Home ข้อคิด คำคม 7 สัญญาณเ ตื อ นการเ งิ นเริ่มมีปัญหา รู้เร็วแก้ได้ทัน

7 สัญญาณเ ตื อ นการเ งิ นเริ่มมีปัญหา รู้เร็วแก้ได้ทัน

14 second read
ปิดความเห็น บน 7 สัญญาณเ ตื อ นการเ งิ นเริ่มมีปัญหา รู้เร็วแก้ได้ทัน
0

หล า ย คน ต้องยอมรับว่าการเ งิ นซึ่งเมื่อก่อนเคยสะพัดอย ากซื้ออะไรก็ได้ อย ากกินอาหารดี ๆ ก็สามารถทำได้ แต่ตอนนี้ไม่สามารถทำได้ เหมือนเดิมอีกแล้ว อย ากกินอะไรก็ต้องคิดแล้วคิดอีก เนื่องจากเกิดปัญหาเ งิ นข า ดมือ ซึ่งอาจจะเป็น มากถึงกับต้องหยิบยืม เ งิ นกันเลยทีเดียว เราจะรู้ได้อ ย่ างไรว่าเราเริ่มมีปัญหาการเ งิ นแล้ว วันนี้เรามีวิ ธีตรวจสอบการเ งิ นของเรา ด้วย 7 สัญญาณเ ตื อ น การเ งิ น มีปัญหา มาฝากกันค่ะ

1. สัญญาณการเ งิ นแรก เ งิ นสดไม่พอซื้ออาหาร

หล า ย คนเป็นหนักมาก ถึงกับไม่มีเ งิ นซื้อข้าวกินครบสามมื้อต้องอาศัยอ ดมื้อ กิน มื้อหรือต้องมองหาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซึ่งมีราคาถูกกว่าอาหารต ามสั่งกิน ก็ไม่ว่ากันนะคะ สภาวะข า ดเ งิ นขนาดนี้ เป็นสัญญาณเ ตื อ นว่าเราอาจใช้จ่ายเ งิ นที่เกินตัวไป เราต้องวางแผนการเ งิ นที่รัดกุมมากกว่านี้ เพื่อไม่ให้ตัวเองถึงกับต้องอ ดขนาดนี้ค่ะ เ พ ร า ะฉะนั้นหากคุณเริ่มรู้สึกว่า อ ดแล้วนะ อ ย่ างนี้ต้องพิจารณาการใช้จ่ายเ งิ นของตัวเองใหม่แล้วล่ะ เพื่อจะได้จั ด ก า รวางแผนการเ งิ นใหม่นั่นเอง

2. สัญญาณการเ งิ นที่สอง มองหาการยืมเ งิ น

เมื่อเ งิ นข า ดมือ หนักมาก สิ่งที่คุณจะมองหาต่อไปก็คือจะยืมเ งิ นจากใครดี ซึ่งการยืมเ งิ นต้องหาเหตุผลมาเพื่อ ให้เจ้าห นี้เชื่อและมอบเ งิ นให้กับเรา เมื่อเรารับเ งิ น มาเราก็ต้องจั ด ก า ร การเ งิ นให้ดีถ้ามาต่อยอ ดทำทุนอันนี้ถือว่ามีประโยชน์ แต่ถ้านำมาเพื่อเป็นอาหารประทังชีวิตสิ่งนี้มีปัญหาต ามมาแน่นอนค่ะ

เ พ ร า ะนอ กจากจะไม่ทำให้มีร า ยได้เพิ่มพูนขึ้น มา แล้วยังทำให้เกิดปัญหาห นี้สินที่หาเ งิ น มาใช้คืนได้ย ากต ามมาอีกด้วย ก็แหม ขนาดตัวเองยังไม่มีเ งิ นพอจะใช้จ่ายเลย แล้วจะไปหาที่ไหน มาคืนเขาได้ล่ะจริงไหม

3. สัญญาณการเ งิ นที่สาม เ งิ นในบัญชีติดลบ

เ งิ นเบิกเกินบัญชี ก็เต็มวงเ งิ นแล้วกดเอทีเอ็มไม่ออ กเป็นสัญญาณเ ตื อ นว่าเ งิ นในบัญชีหมดทุกธนาคารแล้ว อาการทางการเ งิ นย่ำ แ ย่ ขนาดหนัก แบบนี้ต้องคิดให้หนักแล้วนะคะ ว่าจะหางสร้างเม็ดเ งิ นเข้าบัญชีได้อ ย่ างไร

ขืนไม่ทำอะไรเลยมีหวังดิ่งเหวแก้ไขย าก แต่ถ้าเรารู้ตัวแล้วรีบพลิกสถานการณ์ให้กลับมาเป็นบวกก็ยังทันนะคะ โดยทางที่ดีควรเปิดบัญชีสัก 2 บัญชี เป็นบัญชีปิด ต า ย สำหรับเก็บเ งิ นโดยเฉพาะ 1 บัญชี เพื่อที่อ ย่ างน้อยก็จะได้มีเ งิ นเก็บเหลืออยู่บ้างนั่นเอง

4. ไม่พอใจเมื่อลูกขอเ งิ นไปใช้จ่าย

ลูกบางทีเขาก็ไม่รู้ว่า คุณมีฐานะการเ งิ นอ ย่ างไร คุณอาจไม่บอ กเขาตรง ๆ ว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่ม เ ล ว ร้ า ย คุณก็เริ่มแสดงอาการไม่พอใจเ พ ร า ะไม่มีเ งิ นจะให้และไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนด้วย คุณต้องสังเกตตัวเองว่าอารมณ์เป็นอ ย่ างไร เมื่อพูดถึงการเ งิ นถ้ารู้สึกไม่ค่อยชื่นชมยินดีเท่าไรก็ต้องรีบหาวิ ธีเปลี่ยนฐานะการเ งิ นโดยด่วนเลยค่ะ

5. คิดมากเมื่อมีการเรี่ยไรเ งิ นทำบุญ

แม้แต่จะใส่ซองทำบุญคุณ ยังต้องคำนวณว่าจะต้องหาร า ยได้เป็นจำนวนเท่าไร อ ย่ างนี้อาการทางการเ งิ นไม่ค่อยดีนักทำบุญยังต้องคิดมากถึงขนาดนี้ รีบเลยค่ะ พลิกสถานการณ์ของตัวเอง มองหาช่องทางที่จะเกิดร า ยได้ไม่มัวจมอยู่กับความ เ ค รี ย ด เรื่องเ งิ นแต่ไป เ ค รี ย ด ว่าจะเริ่มหาร า ยได้เมื่อไรดีกว่า พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสด่วนเลยนะคะ

6. เ งิ นเดือนหมดตั้งแต่สิบวันแรก

อะไรจะใช้เ งิ นเร็วขนาดนั้น นั่นหมายความว่า เจ้าห นี้มารอคุณอยู่ เมื่อเ งิ นออ กคราใดก็ต้องรีบเคลียร์ห นี้สินโดยเร็วเ งิ นจึงหมดภายในสิบวันแรกตั้งแต่ที่เ งิ นเดือนออ กแล้วก็เหี่ยวแห้งกันต่อไป อ ย่ างนี้ไม่ดีแน่ จิตจะตกมาก เราต้องหาเ งิ นหาร า ยได้เพิ่มเป็นการด่วนเลยค่ะ

ให้เ งิ นอยู่ได้ทั้งเดือนหรือเลยเดือนไปได้สบาย ต้องหาอะไรทำแล้วล่ะค่ะ ไม่จำเป็นต้องเป็นงานหนักๆ ที่ต้องทำเต็มเวลาก็ได้ เอาแค่มีเวลาสัก 2-3 ชั่ ว โมงหลังเลิกงาน หรือไม่ก็งานอ ดิเรกที่ชอบทำกันนี่ล่ะค่ะ เช่น งานฝีมือ ซึ่งก็ขายได้ราคาดีเหมือนกันนะ ปลีกเวลาว่างสักหน่อย ก็จะมีเ งิ นไว้สำหรับใช้จ่ายตลอ ดทั้งเดือนแล้วล่ะ แถมยังอาจจะมีเ งิ นเก็บเพิ่มมากกว่าเดิมก็ได้นะ

7. ไม่สามารถชำระห นี้เจ้าห นี้ร า ยย่อยได้

หากคุณ เกิดไปติดห นี้เล็ก ๆ น้อยใครเข้าก็มันจำนี่นะ แต่จนแล้วจนรอ ดก็ผัดวันชำระไปเรื่อย ๆ จนเจ้าห นี้เอือมระอาการเ งิ นแบบนี้ไม่ไหวเหมือนกันนะคะ ต้องคิดว่าทำอ ย่ างไรให้เ งิ นเพิ่ม ต้องขายอะไร ต้องกล้าที่จะยอมรับความจริง แล้วบุกลุยไปมองไปที่คนค้าขายและลงมือทำแบบพวกเขา สมัยนี้อายทำกินไม่ได้เลยนะคะ ชีวิตต้องสู้จริง ๆ เลยค่ะ

เมื่อรู้สึกว่าการเ งิ น กำลังเริ่มมีปัญหาควรรีบจั ด ก า รโดยด่วน อ ย่ าปล่อยละเลยเป็นเวลานานๆ เ พ ร า ะจะทำให้ปัญหา การเ งิ นต ามมาได้นั่นเอง แถมยังจะทำให้การเ งิ นของคุณเดิน มาจนสุดท้ายอีกด้วยนะ เ พ ร า ะฉะนั้น อย ากมีเ งิ นเหลือเก็บเหลือใช้ ก็ควรบริหารการเ งิ นให้เป็น และควรเก็บออมเ งิ นไว้บ้าง แค่นี้ก็ไม่ทำให้เกิดปัญหา การเ งิ นต ามมาแล้วล่ะ ลองมาจัดระบบการเ งิ นของคุณกันดูนะคะ

ที่มา m o n e y h u b yindeeyindee

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …