Home ข้อคิด คำคม 9 ลักษณะนิสัยผู้หญิงคิดบวก ดูน่ารัก น่าคบหา

9 ลักษณะนิสัยผู้หญิงคิดบวก ดูน่ารัก น่าคบหา

8 second read
ปิดความเห็น บน 9 ลักษณะนิสัยผู้หญิงคิดบวก ดูน่ารัก น่าคบหา
0

คนเราคิดแบบไหน ก็ย่อมเผชิญสิ่งต่างๆ ต ามที่เราคิดเหมือนกฎแ ร งดึงดูดนั่นเอง ความคิดและทัศนคติของคนเรา เป็นปัจจัยหลักสำคัญ ที่จะขั บเคลื่อนชีวิตของบุคคลนั้น

ได้เลยนะครับ หรือมองในอีกแง่คือ เป็นสิ่งที่ชี้ชะต า ชีวิตหรือเป็นเข็มทิศในชีวิตเราก็ว่าได้ เพราะการที่เราคิดดี พูดดีทำดี ก็ย่อมส่งผลที่ดีต่อชีวิตเรา ในทางกลับกัน การคิดในแง่ร้ า ย

หรือแง่ลบตลอ ดเวลา ชีวิตเราก็จะเต็มไปด้วยความห ดหู่ เ ศร้ าหมอง ความกังวล และเคร่งเ ค รี ย ดตลอ ดเวลา เช่นกัน แต่ก็คงเป็นไปไม่ได้ ที่คนเราจะคิดแต่ในด้านบวก อ ย่ างเดียวได้ตลอ ดเวลา ยังไงก็ต้องมีด้านลบ ปนอยู่ด้วย แต่เราสามารถเลือ กที่จะมอง

และจดจ่อ กับด้านไหนได้ วันนี้เราจะพาทุกคน มาดูว่า ผู้หญิงที่เขาคิดบวกนั้น เขามีนิสัยเป็นอ ย่ างไร ทำไมคนแบบนี้ ถึงอย ากจะมีแต่คนอยู่ใกล้ แล้วถ้าเราอย าก จะเป็นผู้หญิงที่คิดบวกบ้างล่ะ ดังนั้นเราไปดูกันเลยว่า นิสัยของผู้หญิงคิดบวกนั้น มีอะไรบ้าง

1.ผู้หญิงคิดบวกจะใช้ภาษาสื่อส า รเชิงบวก

เขาจะพย าย ามเน้นไปที่สิ่งที่กำลังมุ่งมั่น และสามารถทำให้เกิดประโยชน์มากกว่า เขาจะไม่มองสิ่งที่ดูแล้วจะทำให้เกิดปัญหาต ามมา

2.ผู้หญิงคิดบวกเป็นคน มองโลกในแง่ดี

คนที่มีความสุข จะเป็นคนคิดบวก คิดแต่สิ่งดีๆ มีความหวังกับอนาคต เชื่อในสิ่งที่ตัวเองลงมือทำ ซึ่งส่งผล ก็ออ กมาดีที่สุด ในตอนสุดท้าย ทัศนคติที่ดีทั้งหล า ย ที่เธอมี ส่งผลให้ระดับความเ ค รี ย ด ล ดลงด้วยนะเออ

3.มีกำลังขั บเคลื่อนกระตือรือล้น

คนที่เขาคิดบวก คิดแต่สิ่งดีๆ เขาพร้อมที่จะเผชิญความท้าทาย เผชิญปัญหา หาวิ ธีแก้ไขมันได้อ ย่ างกระตือรือล้น

4.ผู้หญิงคิดบวกยอมรับความไม่แน่นอนได้เสมอ

คนที่คิดบวก เธอพร้อมจะใช้ชีวิตไปต ามความเป็นไป ความเปลี่ยนแปลงของสังคม ผ่านการคิด การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้ อมูล ให้ดีที่สุด ไม่วิตกกังวล กับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงให้ละเลย หรือไม่นึกถึงอนาคตหรอ กนะ แต่ควรใช้ชีวิตให้มีมีแบบแผน รอบคอบเสมอ อยู่กับความเป็นจริง และทำปัจจุบันให้ดีเท่าที่ทำได้

5.ผู้หญิงคิดบวกจะอยู่กับปัจจุบัน

คนที่คิดบวก เขาจะปล่อยให้อ ดีตผ่านไป ไม่ได้ใส่ใจอะไรมาก ทิ้งข้ อผิ ดพลาด และความสำเร็จครั้งก่อน เพื่อจะมอง และสร้างสรรค์ปัจจุบันให้ดีกว่าเดิม ทำวันนี้ให้ดีที่สุด นี่เป็นสิ่งที่เขาคิด

6.ผู้หญิงคิดบวกไม่ดูถูกตัวเอง

การคิดว่าตัวเอง ทำไม่ได้ ทั้งที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยแหละ มันจะก่อให้เกิดทัศนคติด้านลบกับตัวเอง ทำให้เกิดความไม่มั่นใจขึ้น มา ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง เราลองเปลี่ยนจากการดูถูกตัวเอง เป็นหัน มา ให้กำลังใจตัวเองดีกว่านะ สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ ที่ลงมือทำไปนั้น จะดีหรือไม่ก็ต าม แต่ทุกอ ย่ างล้วน มีโอกาสพัฒนาตัวเองได้เสมอขอแค่ให้โอกาสตัวเอง

7.ผู้หญิงคิดบวกซื่อสัตย์กับตัวเองและกับคนอื่น

คนที่คิดบวก จะรู้ตัวเองเสมอว่า ตัวเองเป็นใคร พร้อมจะแสดงตัวตน อ ย่ างตรงๆ กับคนอื่น รวมไปถึงจะไม่แสดงอารมณ์ ความเชื่อทัศนคติต่างๆ ที่ขัดต่อความรู้สึกตัวเองด้วยสิ

8.ผู้หญิงคิดบวกเธอปล่อยวางเป็น

ไม่มีอะไรที่เราสามารถครอบครองได้ตลอ ด เพราะแม้ชีวิตเราเอง ก็เช่นกัน เมื่อเรายึดติดกับสิ่งใดมากเกินไป โดยเฉพาะความทุ ก ข์ มันจะทำให้เรา เป็นคน มองโลกในแง่ร้ า ย เราจงเปลี่ยนความคิดใหม่ ดีกว่าวางทุกเรื่อง ที่มันป ว ดหัวแล้วมองหาสิ่งที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขจะดีกว่านะ

9.ผู้หญิงคิดบวกเป็นคนยิ้มง่าย

รอยยิ้มของคนที่คิดบวกเนี่ยแหละ มันจะถูกส่งให้กับคนรอบข้าง แม้กระทั่งยิ้มผ่านสายต า หรือบุคลิกท่าทางที่ดี มันก็สามารถส่งยิ้ม ให้กับใครๆได้เช่นกันนะ

ที่มา  stand-smiling

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …