Home ข้อคิด คำคม 7 อาชีพทำเ งิ นสุดฮอต เรียนจบมามีงานทำ ไม่กลัวตกงาน

7 อาชีพทำเ งิ นสุดฮอต เรียนจบมามีงานทำ ไม่กลัวตกงาน

10 second read
ปิดความเห็น บน 7 อาชีพทำเ งิ นสุดฮอต เรียนจบมามีงานทำ ไม่กลัวตกงาน
0

หล า ยปีที่ผ่าน มาเรามักจะเจอปัญหาเรียนจบมาแต่ก็ต้องตกงาน เพร าะสายงานอาชีพที่เรียน มานั้นยังไม่เป็นที่ต้องการ ฉนั้นการเลือ กเรียในแต่ละสายอาชีพจึงสำคัญ แล้วจะมีอาชีพไหนบ้างที่เรียนจบมามีงานรองรับ วันนี้เราจะพาคุณมาดูกัน เผื่อใครที่กำลังจะศึกษาต่อ อาจจะเป็นทางเลือ กให้ได้

7 สายอาชีพสุดฮอตแห่งยุคมิลเลนเนียม ที่คุณสามารถเลือ กเรียน หรือตัดสินใจ เรียนพวกนี้เพิ่มก็อาจจะช่วยทำให้การทำงานของคุณ เป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะตอบโจทย์ ความต้องการของคนเมืองในยุค 5.0 ได้อีกนานเลยล่ะ มีอะไรน่าสนใจบ้าง ไปดูกัน

1. สายวางแผนด้านการเ งิ นและการลงทุนสำหรับวัยเกษียณ

ข้ อมูลจากมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังระบุว่า ปัจจุบันคนไทย กว่า 14 ล้านคน ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป มีปัญหาและข า ดความรู้ รวมทั้งวินัยทางการเ งิ นและการออมจนทำให้มีจำนวนห นี้สินรวดเร็ว ในยุคมิเรเนียม 5.0

เริ่มมีการตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการเ งิ นและท รั พ ย์สิน มากขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อ ย่ างไม่ลำบากในวัยเกษียณเหมือนอ ย่ างในอ ดีตที่ผ่าน มา อีกทั้งมีความต้องการเกษียณอายุงานก็เร็วขึ้นเพร าะเชื่อว่าหล า ยคนเบื่อหน่าย

จากการเป็น มนุษย์เ งิ นเดือน ส่วนเจ้าของกิจการก็อาจมีความต้องการเลี้ยงชีพ ด้วยการเล่นหุ้นเพื่อให้เ งิ นทำงานแทนคน ทำให้อาชีพการวางแผนด้านการเ งิ น และการลงทุนสำหรับวัยเกษียณ มีหน้าที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการเ งิ น ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอ ย่ างยิ่ง

2. สายแ พ ท ย์ทางเลือ ก

การพัฒนาของเทคโนโลยีและอุตสาหก ร ร มในปัจจุบันก่อให้เกิดมลภาวะ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่ง ของการเ จ็ บป่ ว ยเรื้อรังของคนที่มีภูมิคุ้มกันน้อยหรือบกพร่อง ย ากที่จะรั ก ษ าด้วยย าแผนปัจจุบัน อีกทั้งเกิดสภาวะความเครียดจากการทำงานและการใช้ชีวิต ทำให้เกิดอาการต่างๆ ที่แ พ ท ย์แผนปัจจุบันทั่วไป

ไม่สามารถรั ก ษ าได้ อาชีพการแ พ ท ย์ทางเลือ กหรือ ผู้ที่มีความ สามารถแนะแนวทางการรั ก ษ า จากการใช้ธรรมชาติบำบัด หรือ การดูแลรั ก ษ าสุ ข ภ า พด้วยธรรมชาติ อ ย่ างการรับประทานอาหารคลีน หรือ การใช้สมาธิรั ก ษ าโ ร ค โยคะบำบัด และการใช้ดนตรีบำบัด ฯลฯ จึงกำลังเป็นอาชีพที่นิยมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่รักสวยรักงามและรักสุ ข ภ า พ

3. สายพัฒนาแอพพลิเคชั่น

เพร าะโลกเข้าสู่ยุคดิจิตัล ทุกอ ย่ างจึงต้องอยู่กับอินเทอร์เน็ต เรียกว่าแทบจะทุกอาชีพจะต้อง ใช้โลกออนไลน์ในการสื่อสาร เพื่อความสะดวกสบายมากขึ้น ส่งผลให้อาชีพนักพัฒนาแอพพลิเคชั่น จึงกล า ยเป็นอาชีพที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่มีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

เป็นอาชีพแห่งอนาคตของคนรุ่นใหม่ที่ลงทุนน้อย โดยใช้เพียงแค่คอมพิวเตอร์ บวกกับทักษะ ด้านดิจิตัลและความคิดสร้างสรรค์ ก็สามารถเป็นนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้ และหากมีทักษะ ด้านธุรกิจก็จะทำให้สามารถต่อยอ ดกล า ยเป็นผู้ประกอบการเองได้อีกด้วย ซึ่งการสร้างแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ ในทางธุรกิจ สามารถตีร าคาได้ตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักล้านเลยทีเดียว

4. สายฟิตแอนด์เฟิร์ม

ไม่น่าเชื่อว่าเทรนเนอร์ออ กกำลังกายส่วนตัว ในช่วงหลังๆ นี้ จะมาแรงมากเทรนด์การรักสุ ข ภ า พ ของคนไทยยังคงเป็นที่นิยมอยู่มากเพร าะสังคมเริ่มตระหนักถึงโ ร ค ภั ยใหม่ ๆ ที่เป็นอันตร าย ถึงชีวิตจึงทำให้เกิดการสร้างค่านิยมด้านนี้กันอ ย่ างแพร่หล า ย ทำให้ผู้ที่รักสุ ข ภ า พ

แบบครบวงจนอาจจะต้องมองหาผู้ช่วยในการดูแลทั้งโภชนาการและการออ กกำลังกาย ที่ถูกต้องและได้ผล ดี ที่ปัจจุบันกล า ยเป็นไลฟ์สไตล์ของคนเมืองมากขึ้น พวกเทรนเนอร์เหล่านี้ ต่างก็ได้การยอมรับสูง ซึ่งส่วนใหญ่จะประจำต ามศูนย์ฟิตเนส หรือนัดนอ กรอบ ซึ่งแต่ละบุคคล

มีการสร้าง Personal Branding ส่วนตัวผ่านออนไลน์ ที่สามารถเป็นกระแสได้ ก็เพร าะมี ผู้นำเทรนด์อ ย่ างเหล่าดาร า นักแสดง และกลุ่มเซเลบริตี้ ที่เน้นการรั ก ษ าความงามและการออ กกำลังกายเพื่อสุ ข ภ า พ ส่งผลให้อาชีพด้านนี้กำลังมาแรงอ ย่ างยิ่ง

5. สายแนะแนวการประกอบอาชีพเสริม

ในยุคนี้คนทำงานต่างมีอาชีพสำรอง ไม่ว่าจะเป็นการขายของออนไลน์ ขายอาหารเพื่อสุ ข ภ า พ จัดเก็บร ายได้จากอพาร์ท เมนต์ให้เช่า ฯลฯ เพร าะเหตุนี้ทำให้มนุษย์เ งิ นเดือนที่อย ากมีร ายได้เสริม หัน มาหาเรียนหลักสูตรต่าง ๆ จากโลกออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการสอนอาชีพ

เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพซึ่งถือว่าได้รับความนิยมมาก ทั้งการจัดคอร์สอบรม สัมมนา Workshop ทำให้ผู้เรียน มีความมั่นใจว่าทักษะความสามารถ และสิ่งที่เรียน มาจะสามารถนำมาใช้ การันตีในการหาร า ยได้เสริมได้หลังจากที่พวกเขาผ่านการอบรมจากแล้ว

6. สายโค้ช ไม่โหดแต่ได้ครบทุกรส

อ ย่ าลืมว่าโค้ชมีหลากหล า ยประเภท เช่น โค้ชผู้บริหาร โค้ชชีวิตการเรียนรู้ โค้ชพัฒนาบุคลิกภาพ โค้ชพัฒนาจิต โค้ชการพูด โค้ชสอนร้องเพลง ฯลฯ ซึ่งแต่ละประเภทจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ชี้แนะ ซึ่งนอ กจากให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ต ามความเชี่ยวชาญแล้ว ยังช่วยเรื่องการพัฒนา

และช่วยดึงศักยภาพในตัวผู้ได้รับการฝึกสอนให้ออ กมาใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อ ย่ างเหมาะสม โดยโค้ชจะทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยเป็นคู่คิด ให้เห็น มุมมองใหม่ๆ ไปจากที่เป็นอยู่และคุ้นเคย และยังเป็นกระจกสะท้อนให้ผู้รับการฝึกเห็นตัวเองได้ชัดขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้ผู้รับการฝึกประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการได้

7. สายพย าบ า ลเพื่อ ดูแลผู้สูงอายุ

ในปี 2564 ประเทศไทยเตรียมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอ ย่ างเป็นทางการได้เลย เพร าะคาดว่าจะมีจำนวนผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นกว่า 12 ล้านคน ทำให้ในอนาคต ข้างหน้านี้หล า ยครอบครัวมีความต้องการให้เปิดธุรกิจเกี่ยวกับการพย าบ า ลและดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น

ซึ่งทำให้เกิดความต้องการผู้ที่เรียนสายพย าบ า ลมากขึ้นต ามไปด้วย เนื่องจากคนยุคดิจิตัลนี้ ยังมีกลุ่มคน มากมายนิยมทำงานนอ กบ้าน อาจจะไม่มีเวลาในการดูแลผู้สูงอายุในบ้าน หรือผู้สูงอายุ ที่มีโ ร ค ประจำตัวเองก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่มากเป็นพิเศษ ทำให้มีความจำเป็นต้องอาศัย

พย าบ า ลหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาช่วยดูแล ซึ่งค่าจ้างในปัจจุบันค่าแรงขั้นต่ำ เทียบเท่ากับระดับปริญญาตรีหรืออาจะมากกว่า ทำให้ผู้ที่เรียนสายพย าบ า ลอาจจะต้องเฮ ไม่ต้องตกงานหรือไปทำงานต ามโรงพย าบ า ลไปจนแก่ก็ได้

ที่มา  e-yhangwa

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …