Home ความเชื่อ ดวง ชีวิตดีขึ้นกว่าเดิม กรวดน้ำให้เทวประจำตัว แล้วท่องให้ถูก

ชีวิตดีขึ้นกว่าเดิม กรวดน้ำให้เทวประจำตัว แล้วท่องให้ถูก

8 second read
ปิดความเห็น บน ชีวิตดีขึ้นกว่าเดิม กรวดน้ำให้เทวประจำตัว แล้วท่องให้ถูก
0

การสวดบูชาเทวดาเป็นการปฏิบัติอ ย่ างหนึ่งเพื่อถวายบูชาบารมีแด่ท่าน และเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคล พลังชีวิตให้กับตัวเอง นอ กจากนี้การสวดมนต์ระลึกถึงบุญคุณ และถวายบุญต่อเทวดาประจำตัวที่ช่วยเหลือเรายังทำให้ท่าน มีกำลังมากมาย ที่ช่วยเหลือเรา ให้ลาภเรา ค้ำจุนเรา ให้อยู่รอ ดปลอ ดภั ย มีแต่ความสุขความเจริญในชีวิต

เคยได้ยินผู้ใหญ่พูดตั้งแต่ตอนยังเล็กๆว่าทุกครั้งเมื่อเราสวดมนต์หรือทำบุญแล้วควรจะกรวดน้ำเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่เทวดาประจำตัวของเรา เพื่อให้ท่านได้ช่วยปกป้องคุ้มครองและเกื้อหนุนให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรื่องผ่านพ้นอุปส ร ร คปัญหาต่างๆไปได้โดยง่าย

แนะนำว่าให้กรวดน้ำให้กับเทวดาประจำตัวของเราก่อนเพื่อเป็นการเสริมจิตที่คิดดีและเป็นกุศสลกับเราให้เหนือ กว่าจิตที่คิดไม่ดี กรวดน้ำเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่เทวดาประจำตัว ใช้น้ำสะอาด 1 แก้ว ยกมือขึ้นไหว้จรดหว่างคิ้ว แล้วกล่าวคำอธิษฐานจิตดังต่อไปนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลนี้ จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหล า ยทั้งปวงที่รั ก ษ าตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหล า ยทั้งปวงนั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญใจ ค่อยๆรินน้ำลงบนพื้นช้าๆ ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ให้ไปยังแก่พระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดได้มาเป็นทิพ ขออนิสงค์ผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ข้าพเจ้า

ชื่อ กล่าวชื่อ นามสกุล กล่าวนามสกุล สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้ เมื่อวาน เมื่ออ ดีต ทั้งหล า ยทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหล า ยทั้งปวง ของข้าพเจ้า ส่วนบุญส่วนกุศลใดๆ ที่อยู่ ณ ปัจจุบัน ขอให้ข้าพเจ้านั้นพ้นจากความทุ ก ข์กายทุ ก ข์ใจ

เรื่องที่เจอ กับปัญหาขอให้หมดไป ไม่ว่าท่านจะมาจากชาติใดภพใดก็ต าม ระลึกได้หรือระลึกไม่ได้ก็ต าม ไม่ว่าท่านจะอยู่ภพภูมิใดก็ต าม ขอให้ท่านจงมารับบุญกุศลนี้ บุญกุศลที่ข้าพเจ้าให้ในครั้งนี้ โดยมาถึงซึ่งจุดหมาย อ ย่ าได้แวะเวียนที่ใด ขอให้กุศลถึงทั่วทุกท่าน ทุกตัว ทุกชาติ ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงส์ผลบุญดังกล่าวที่ข้าพเจ้าโปรยกล า ยเป็นโภคท รั พ ย์ ต ามที่ท่านปรารถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเถิด

ในส่วนของการกรวดน้ำนั้น หากว่าเรากรวดน้ำลงดินกุศลผลบุญจะส่งถึงเร็วกว่าการกรวดน้ำแบบแห้ง ในระหว่างกรวดน้ำให้อธิษฐานจิตสำหรับผู้ที่มีบุญบารมียังไม่มากพอ แต่ถ้าไม่สะดวกก็แนะนำให้กรวดน้ำบนภาชนะแล้วนำไปโปรยที่ต้นไม้ใหญ่ลงดินได้ การขอฝากผ่านพระบารมีของพระแม่คงคา และพระแม่ธรณี เป็นสิ่งที่สำคัญมาก

ในระหว่างการท่องคำกรวดน้ำทางด้านบนให้เทน้ำลงดินตลอ ดจนจบคำกรวดน้ำไม่ว่าน้ำจะเหลือมากหรือน้อยเพียงใด ก็ขอเทจนน้ำหมดไปพร้อมกับคำพูดในประโยคสุดท้ายโดยไม่ต้องให้หลงเหลือ เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว หรืออ่ า นจบแล้ว แนะนำว่าให้เก็บบุญนี้เอาไว้ให้กับผู้อื่น เพื่อที่จะได้บุญได้กุศลซึ่งกันและกันต่อไป

ที่มา  postsod

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …