Home ข้อคิด คำคม 8 แนวคิดของเ ด็ กเรียนไม่เก่ง ที่ทำให้ประสบความสำเร็จหลังเรียนจบ

8 แนวคิดของเ ด็ กเรียนไม่เก่ง ที่ทำให้ประสบความสำเร็จหลังเรียนจบ

16 second read
ปิดความเห็น บน 8 แนวคิดของเ ด็ กเรียนไม่เก่ง ที่ทำให้ประสบความสำเร็จหลังเรียนจบ
0

มักมีคำพูดของผู้ใหญ่ที่มักจะบอ กว่า เรียนเก่งๆโตมาจะได้มีหน้าที่การงานที่ดี เงินเดือนสูงๆไม่ลำบาก แต่แปลกที่หล า ยๆคนที่ไม่ได้เรียนเก่ง แถมไม่ได้จบสูงกลับมีชีวิตที่ดี นั่นเป็นเพราะอะไร วันนี้เราจะพาทุกคน มารู้คำตอบกันว่าทำไม คนเรียนไม่เก่งถึงได้ดี เขามีแนวทางกันอ ย่ างไรที่จะพาตัวเองไปอยู่จุดที่หล า ยๆคนตั้งเป้าหมายไว้

หากเราลองมองย้อนกลับไป ในวัยเรียนเห็นตัวเองเป็นอย่ างไรครับ บ้ างอาจเกเร ไม่ค่อยชอบเข้าเรียน หนีไปเล่นเกม บ้ างอาจตั้งใจเรียนเพื่อเตรียมสอบ เข้ามหาวิทย าลัยที่ตัวเองหวังแต่เชื่อแน่ว่าเ ด็ กตั้งใจเรียนนั่ง

อยู่หน้าห้องคงเป็นส่วนน้อยแน่นอน ส่วนเ ด็ กหลังห้องแบบเราๆ แล้ว เรื่องเรียงถือเป็นปัจจัยรองอย่ างช่วยไม่ได้ ซึ่งมีคำเฉพาะสำหรับ ใช้เรียกนักเรียนกลุ่มนี้ว่า นักเรียนเกรด C นี่เองเป็นเหตุผลที่ในวันนี้ เราได้หยิบ

8 เหตุผลว่าทำไมเ ด็ กเรียนไม่เก่งมัก ประสบความสำเร็จหลังเรียนจบ มาฝากกันเราไม่ได้หมายความว่าการตั้งใจ เรียนเป็นสิ่งไม่ดีนะครับ การตั้งใจเรียนถือ เป็นสิ่งดีมาก แต่เราเพียงแค่อย ากหยิบยกอีกแง่มุมหนึ่งของคำถาม ที่ว่า ทำไมเ ด็ กเรียนไม่เก่ง ถึงมักจะมีชีวิตที่ค่อนข้างดี ขัดจากคำดูถูก ที่อาจารย์ได้พร่ำบอ กเขามาให้ดู ก็เท่านั้นเองครับ ต ามมาดูกันเลยดีกว่า

1. พวกเขามักไม่พย า ย ามประจบประแจงผู้บังคับบั ญ ชา

นักเรียน C มักไม่เคยมีพฤติก รรม ประจบประแจงหรือคอยเอาใจอาจารย์ของพวกเขา พวกเขาจะเคารพรักครู ของพวกเขา แต่จะไม่ได้ต้องทำต าม หรือเชื่อในทุกสิ่งที่ครูของพวกเขาพูด เพราะเ ด็ กเหล่านี้ไม่เชื่อว่าการที่ทำ

ทุกสิ่งต ามที่ครูสั่งจะเป็นหนทางเดียวที่ จะนำพาเขาไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตในอนาคต โดยพวกเขามัก มีความคิดว่าความก้าวหน้าในอนาคตคือสิ่งที่พวกเขาจำเป็นต้องสร้างขึ้นเอง

2. พวกเขาตั้งคำถามเกี่ยวกับระบบการศึกษา

นักเรียน C จะไม่ค่อยเชื่อมั่น ในระบบการศึกษาที่ตีกรอบอยู่ภายในห้องเรียน พวกเขาเชื่อในการเรียนรู้ ที่อยู่ภายนอ กมากกว่า เพราะรู้ว่าการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้น ได้ในทุกสถานการณ์อีกทั้งยังไม่กลัวที่จะท้าทายตัวเอง แม้การท้าทายไปสู่หนทางนั้นอาจอึดอัด จากการค้านสายต าของบุคคลอื่น แต่ นักเรียน C รู้ว่ามันก็อึดอัด น้อยกว่าที่จะต้องเดินไปในหนทางที่ผิ ดพลาดและไม่ใช่ตัวเอง

3. พวกเขารู้วิ ธีจะยกระดับความสามารถของผู้อื่น

ในขณะที่เหล่าบรรดา เ ด็ กเรียนกำลังตั้งใจเรียน และเคร่งเครี ย ด กับการสอบเหล่านักเรียน C ใช้เวลา เหล่านั้นไปกับการสร้าง กองทัพ ของพวกเขาเองโดยเขาจะใช้เวลา ในช่วงเวลานี้ในการสร้างคอนเน็คชั่น ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะพวกเขารู้ว่า ชีวิตหลังการเรียนจบเจ้าตัวความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลอื่นนี้แหละ ที่จะเป็นใบเบิกทางให้เขาสามารถมีลู่ทางต่างๆ ได้

4. พวกเขาไม่ยอมเป็นผู้ติดต ามใคร

พวกเขามักไม่ค่อย ชอบเดินต ามเส้นทางของใคร โดยเ ด็ กเหล่านี้ไม่เชื่อว่าการที่ชีวิตของพวกเขาต้องไป คอยเดินต ามบุคคล ที่คนอื่นต่างคิดว่าเป็นแบบแผน จะเป็นหนทางที่ถูกต้อง อีกทั้งพวกเขายังไม่ชอบให้ใคร มาบอ กว่าพวกเขาต้องใช้ชีวิตอย่ างไร เพราะนักเรียน C จะมีวิ ธีการดำเนินชีวิตในแบบของพวกเขาเอง

5. พวกเขามักมีเรื่องใหญ่กว่าที่ต้องกังวล

น่าแปลกที่มีผลการยืนยัน ที่น่าสนใจว่า หากเราตั้งใจเรียน มากเกินไป จะทำให้เราไม่มีเวลาคิดถึงอนาคตอย่ างจริงจัง นี่เองเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้นักเรียน C มักประสบความสำเร็จ ในชีวิตหลังการเรียนจบ เพราะเ ด็ กเหล่านี้คอยเฝ้ารอ และคิดมาตลอ ดถึงชีวิต หลังการเรียนจบ ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่พวกเขาจะได้ใช้ชีวิตที่แท้จริง

6. พวกเขามักเป็นคนช่างฝัน

ในบรรย า กาศห้องเรียน ขณะที่เหล่าเ ด็ กเรียน ทั้งหล า ยตั้งใจเรียนอยู่ นักเรียน C มักมองออ กไปนอ ก หน้าต่าง มองดูท้องฟ้า และเมฆ และจินตนาการสิ่งต่างๆไปเรื่อยเปื่อย เ ด็ กเหล่านี้มักเป็นเ ด็ กที่ช่างฝันชอบ

จินตนาการนอ กกรอบ พวกเขามักจะจินตนาการ ไปถึงการทำงานในชีวิตจริง ดังนั้นเมื่อพวกเขาเรียนแล้ว และมีอิสระ ทำให้พวกเขาทุ่มเททุกอย่ างเพื่อสร้างความฝันที่เขามักวาดไว้ให้เป็นจริงนั่นเอง

7. พวกเขามีคำจำกัดความของคำว่า ความสำเร็จ เป็นของตัวเอง

นักเรียน C มักรู้ว่าความสำเร็จ ของพวกเขาไม่ได้มาจากการที่ได้เกรดเอในห้องเรียน เพราะเ ด็ กเหล่านี้รู้ว่า ความสำเร็จ มักเกิดมาจากการสั่งสม ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอ กมากกว่า และพวกเขาไม่สนใจว่าคนอื่น จะคิดอย่ างไร เพราะพวกเขามีหนทาง ที่เขาได้เลือ กไว้ในใจอยู่แล้ว

8. พวกเขามักจะเรียนรู้โดยตรงมากกว่า

นักเรียน C มีความคิดว่า การที่หากจะต้องเรียนรู้ อะไรสักเรื่องหนึ่งการที่พาตัวเองไปเรียนรู้กับมัน โดยตรง ถือเป็นสิ่งสำคัญ นี่เองเป็นเหตุผลว่าเมื่อเ ด็ กเหล่านี้สนใจอะไรพวกเขาก็จะทุ่มเทตัวเขาต่อ การเรียนรู้สิ่งนั้นสุดตัว

อีกทั้งพวกเขามักกำหนดทิศทาง การเรียนรู้ในแบบของพวกเขาเอง โดยไม่ต้องการคำตอบสูตรสำเร็จจากผู้อื่น แต่พวกเขาจะมีวิ ธีการเรียนรู้ในแบบของตัวเอง อ่ าน แล้วเป็นอย่ างไร กันบ้ างครับ มีใครเป็น นักเรียน C กันบ้ างรึเปล่าครับผม เชื่อว่าคงมีอีกหล า ยคน

ที่จบการศึกษามาแล้วตอนนี้ และกำลังพย า ย ามสุดวิถีทางในการไล่ล่าความฝันให้เป็นจริงอยู่เราเชื่อเหลือเกิน ว่าความทุ่มเทถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้คุณไปถึงฝั่งฝันได้ ดังนั้นอย่ าท้อครับ จงสู้ไปเพื่อความฝัน เพราะเมื่อไหร่ที่เราหยุดแล้วล้มเหลว นั่นคือวิ ธีเดียวที่จะยอมให้คำพูดของเหล่าครูบาอาจารย์ที่เคยดูถูกไว้เป็นจริง แบบนั้นเราจะยอมเหรอครับ

ที่มา  verrysmilejung

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …