Home ข้อคิด คำคม 7 วิ ธีเอาตัวรอ ดในเ ศ ร ษ ฐ กิ จยุคนี้

7 วิ ธีเอาตัวรอ ดในเ ศ ร ษ ฐ กิ จยุคนี้

9 second read
ปิดความเห็น บน 7 วิ ธีเอาตัวรอ ดในเ ศ ร ษ ฐ กิ จยุคนี้
0

ทุกคนต่างทราบดีว่าเ ศ ร ษ ฐ กิ จบ้านเมืองเรานั้นเป็นอ ย่ างไร หล า ยคนตกงาน ถูกล ดเ งิ นเดือน ทำให้การใช้ชีวิตนั้นย ากลำบากมากขึ้นกว่าเดิม แล้วเราจะเอาตัวรอ ดกับเ ศ ร ษ ฐ กิ จยุคแบบนี้ได้อ ย่ างไร วันนี้เราจะพามาดูแนวคิดเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตให้รอ ดในยุคเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี จะเป็นอ ย่ างไรไปดูกันเลย

1. หาร า ยได้เสริม

จากวันว่างหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ ช่วยๆกันในครอบครัวครับ พ่อ แม่ ลูก ลองคิดว่าจะช่วยกันทำอ ย่ างไรเพื่อให้มีร า ยรับเพิ่มเข้ามา อาจจะช่วยกันทำขน มหรือทำอาหาร,นำผักที่ปลูกไปข า ยที่ตลาด หรือคุณแม่บ้านอาจจะมีอาชีพเสริมเช่น

การเย็บปักถักร้อย,ทำตุ๊กต า,ทำงานฝีมือ แล้วให้ลูกๆช่วยเรื่องการถ่ายภาพจัดตกแต่งลงโ พ ส ต์ข า ยในโ ซเ ชี ย ลต่างๆ เป็นต้ นนอ กจากนี้ยังมีอาชีพเสริมอีกมายมายที่ให้เลือ กต ามความถนัดและต ามความสามารถของแต่ละคน อ ย่ างรับสอนพิเศษรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นักแปลภาษา เป็นไกด์ทัวร์นำเที่ยวช่วงเทศกาลและวันหยุด ฯลฯ เป็นต้น

2. หัน มาผลิตเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน

หากที่บ้านไหน มีพื้นที่ว่างๆ สนามหญ้าหลังบ้านหรือหน้าบ้านเล็กๆ อาจจะลองนำเอาเมล็ดพันธุ์ผักปลอ ดส า รพิ ษต่างๆไปปลูกดูดั่งคำพูดที่ว่ากินทุกอ ย่ างที่ปลูกและปลูกทุกอ ย่ างที่กินจะช่วยให้เราประหยัดไม่ต้องซื้ อผักจากตลาด

แถมยังจะได้ผักที่สดสะอาดมั่นใจได้ว่าปลอ ดภั ยเพราะเราปลูกด้วยตนเอง แต่ถ้าใครที่อยู่บ้านเช่าตึกแถว คอนโด อาพาต์เม้น ต่างๆอาจจะไม่ค่อยมีพื้นที่สักเท่าไหร่ แนะนำให้ลองหาอะไรมาดัดแปลงเป็นกระบะหรือ กระถาง ใส่ดิน ปลูกผักห้อยวางต ามระเบียง เพียงเท่านี้ก็จะได้ผักสวนครัวแบบกระถางห้อยกินได้แล้วครับ

3. รู้จักประมาณตนในการใช้จ่าย

ก่อนที่จะควักเ งิ นออ กจากกระเป๋าแต่ละทีควรคิดให้ดีดีก่อนครับว่าสิ่งที่เรากำลังจะแลกมานั้น มัน มีความจำเป็น มากน้อยเพียงใด ถ้าสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องปากท้องอ ย่ างข้าวส า ร อาหารแห้ง ผัก ผลไม้ น้ำดื่ม ฯลฯ

ของแบบนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีพ หล า ยครอบครัวอาจไว้จะมีซื้ อมาตุนไว้ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดี (แต่ร ะ วั งของหมดอายุด้วยนะครับ) ส่วนสิ่งของที่เป็นพวกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย กระเป๋า รองเท้า สินค้ า ไอทีต่างๆ พวกนี้อาจจะต้องคิดสักหน่อยก่อนซื้ อ เพราะบางอ ย่ างก็อาจจะไม่จำเป็น

4. ติดต ามส่วนล ดโปรโมชั่นดีดี

ถ้าจะซื้ ออะไรสักอย่ างแล้วเลือ กซื้ อที่มีร า ยการส่วนล ดด้วยนั้น จะช่วยเซฟเ งิ นในกระเป๋าของเราได้บ้างหรือถ้าใครที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเป็นประจำ ก็จะมีโปรโมชั่นเสริมต่างๆมากมาย เช่นสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัลและส่วนล ดฟรีค่าที่พักค่าเดินทางค่าเครื่องบิน ต ามแต่ละประเภทของบัตรและสินค้ า ที่ร่วมร า ยการ

5. นำของเก่ามาทำเป็นของใหม่

ต่อเนื่องจากข้อแรกครับ ที่บอ กว่า ให้ซื้ อแต่สิ่งที่จำเป็น สำรวจดูในบ้านบ้างครับว่าสิ่งของชิ้นไหนที่ยังพอใช้ได้ แต่สภาพเก่าไปบ้างก็ไม่เป็นไร นำมาซ่อมแซมหรือ ดัดแปลงให้มันใช้งานได้หลากหล า ยขึ้นจะช่วยให้เราประหยัดไม่ต้องเปลืองตังค์ซื้ อ แถมยังได้ของใหม่ที่ทำขึ้นเองด้วยครับ

6. สร้างนิสัยรักการเก็บออม

สำหรับผมแล้วเป็นคนที่ชอบออมเ งิ น และมีวิ ธีการในการออมดังนี้ครับถ้ามีร า ยได้เข้ามาผมจะแบ่งเก็บออมไว้เลย 10-20 เปอร์เซน จากนั้น เวลาที่เราได้รับเ งิ นโบนัสหรือส่วนล ดเมื่อซื้ อสินค้ า ร า ยได้เสริมและร า ยได้พิเศษต่างๆผมก็จะเก็บไว้เป็นเ งิ นออมและเป็นเ งิ นทุนสำรองไว้ใช้จ่ายในย ามฉุกเฉินครับ

แรกๆมันก็อาจจะย ากนิดหน่อยตรงที่เราต้องมีสติควบคุมจิตใจของตนเองและมีวินัยในการใช้เ งิ น มากขึ้น แต่พอทำไปสักพักเราก็จะเริ่มติดเป็นนิสัยจนทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องย ากอีกต่อไปแล้ว

7. ทำบัญชีร า ยรับร า ยจ่ายประจำวัน

หล า ยคนอาจจะคิดว่า การทำบัญชีนั้นไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยที่จริงแล้วมีผลนะครับบัญชีทำให้เรารู้ว่าเรามีร า ยรับอะไรเท่าไหร่บ้าง มีร า ยจ่ายหมดไปกับสินค้ า บริการประเภทไหนบ้างและเรามีภาระที่ต้องชำระค่าอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนเครื่องเ ตื อ นสติไม่ให้เราใช้จ่ายเ งิ นจนเกินตัว

โดยไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจ เมื่อเราเห็นภาพรวมของการเ งิ นของเราแล้วก็จะทำให้เรามีการวางแผนทางการเ งิ นที่ดีขึ้นได้ โดยเฉพาะใครที่อย ากมีเ งิ นออมตอนสิ้นเดือนทุกๆเดือนแล้วล่ะก็ อ ย่ าลืมจดบันทึกและแบ่งเ งิ นเก็บออมไว้เพื่ออนาคตกันบ้างนะครับ

หากว่าท่านผู้อ่านและใครที่สนใจอาจจะลองนำไปปรับใช้ดูก็ได้นะครับไม่สงวนลิขสิทธิ์ในช่วงที่ของแพง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ไม่ดี การประหยัดมากจนเกินไปก็อาจจะส่งผลเ สี ยกับสุขภาพกายและจิตได้ดังนั้นเราจึงควรดำรงตนบนพื้นฐานแห่งความพอ ดี

เดินทางสายกลางไม่โลภมาก ไม่ฟุ่มเฟือยหรือขี้เหนียวจนเกินไปช่วยเหลือคนรอบข้างที่ตกทุ ก ข์ได้ย ากบ้าง และรู้จักการใช้ชีวิตบนความไม่ประมาทในทุกๆเรื่อง ไม่ว่า เ ศ ร ษ ฐ กิ จจะเป็นแบบไหน หากว่าเราได้สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเองแล้ว ย่อมผ่านพ้นวิก ฤ ตที่เลวร้ า ยนี้ไปได้

ที่มา  forlifeth

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …