Home ข้อคิด คำคม 9 นิสัยผู้หญิงเก่ง ฉลาด รู้จักเอาตัวรอ ด

9 นิสัยผู้หญิงเก่ง ฉลาด รู้จักเอาตัวรอ ด

8 second read
ปิดความเห็น บน 9 นิสัยผู้หญิงเก่ง ฉลาด รู้จักเอาตัวรอ ด
0

สิ่งสำคัญของการใช้ชีวิตในทุกๆวัน คือ การคิดว่าจะอยู่อ ย่ างไรให้ชีวิตนั้น มีความสุข แล้วยิ่งในยุคแบบนี้แล้วด้วย ฉนั้นเราต้องอยู่ให้เป็น มีความฉลาดในการใช้ชีวิต หากไม่รู้ว่าต้องใช้ชีวิตอ ย่ างไร วันนี้เราจะพาไปดู นิสัยขอคนฉลาดที่รู้จักเอาตัวรอ ด เป็นอ ย่ างไรต ามเราไปดูกันเลย

1.มีอารมณ์ขัน

คนที่มีอารมณ์ขันส่วนใหญ่ มักจะเป็นคนที่ฉลาด มีงานศึกษาชิ้นหนึ่ง ระบุว่า คนที่ทำคะแนน การเขียนคำบรรย าย การ์ตูนตลกได้สูงเยอะๆ จะเป็นคนที่ฉลาดด้านการใช้ภาษา

2.รู้ว่าตัวเองไม่รู้

ไม่กลัวที่จะพูดว่า ฉันไม่รู้ และพร้อมจะเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเอง ไม่รู้เพราะคนที่ไม่ฉลาด จะประเมินความสามารถตัวเองสูงกว่าความเป็นจริง จากผลการทดลอง ระบุว่านักเรียนกลุ่ม

ที่ได้คะแนนต่ำที่สุด จากการให้ลองทำข้ อสอบ ประเมินคำตอบที่ตัวเองจะตอบถูกได้เพียง 50 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่นักเรียนกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด ประเมินได้ใกล้เคีย งกับความเป็นจริงกว่ามาก

3.สนใจใคร่รู้ตลอ ดเวลา

อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ เคยพูดถึงตัวเองว่า ผมไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไร ผมเป็นแค่คนอย ากรู้อย ากเห็นแค่นั้นเอง งานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2016 ระบุว่าการได้เปิดโลก ในวัยเ ด็ กสัมพันธ์กับความสนใจ ใคร่รู้ในตอนเป็นผู้ใหญ่

4.ปรับตัวและยืดหยุ่น

คนที่ฉลาด มักจะมีความยืดหยุ่น และปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่หวั่นไหว กับความไม่ชัดเจน หรือข้ อจำกัดใดๆ มีผลงานวิจัยด้านจิตวิทย าออ กมา สนับสนุนว่า สติปัญญา สามารถปรับเปลี่ยนพฤติก รรม เพื่อรับมือ กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

5.ผัดวันประกันพรุ่ง

คนฉลาดจะผัดวันประกันพรุ่ง จากงานที่ทำประจำวัน หรือทำซ้ำๆในเวลาที่เขาพบเป้าหมาย หรือสิ่งที่สำคัญกว่า นักจิตวิทย า กล่าวว่า นี่คือหัวใจของการสร้างสรรค์ นวัตกร รมเลยก็ว่าได้

6.เอาใจใส่คนรอบข้าง

คนที่เอาใจใส่ในเรื่องความต้องการ ความรู้สึกของผู้อื่น และทำในสิ่งที่คนเหล่านั้นต้องการ คือคนที่ฉลาดทางอารมณ์ ขณะเดียวกัน ความฉลาดทางอารมณ์ ยังหมายถึง ความสนใจที่จะเข้าไปพูดคุยกับผู้คนใหม่ๆ

7.เชื่อมโยงความคิดในเรื่องต่างๆได้

คนฉลาดจะมองเห็น ในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น เพราะว่าพวกเขา สามารถเชื่อมโยง ความคิดจากเรื่องที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกันได้

8.ชอบอยู่กับตัวเอง

คนที่ฉลาด จะมีความเป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งคาดเดาได้ว่า พวกเขาอาจใช้เวลาเหล่านั้น ขบคิดคำถาม หรือบางเรื่องที่ตัวเองกำลังสนใจ สัมพันธ์กับในชีวิตจริง ที่หล า ยครั้ง เราเกิดปิ๊งไอเดียขึ้น มาในเวลาที่อยู่คนเดียว

9.เปิดกว้าง

คนที่ฉลาด จะไม่ปิดกั้นตัวเอง เมื่อมีโอกาสหรือไอเดียใหม่ๆเข้ามา เขามักจะมองหา ทางเลือ ก แล้วชั่งน้ำหนัก เพื่อหาเหตุผลที่ดีที่สุด คนเหล่านี้จะเ ก ลี ย ดการยอมรับอะไรง่ายๆ เขาจะหาคำตอบ จนกว่าจะมีหลักฐาน ที่ยืนยันได้จริงๆเท่านั้น

ที่มา  stand-smiling

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …