Home ข้อคิด คำคม 8 สิ่งทำแล้วชีวิตยิ่งตกอั บ

8 สิ่งทำแล้วชีวิตยิ่งตกอั บ

10 second read
ปิดความเห็น บน 8 สิ่งทำแล้วชีวิตยิ่งตกอั บ
0

เคยไหมที่ทั้งขยันทำงาน แต่ยังไม่ร ว ยกับเขาสักที นั่นอาจจะเป็นเพราะคุณชอบทำสิ่งต่อไปนี้อยู่หรือเปล่า เราลองมาดูกันว่า สิ่งเหล่านั้น มัน มีอะไรบ้าง ถ้าหากคุณมีก็ควรจะรีบเลิกทำ ถ้ายังอย ากให้ชีวิตดีขึ้น

1. ไม่เคยตั้งงบประมาณใน การใช้เ งิ น

บริษัทก็ยังมีงบการเ งิ นทำโปรเจค ยังต้องมีประมาณ กา รณ์ค่าใช้จ่ายเรื่องการเ งิ น ส่วนบุคคลก็เช่นกันหล า ยคนไม่เคยตั้ง งบ ประมาณการใช้เ งิ นเลย จะช้อปปิ้งปีใหม่ จะเที่ยว จะซื้ อเสื้อผ้าก็จัดเต็มและสุดท้ายก็เกินความจำเป็นเกินกำลังท รั พ ย์ของตัวเอง

และกล า ยเป็ นห นี้ในท้ายที่สุดวิ ธีการที่ง่ายกว่าก็คือ ตั้งงบประมาณ การใช้เ งิ นทุกครั้งเช่นจะซื้ อของวาเลนไทน์ให้คนรักไม่เกินกี่บ า ท,จะไปเที่ยวทริปกลางปี งบประมาณรวมเท่าไหร่หลังจากนั้นยึดมั่นกับสิ่งที่ตั้งไว้ทำต ามแผนไม่ใช้เกินงบ รับ รองว่าเราจะตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออ กไป ได้อย่ างง่ายดาย

2.คิดว่าเร็วเกินไปที่จะออมเ งิ น

ในวันที่เรายังตื่นต าตื่นใจกับสิ่งรอบตัว อันนู้นก็ใช่อันนี้ก็อย ากได้อันนี้ก็ กำลังมองหา ภาพลวงของความจำเป็นผุดขึ้น มาตร งหน้าและทำให้เราเ สี ยท รั พ ย์อยู่เสมอ ทั้งที่สิ่งเหล่านั้นอาจเป็นแค่ความต้องการมีก็ ดีไม่มีก็ได้

เลิกผัดวันประกันพรุ่งแล้วเริ่มออมเ งิ นเดี๋ยวนี้จะสิบร้อยพันหมื่นก็ถือว่า เราได้เริ่มต้นแล้ว หลังจากนั้นสร้างวินัยให้กับตนเองด้วยการออมต่อเนื่องสม่ำเสมอแม้ จะไม่อย ากออมก็ต าม เพราะวินัยคือ การทำสิ่งที่ ต้องทำแ ม้จะ ไม่อย ากทำ ก็ต าม

3. แยกไม่ออ กว่าจำเป็นหรือต้องการ

วิ ธีการแยกง่ายที่สุด ก็คือต้องรู้ ว่าสิ่งไหนต้องมี จำเป็น ข า ดไปแล้ว จะใช้ชีวิตไม่ได้ อย่ างเช่นปัจจัย 4 หรือสิ่งไหน มีก็ดีไม่มีก็ได้ ต้องการข า ดไปแล้วยังใช้ชีวิตได้แต่ถ้ามีแล้วชีวิตจะดีขึ้น

เช่นอาหารจานหรู เสื้อผ้าแบรนด์เนม หรือสิ่งไหนไม่จำเป็นต้องมีแต่ถ้าแยกไม่ได้และเอาอารมณ์เ ป็นที่ตั้งอาจเป็นเหยื่อภาพลวงของ ความจำเป็น มันจะทำให้เรามีแต่จ่าย กับจ่ายไม่มีที่สิ้นสุด

4.ไม่สนใจอนาคต

เมื่อเจอ กับปัญหาหล า ยคน เลือ กที่จะเดินหนี หันหลังให้หรือบ่ายเบี่ย งไปทำอย่ างอื่นและปัญหาก็ยังคงกองอยู่ตรงหน้าเหมือนเดิมแถม อาจหนักขึ้นจนเข้าขั้นวิกฤติได้ในอนาคตในเรื่องของการเ งิ นก็เช่นกันหล า ยคนสนใจ กับความสุขในวันนี้กินอิ่มป าร์ตี้สนุกเที่ยวบ่อยใช้ให้เต็มที่ทั้งที่รู้ว่ายังไม่มีเ งิ นเก็บสำหรับอนาคต ไม่มีเ งิ นสดสำหรับย ามฉุกเฉิน ไม่เคยวางแผนการเ งิ นไม่เคยแม้แต่จะลงมือ

ทำและปัญหาก็ยังคงเป็นปัญหาเช่นเคยคงดีกว่าไม่น้อยถ้าการตัดสินใจใช้เ งิ นทุกครั้ ง เราได้ฉุกคิดถึงอนาคตบ้างบ้านผ่อนหมดยังห นี้บั ต ร เ ค ร ดิ ตจ่ายเต็มวงเ งิ นแล้วใช่ มั้ยเ งิ นก้อนที่ตั้งใจเก็บตอนนี้ได้เท่าไหร่ เกษียณที่ว่าต้องใช้เ งิ นเยอะเรา มีแค่ไหนแล้ว หัดอ ดเปรี้ยวไว้กิ นหวานบ้าง

5.ไม่สนใจ ห นี้

น้อยคนนักที่จะไม่มีห นี้แต่คน มีห นี้จำนว น มาก กลับให้ความสำคัญกับการ ชำระห นี้ น้อยมากหรือบางคนไม่ให้ความสำคัญกับการจัดการห นี้เลย และนั่นก็ย่อมทำให้เขาเหล่านั้น ตกอยู่ในวังวนข องห นี้อย่ างไม่มีทางหลุดพ้นได้

เพราะเมื่อได้เ งิ น มาก็มัวแต่สนุก กับการใช้จ่าย กระทั่ง ด อ ก เบี้ยห นี้ทบต้นไปเรื่อยๆในทางตรงกันข้าม คนที่อย ากร ว ยจะกลัวห นี้มาก พวกเขาจึงให้ความสำคัญ กับ ห นี้ เป็นอันดับแรกเมื่อมีร า ยได้เข้ามา ก็จะรีบชำระห นี้ก่อน สิ่งอื่นใด จนกระทั่งเป็นไทปลด ระวางห นี้ได้สำเร็จ

6. ไม่เคยจดเรื่อง เงิ น ของตัวเอง

เข้าห้องประชุมก็จดนายสั่งงานก็จด ไปฟังสัมนาก็จ ดจดทุกเรื่องที่ทำเพื่อคนอื่นแต่หล า ยคนไม่เคยแม้แต่จะจดเรื่องเ งิ นของตัวเองทั้งที่ เป็นเรื่องที่ดีกับตัวเองแท้ๆ เพียงเพราะคิดว่าเรารู้อยู่แล้วว่ารับจ่ายออม เท่าไหร่จริงอยู่ที่เราอาจรู้ความเคลื่อนไหวเ งิ นที่เข้า-ออ กในกระเป๋า แต่นั่น อาจเป็นแค่ก้อนใหญ่ๆเท่านั้นเ งิ นเดือน-ห นี้บั ต ร เ ค ร ดิ ตรวม–ห นี้บ้านต่อเดือนฯลฯ

แต่ร า ยจ่ายจิปาถะกาแฟขน มเสื้อผ้าอุปก รณ์ต่างๆหรือแม้แต่ค่าใช้จ่ายปลีกย่อย ก่อนจะรวมเป็นห นี้บั ต ร เ ค ร ดิ ตก้อนใหญ่หล า ยคนไม่เคยแม้แต่จ ะสนใจและนั่นก็เป็นรูรั่วเล็กๆแต่สร้างผลกระทบยิ่งใหญ่ต่อสถานะการเ งิน โดยที่เราไม่รู้ตัว

7 .เป็นสาวกเทคโนโล ยี

ถ้าใครเป็นแฟนพันธุ์แท้เทคโนโลยีแล้วล่ะก็ จะรู้เลยว่าไม่มีวันหยุดสำหรั บอุปกรณ์ต่างๆยิ่งเราวิ่งต ามเท่าไหร่เ งิ นก็จะยิ่งไหลออ กจากกระเป๋ามากขึ้นเท่านั้น และ นั่นก็ทำให้ร า ยได้ที่มากขึ้นไม่เคยพอ

ต่อ การต ามเทรนด์เหล่านี้ไม่ผิ ด ถ้าจะซื้ อโทรศัพท์เครื่องใหม่ ไม่แปลกถ้าจะมีอุปกรณ์คู่กายไม่ใช่เรื่องเกินจำเป็นหากจะมีอุปกรณ์พกพามากกว่า 1 ชิ้นเพี ยงแต่เราต้องใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราซื้ อให้เต็มที่ และคุ้มค่าคุ้มร า ค าจริงๆ

8. ใช้เ งิ นเพิ่มขึ้น

ไม่ผิ ดหรอ กถ้ าคิดว่าอย ากมีชีวิตที่ดีขึ้น แต่อย่ าลืมว่าชีวิตที่ดีขึ้น ไม่จำเป็นต้องมากับร า ยจ่าย ที่มากขึ้นเพียงอย่ างเดียวลองใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้นเลิกเป็นนักสะสมแค่นี้ก็ทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้

เพรา ะถ้าได้เ งิ นเดือนเพิ่มแล้วใช้จ่ายเพิ่มมากกว่าเ งิ นเดือนที่เพิ่มสุดท้ายอาจได้แค่อย ากมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะพฤติ ก รร ม มือเติบอาจก่อให้เกิดปั ญหาต ามม าโดยเฉพาะห นี้สิน ที่พอ กพูนแบบไม่ทันตั้งตัว

ที่มา จันทร์เจ้า  yimlamun

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …