Home ข้อคิด คำคม 8 วิ ธีพูดยังไงให้ชนะแม้เขาจะตำแหน่งสูงกว่า

8 วิ ธีพูดยังไงให้ชนะแม้เขาจะตำแหน่งสูงกว่า

9 second read
ปิดความเห็น บน 8 วิ ธีพูดยังไงให้ชนะแม้เขาจะตำแหน่งสูงกว่า
0

การโต้เ ถี ย งเกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่ว่าจะเ ถี ย งกับพี่น้อง พ่อแม่ คนร่วมงาน แล้วถ้าเราต้องเ ถี ย งกับคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าละ เราจะเ ถี ย งแบบไหนถึงจะชนะ เพราะหล า ยคนส่วน มากจะบอ กว่าคนที่เขาอยู่เหนือ กว่าเรายังไงเราก็แพ้เขาอยู่ดี ฉนั้นวันนี้เราจะพามาดูกันว่าถ้าเราต้องโต้เ ถี ย งกับคนที่มีตำแหน่งจะพูดยังไง

ไม่ว่าจะเป็นการโต้แย้งเรื่องงาน หรือเรื่องอื่นๆ กับใครก็ต าม เป้าหมายสูงสุดของทุกคน ก็คือ การชนะการโต้แ ย้งในครั้งนั้นให้ได้ ทั้งนี้นักวิทย าศาสตร์พบว่า มัน มีหลากหล า ยวิ ธีการพูด ที่สามารถช่วยให้คุณเ ป็นฝ่ายที่คุมบทสนทนา หรือเอาชนะอีกฝ่ายได้ ฟังดูน่าสนใจใช่ไหมล่ะ มาดูพร้อมกันเลยดีกว่ าว่ามีอะไรบ้าง

1 ยอมรับความคิดเห็นของฝ่ายตรงข้าม

การแสดงให้ฝ่ ายตรงข้ามเห็นว่า คุณเห็นด้วยกับบางส่วนข องความคิดเห็นของเขา พร้อมกับบอ กเหตุผลว่า เพราะอะไรนั้น อาจทำให้อีกฝ่ายเย็นลง และพิจารณาความคิ ดเห็นของคุณด้วย นอ กจากนี้มันยังทำให้บรรย ากาศดูผ่อนคล า ยมากยิ่งขึ้น

2 ระบุสิ่งที่เห็นด้วยกับเขา

การพูดสนับสนุนบางความคิ ดเห็นของฝ่ายตรงข้ามนั้น สามารถช่วยให้บรรย ากาศดีขึ้นได้ โดยมันจะทำให้อีกฝ่ายใจเย็นลง และไม่เกิดความรู้สึกลบต่อคุณมากเกินไป นอ กจากนี้เมื่อความคิดเห็นของอีกฝ่ ายไม่ได้ถูกคุณโจมตีทั้งหมด เขาก็มีแนวโน้มที่จะรั บฟังสิ่งที่คุณพูด

3 พูดสิ่งที่คุณเข้าใจเกี่ยวกับข้ อโต้แย้งของฝ่ายตรงข้าม

ก่อนที่คุณจะแสดงคว ามคิดเห็นของตัวเอง ให้คุณพูดทวนสิ่งที่ฝ่ ายตรงข้ามพูดอีกครั้ง ซึ่งมันสามารถทำให้เ กิดความไว้วางใจได้ เพราะคู่สนทนาเห็นว่า คุณฟังสิ่งที่เขาพูด ทั้งนี้คุณอาจมีแนวโน้มที่จ ะชนะการโต้แย้งในครั้งนี้ ถ้าฝ่ายตรงข้ามรู้สึกว่า เขาสามารถไว้วางใจคุณได้

4 ให้ฝ่ายตรงข้ามอธิบายความคิดของเขาก่อน

การให้ฝ่ายตรงข้ามแ ช ร์มุมมอง หรือความคิดของเขาก่อนนั้น สามารถช่วยให้คุ ณคิดหาคำโต้แย้งได้ นอ กจากนี้ให้คุณลองถามคำถ ามที่เป็นลักษณะปล า ยเปิด และกระตุ้นให้อีกฝ่ายอ ธิบายให้ได้มากที่สุด อย่ างไรก็ดีการทำเช่นนี้ อาจช่วยลดโอกาสที่เขาจ ะพูดขัดในระหว่างที่คุณพูดได้

5 ลดเ สี ยงให้เบาลง

การพูดเ สี ยงดัง อาจทำให้ผู้พูดรู้สึกว่า ตัวเองมีอำนาจ แต่มันอาจทำให้คุณเ ป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้นะ ยิ่งไปกว่านั้น มันอาจทำให้ฝ่ ายตรงข้ามฮึดสู้ และสุดท้ายคุณก็อ าจโดนเขาเผด็จศึกแทน อย่ างไรก็ดี หากคุณใช้เ สี ยงที่เบาลง แต่ยังคงชัดถ้อยชัดคำ คนฟังก็จะรู้สึกสบายใจ และบรรย ากาศจะไม่ตึงเครียดจนเกินไป อีกทั้งยังทำให้อีกฝ่ ายคล้อยต ามได้ง่ายขึ้น

6 สบต า

ในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามกำลังพูด ให้คุณมองต าเขา เพราะมีงานวิจัยพบว่า การมองคู่สนทนา จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการจูงใจ ทั้งนี้การหลบต าคู่ต่อสู้ มักเป็นสัญญาณที่บอ กว่า คุณมีความพึงพอใจในตัวเองต่ำ ในขณะที่การมองต าอีกฝ่าย สามารถบ่งบอ กได้ถึงความมั่นใจ และความซื่อสัตย์

7 เตรียมข้ อมูลให้พร้อม

ก่อนที่คุณจะทำก ารโต้แย้งใครก็ต าม คุณจะต้องเข้าใจสิ่งที่คุณคิดได้อย่ างถ่องแท้ก่อน เพราะคุณจะได้โต้ตอบ ในกรณีที่อีกฝ่ายไม่เห็นด้วย กับความคิดเห็นของคุณ นอ กจากนี้การรู้ข้ อเท็จจริงเ กี่ยวกับความคิดเห็นของคู่แข่ง จะสามารถช่วยให้สิ่งที่คุณโ ต้แย้งดูมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้น

8 กระตุ้นให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นด้วยกับคุณ

การพูดบางคำในขณะที่คุณแส ดงความคิดเห็นของตัวเองอยู่นั้น อาจช่วยโน้มน้าวให้คู่ต่ อสู้มีท่าทีที่อ่อนลง และคล้อยต ามสิ่งที่คุณพูด โดยคุณอาจลงท้ ายประโยคด้วยคำว่า จริงไหม หรือถูกไหม แทนการพูดไปเรื่อยๆ โดยไม่มีคำถามช่วยกระตุ้น

สำหรับใครที่รู้ตัวว่า มักเป็นฝ่ายที่เ สี ยเปรียบ หรือพ่ายแพ้ทุกครั้ง ที่มีการโต้เ ถี ย ง ให้คุณลองนำวิ ธีที่เราแ นะนำข้างต้นไปปรับใช้ดูนะ ไม่แน่ว่ามันอาจทำให้คุณกล ายเป็นผู้ชนะในครั้งต่อไปก็เป็นได้

ที่มา forlifeth  sit-smiling

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …