากขึ้นก็เพิ่มเ งิ นออมต ามไปด้วย ถ้าทำอ ย่ างนี้ได้ทุกเดือน บอ กเลยว่าหลังเ ก ษี ย ณมีกิน มีใช้ไม่ข า ดมือแน่นอน เผลอๆ มีเหลือให้ลูกหลานอีกด้วย

2.เลือ กช่องทางการออม

มีหล า ายคนเข้าใจว่าเ งิ นออม ล ง ทุ นที่เตรียมเอาไว้ใช้ตอนแก่เฒ่าต้องปลอ ดภั ยสุดๆ ดังนั้น ช่องทางการเก็บก็หนีไม่พ้นพันธบัตรรัฐบาล

ไม่ผิ ดที่จะคิดและลงมือทำแบบนี้ แต่ผลตอบแทนที่ได้ก็อยู่ในระดับต่ำเช่นเดียวกัน และอาจไม่เพียงต่อความต้องการ

ยังมีอีกหล า ายช่องทางเพื่อให้เ งิ นทำงานอ ย่ างเต็มที่ และมีความปลอ ดภั ยในระดับรับได้ เช่น กองทุนรวมหุ้น หุ้นปันผล และนอ ก

เหนือจากนี้ไม่ควรละเลยกองทุนรวม LTF และ RMF รวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพราะจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีด้วย

3.แปลงโบนัสเป็นเ งิ นเก็บ

ใครที่ได้รับโบนัสทุกๆ สิ้นปี อ ย่ าพึ่งนำไปใช้จ่าย ไปฉลอง หักห้ามใจกันสักเล็กน้อยด้วยการแปลงเป็นเ งิ นเก็บสัก 30เปอร์เซน ของเ งิ นโบนัส เช่น โบนัส 50,000 บ า ท ก็กันไปเก็บ 15,000 บ า ท ที่เหลือค่อยนำไปจ่ายห นี้ ให้คุณพ่อแม่ ซื้ อของขวัญให้ตัวเองและคนที่เรารัก เลี้ยงฉลองกับเพื่อนๆ

เ งิ นโบนัสคือ เ งิ นที่บริษัท (นายจ้าง) จ่ายให้พนักงานเป็นพิเศษปีละครั้ง ถ้าแปลงให้เป็นเ งิ นเก็บก็จะพิเศษเช่นเดียวกันและทำให้เ งิ นเก็บเพิ่มพูนเร็วขึ้น ยกตัวอ ย่ าง ปกติเก็บเ งิ น 2,000 บ า ทต่อเดือน

(ปีละ 24,000 บ า ท) ถ้ากันเ งิ นโบนัสมาออม 15,000 บ า ท เท่ากับได้เก็บเดือนละ 1,250 บ า ท (15,000 หาร 12) และเมื่อรวมกับเ งิ นที่ออมทุกเดือน เหมือนกับว่าได้เก็บเดือนละ 3,250 บ า ท (2,000 + 1,250) สิ้นปีมีเ งิ นเก็บ 49,000 บ า ท

4.กำจัดร า ยจ่ายที่ไม่จำเป็นออ กไป

สมมติว่าวันนี้อายุ 40 ปี มีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่อิสระ โดยเฉพาะการใช้เ งิ น เพราะเป็นวัยที่มีกำลังจ่ายค่อนข้างสูง อ ย ากทานอะไรก็ทาน อ ย ากเที่ยวไหนก็ไม่ต้องคิดอะไรมาก

ดังนั้น หากเริ่มต้นวางแผนการเ งิ นเพื่อวัยเ ก ษี ย ณก็ควรเริ่มต้นล ดการใช้จ่ายบางสิ่งบางอ ย่ างที่ไม่จำเป็นด้วย เพราะไม่เช่นนั้นแล้วความฟุ่มเฟือยจะติดตัวไป และลองจินตนาการว่าถ้าเราอยู่ในวัย 60 กว่าๆ แล้วเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานเดิน มาเตือนให้เราเพลาๆ เรื่องการใช้เ งิ น เราจะทำต ามได้หรือไม่ เราอาจจะเข้าข่าย ไม่แก่ดัด ย าก

ดังนั้น ควรตัดไฟแต่ต้นลม ด้วยการล ด ละ เลิก การหมดเ งิ นไปกับสิ่งฟุ่มเฟือย เช่น ช้อปปิ้งให้น้อยลง ท่องเที่ยวต่างประเทศหัวปีท้ายปี ก็ปรับเป็น 2 ปีไปครั้ง ใช้บั ต ร เ ค ร ดิ ตให้มีวินัย ห นี้สินให้ล ดลงเรื่อยๆ (พ ย า ย ามอ ย่ าก่อห นี้ก้อนใหม่)

5.ค้นหาจุดหมายปล า ายทาง

หล า ายๆ คนอาจจะรู้สึกว่าหากเ ก ษี ย ณด้วยการอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ หรือหัวเมืองหลักๆ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต โคราช อาจจะต้องใช้เ งิ นเพื่อ การดำรงชีวิตแต่ละเดือนในระดับสูง เพราะค่าครองชีพแพง

ทางออ กก็คงเป็นเมืองรองๆ ที่มีค่าครองชีพระดับต่ำลงมาหากมีแผนแบบนี้ ก็ต้องเริ่มศึกษาหาข้ อมูล และทดลองด้วยการเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดเป้าหมายว่าหากมาใช้ชีวิตแบบถาวรจริงๆ จะอยู่ได้หรือไม่ และสำรวจปัจจัยพื้นฐานว่าพร้อมหรือไม่ เช่น โรงพ ย าบาล ระบบขนส่ง สวนสาธารณะ ที่พักอาศัย เป็นต้น

6.ยอมเ สี่ ย งบ้ าง

เ สี่ ย งต่ำ ผลตอบแทนก็ต่ำ เ สี่ ย งสูงขึ้น ผลตอบแทนก็ย่อมสูงต าม หมายความว่าต้องยอมแบ่งเ งิ นบางส่วนไปล ง ทุ นในสินท รั พ ย์ที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้ าง เช่น กองทุนรวมหุ้น

ซึ่งต ามสถิติ 10 ปีที่ผ่าน มา ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 8 – 9เปอร์เซน ต่อปี หรือซื้ อหุ้นที่จ่ายปันผลสม่ำเสมอ 2 – 3 ตัว ก็จะได้เ งิ นปันผลทุกปี และดอ กผลที่ได้รับก็ต้องนำกลับไปล ง ทุ นต่อ (ไม่ควรนำออ กมาใช้จ่าย) ถ้าทำได้จะเกิดคำว่า มหัศจรรย์ด อ ก เ บี้ ยทบต้น และจะได้รับอิสรภาพทางการเ งิ นเร็วขึ้น ถ้าทำต ามนี้ บั้นปล า ายชีวิตจะมีความสุข เผลอๆ สุขกว่าตอนนี้เ สี ยอีก

ที่มา wealthmeup  jingjai999

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

งานและเ งิ นไม่ได้หากันง่ายๆ อย ากร ว ยอ ย่ าหมิ่นเ งิ นน้อย

หล า ยๆคนที่ร่ำร ว ยมาได้จนทุกวันนี้ เพราะเป็นคนที่สู้ช … …