Home ข้อคิด คำคม 9 พฤติก ร ร มเลิกทำได้แล้ว มัน มีแต่ทำให้จนลง

9 พฤติก ร ร มเลิกทำได้แล้ว มัน มีแต่ทำให้จนลง

14 second read
ปิดความเห็น บน 9 พฤติก ร ร มเลิกทำได้แล้ว มัน มีแต่ทำให้จนลง
0

ในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป เราจะมัวใช้ชีวิตแต่แบบเดิมๆก็คงไม่ได้เพราะในเมื่อทุกวันนี้หากเราไม่รีบปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งนิสัยที่แต่ก่อนชอบฟุ่มเฟือยถ้าทุกวันนี้ยังทำก็อาจจะทำให้เรานั้นลำบากในอนาคตได้ ค่าเ งิ นทุกวันนี้ก็เหมือนจะถูกลง ข้าวของมีร า ค าที่ปรับสูงขึ้นฉนั้นเราควรจะปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับยุคปัจจุบันนี้

ทุกวันนี้มีใครที่รู้สึกว่าตัวเองเหมือนจะจนลงทุกที ล ง ทุ นทำอะไรก็มีแต่ข าดทุน ทำงานได้เ งิ นเดือนก็ไม่พอใช้ขัดสน ทำยังไงถึงจะร ว ย คำถามยอ ดฮิตที่ใครหล า ย ๆ คนอย ากรู้แต่ไม่เคยได้คำตอบ เพราะบางทีตอนนี้คุณอาจจะกำลังมีพ ฤ ติ ก ร ร มนำไปสู่ความย ากจนแบบไม่รู้ตัว ซื้ อของต ามใจ ซื้ อของต ามคนอื่น พ ฤติ ก ร ร มนำไปสู่ห า ยนะ มาดูสิว่ามัน มีอะไรบ้าง

1. การล ง ทุ นทั้งที่ไม่มีความรู้อะไรเลย

ล ง ทุ นในธุรกิจ ต ามกระแส โดยไม่ทำการศึกษาข้ อมูล ผลที่ต ามมา คือ ไม่ประสบความสำเร็จ เช่น พากันไปล ง ทุ นซื้ อเฟรนไชน์มาเปิด ทั้งที่ไม่ได้ศึกษาข้ อมูลทางการตลาดหรือรูปแบบการทำงานของมันเลย จึงทำให้ทำธุรกิจไม่ประสบผลสำเร็จ

2. ความคิดไกล แต่ไปไม่เคยถึง

คนเหล่านี้ มักจะมีความฝันของตัวเอง เช่น อย ากมีธุรกิจ แต่ก็ไม่กล้าล ง ทุ น ไม่กล้าแสดงออ กทางความคิดที่จะช่วยให้บริษัทมีร า ยได้เพิ่มขึ้น

3. เรื่องความรัก ที่แลกมากับเ งิ น

หล า ยๆ คนเลยที่ต้องการการได้รับการยอมรับจากคู่รัก ทางฐานะว่าตัวเองมีฐานะดี ฉะนั้นทุกครั้งที่พบกัน มักชวนกันไปรับประทาน อาหารในร้านหรูๆ การปฏิบัติตัวเช่นนี้ทำจนชินติดเป็นนิสั ยจะทำให้การใช้จ่ายของตัวเองข าดสภาพคล่ องได้

4. การทำงานเพียงทางเดียว ไม่สนอะไร

พวกเขาเลยไม่คิดถึงเรื่องความไม่แน่นอนในอาชีพไม่คิดถึงความไม่มั่นคงทางการเ งิ นที่อาจเกิ ดขึ้น เพราะทุกสิ่งย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอใครจะรู้ว่าพรุ่งนี้ตื่น มา คุณอาจไม่มีงานทำแล้ว

5. ชอบมาก ถึงไหนถึงกันกับเรื่องปาร์ตี้

คนเหล่านี้มักจะประสบปัญหาเรื่องเ งิ นหากคำนวณดูแล้วเ งิ นที่เสี ยไปกับสิ่งพวกนี้ไม่น้อยเลยนะ

6. รอแค่ด ว งและโอกาส

หล า ยคนที่ไม่ประสบผลสำเร็จ นิยมทำคือ มักจะคอยให้โอกาสให้มาหาตัวเอง ไม่เดินไปหามัน รอคอยว่าเมื่อไหร่ ใครเขาบอ กอะไรไป ก็จะเชื่อจนถึงขั้นที่เรียกว่างมงายเพราะแบบนี้จึงไม่รู้จักกับคำว่าร วยจริงๆ เสี ยทีหรือมีการพัฒนามากขึ้น ทำให้เรานั้นกล า ยเป็นคนเพ้อเจ้อ เพราะเพียงแค่คิดแต่ไม่เคยทำต าม

7. คิดได้แต่เรื่องการใช้เ งิ น

คนพวกนี้จะคิดเพียงแค่การหาเ งิ นใช้อ ย่ างเดียว แต่จะไม่คิดเรื่องการให้ผู้อื่น การแบ่ งปันนั่น เพราะเขาคิดแค่นำเ งิ นร า ยได้ที่หามาได้เนี่ย เพื่อป ร น เ ป ร อตัวเองแค่นั้น

8. เรื่องการพนั น เพื่อความร ว ย

ไม่มีหนทางไม่มีความสามารถจึงคิดไปว่าทางเดียวที่จะทำให้ตัวเองมีฐานะที่ดีขึ้น ในเวลาที่รวดเร็วนั่นคือเล่นการพน้ น การเสี่ ยง หวังว่าถ้าตัวเองโชคดีก็จะสามารถร ว ยขึ้นซึ่งความจริงแล้วนั้นไม่เป็นอ ย่ างที่คิด นั่นเพราะการพน้ น นอ กจากมันจะทำให้เสี ยเ งิ น มันยังก่อนิสั ยขื้เกี ยจให้กับตัวเองอีกด้วยนะ

9. ชอบทำหน้าใหญ่ใจโต

พวกเขามักมีความคิด เอาเองว่าเมื่อเป็นคนร ว ยเราสามารถใช้จ่ายเลี้ยงใครก็ได้ ทำให้มีคนอย ากร ว ยส่วนหนึ่งปฏิบัติตัวด้วยการใช้เ งิ นที่มีอย่ างฟุ่มเฟื อย

ที่มา e – y h a n g w a  sabaisabuy

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …