Home ข้อคิด คำคม ทุกอ ย่ างมีท างออ กเสมอ 9 วิ ธีรับมือให้ก้าวผ่านการเป็นคนตกงาน

ทุกอ ย่ างมีท างออ กเสมอ 9 วิ ธีรับมือให้ก้าวผ่านการเป็นคนตกงาน

8 second read
ปิดความเห็น บน ทุกอ ย่ างมีท างออ กเสมอ 9 วิ ธีรับมือให้ก้าวผ่านการเป็นคนตกงาน
0

คุณเพิ่งถูกให้ออ กจากงานใช่ไหม โถๆๆๆ เรื่องแบบนี้คงทำให้คุณเ สี ยใจ เ สี ยเซลฟ์ไม่ใช่เล่น การตกงานเป็นเรื่องน่ากลัวอ ย่ างยิ่งสำหรับผู้หญิงซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัว ปัจจุบัน

ครอบครัวอเมริกันเกือบสองในสามมีผู้หญิงเป็นคนหาร า ยได้หลักเข้าบ้าน เมื่อสถานการณ์บังคับให้คุณต้องเปลี่ยนงาน เรามีวิ ธีปรับใจให้คุณกลับมาไฟแร งอีกครั้ง เพื่อข้ามผ่านจากการเป็นคนตกงาน มาเฉิดฉายเป็นพนักงานบริษัทอีกครั้ง

การว่างงานนี้ถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นกับคนแค่เพียงหนึ่งคน แต่คุณทราบหรือไม่หากวันนี้เขาเหล่านั้นที่ได้ตกงาน หรือ กล า ยเป็นคนว่างงานได้กระทำการบางอ ย่ างที่อาจส่งผลกระทบต่อหล า ยๆคนได้ ทั้งนี้เป็นเพราะความจำเป็นอ ย่ างมาก

เชื่อเถอะว่าไม่มีใครอย ากเป็นโ จ ร อาอชญ าก ร ร ม หรือเ ค รี ย ดจนถึงการก่อ การร้ า ย การก่อความรุนแร งอ ย่ างการประท้อง ทั้งนี้เป็นเพราะว่าทุกวันนี้ความจน หรือ การทีว่างงาน หรือความเ ค รี ย ดที่เขาแบกรับนั้นได้บีบคั้นเขานั่นเอง

1. เผื่อใจไว้สำหรับการไม่มีเ งิ น หากจำเป็นต้องใช้เ งิ น ก็อาจจะต้องยอมสละอะไรบางอ ย่ าง ที่เคยยึดติด เช่น อาจจะต้องยอมข า ยหรือเ สี ยอะไรบางอ ย่ างบ้าง เพื่อให้สามารถ

บริหารจัดการเ งิ นให้ได้ อ ย่ าเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบยึดติดกับวัตถุมากเกินไป เพราะเ งิ นทองเป็นของนอ กกายไม่ ต า ย ก็หาใหม่ได้ อ ย่ าไปปักใจอยู่กับคุณค่าของวัตถุมากเกินไป

เพราะในความเป็นจริงแล้ว คุณค่าที่เกิดขึ้นเกิดจากใจของเราเองต่างหากที่ไปสร้างเงื่อนไขท างความคิด จัดลำดับความสำคัญในชีวิตดีๆ ว่าจะทำอ ย่ างไรให้พอ ดำรงชีวิตอยู่ได้

แม้จะต้องสูญเ สี ยวัตถุสิ่งของที่รักไปบ้าง

2. อ ย่ าเป็นคน รั ก ษ า หน้ามากนัก บางคน มองว่าการตกงาน เป็นการบอ กว่าเราด้อย ไม่มีความสามารถ ทนไม่ได้กับการที่ต้องตกงาน ก็เลยไม่กล้า ล ง ทุ น ทำอะไรอ ย่ างอื่นอีก หรือคิดร ว ยท างลัด หาเ งิ นจากแหล่งการ พ นั น เ สี่ ย ง โ ช ค ยอมข า ยตัวข า ยศักดิ์ศรีแลกเ งิ น อ ย่ างนี้ทำให้สถานการณ์ เ ล ว ร้ า ย

3. ส่วนใครที่ไม่มีท รั พ ย์สินอะไรให้ข า ยชดใช้ห นี้ ก็อ ย่ าลืมท รั พ ย์สินท างปัญญา ต้อง พ ย า ย า ม หาท างนำออ กมาใช้ให้มากที่สุด เพราะเชื่อว่าไม่มีท รั พ ย์ใดจะมีค่ามากไปกว่าปัญญาของเราเอง

ยิ่งไปกว่านั้นการได้คิดได้ร่วมแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าท รั พ ย์สินใดๆ เพราะประสบการณ์ที่ได้ จะทำให้ทั้งแข็งทั้งแกร่ง ไม่สามารถหาซื้ อได้ด้วยเ งิ นทองหรือของมีค่า

4. เริ่มต้นจากการมองโลกในแง่ดีให้มากเข้าไว้ คิดเ สี ยว่าการที่เราตกงาน ก็เพื่อให้ตนเองได้พักผ่อน เพราะบางคนทำงานหนักจนแทบไม่ได้พักเลย

ได้เ งิ น มาแต่ไม่ได้ดูแล สุ ข ภ า พ ตัวเองเลย จะมีประโยชน์อะไร ที่มีเ งิ นแต่อยู่ใน สุ ข ภ า พ ที่ ย่ำ แ ย่ ในที่สุดก็จะไม่มีโอกาสได้ใช้เ งิ นอยู่ดี

5. มองว่าการตกงานก็เพื่อฝึกทบทวนความสามารถตนเองใหม่ ว่าควรจะได้มีการพัฒนามากขึ้นจนได้อยู่ในตำแหน่งที่มีความ

เ สี่ ย ง น้อย รวมทั้งได้ฝึกการบริหารจัดการเรื่องเ งิ นเรื่องทองให้ได้ ถ้าทำได้หรือ ฝ่ า ฟั น ไปได้ก็จะเป็นคนที่มีประสบการณ์และแกร่งขึ้น

6. พ ย า ย า ม คิดหาท างเลือ กอื่นๆ ไว้ เมื่อตกงาน อ ย่ าเพิ่ง คิ ด สั้ น ๆ และมองว่าตนเองไม่มีท างเลือ ก อ ย่ าลืมว่าปัญหามักจะมีท างออ กสำหรับผู้ที่ฝึกคิดเสมอ

7. สำหรับคนที่ค่อนข้าง เ ค รี ย ด เรื่องตกงาน ให้ลองสำรวจตนเองว่าเป็นคนวิตกกังวลเกินไปหรือไม่ ความวิตกกังวลนั้นส่งผลต่อชีวิตอ ย่ าง ทำให้ขยันขึ้น

หรือทำให้หมดเรี่ยวหมดแร งในการต่อสู้กับปัญหากันแน่ ถ้าเป็นประเด็นหลังอาจต้องมารับการบำบัดท างด้าน สุ ข ภ า พ จิ ต เพราะหากปล่อยไว้ ชีวิตจะค่อยๆ หมด พ ลั ง ในที่สุด

8. ฝึกให้ตนเองมุ่งมั่นในการหางานใหม่ไปเรื่อยๆ โดยที่ไม่ต้องคิดเรื่องการตกงานให้อยู่ใน ส ม อ ง มากนัก คิดเพียงการมีความรับผิ ดชอบต่อชีวิตของตนเอง

เมื่อนั้นคุณจะรู้สึกว่าภูมิใจที่เราเป็นคนที่มีความรับผิ ดชอบที่ดี อ ย่ าลืมชมตัวเองบ่อยๆ ก็แล้วกัน

9. พึงคิดไว้เสมอว่าหากวันนั้น มาถึง ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน สำคัญที่สุด อ ย่ าไปหวังว่าใครจะมาช่วยเราถ้าเรายังไม่เริ่มต้นที่จะคิดช่วยเหลือตนเอง

คำแนะนำส่งท้าย

ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ในช่วงนี้ก็อ ย่ าเพิ่งเปลี่ยนงานหรือโลภมากขออัพเกรดตัวเองเร็วนัก สำคัญคืออ ย่ าเลือ กงาน แต่ขอให้รับผิ ดชอบในหน้าที่

ณ เวลาที่เป็นอยู่ตอนนี้ให้ดีที่สุด รวมทั้งอ ย่ าหาความสุขที่มากเกินพอ ดี ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เล่น ก า ร พ นั น หรือหาท างออ กด้วย ย า เ ส พ ติ ด

ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคน อ ย่ าลืมว่าความ พ ย า ย า ม และความอ ดทนอยู่ที่ไหน ปัญหาท างใจก็จะไม่อยู่ที่นั่นอีกต่อไป จัดการกับปัญหา ท างใจ ของคุณให้ได้ เพื่อ การมี สุ ข ภ า พ จิ ต ที่ดีแม้ภาวะเศรษฐกิจจะ แ ย่ ก็ต าม

ที่มา  sabailey

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …