Home ข้อคิด คำคม 7 วิ ธีคิด ที่จะช่วยให้คุณพ้นจากความทุ ก ข์

7 วิ ธีคิด ที่จะช่วยให้คุณพ้นจากความทุ ก ข์

8 second read
ปิดความเห็น บน 7 วิ ธีคิด ที่จะช่วยให้คุณพ้นจากความทุ ก ข์
0

ทุกคน ทุกชีวิตจ่างต้องเจอเรื่องแย่ๆของชีวิต แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะไม่มีวันผ่านไป เมื่อมันเข้ามามันก็ออ กไปได้ ดังนั้นหากวันนี้คุณรู้สึกเหนื่อยท้อใจ ลองนำ 7 วิ ธีต่อไปนี้ไปคิดต ามดู แล้วคุณจะไม่รู้สึกทุ ก ข์หรือท้อใจกับเรื่องที่เข้ามาเลยละ

1. คุณเองนั่นแหละคือสาเหตุของความสุข

คนเรามักแสวงหาความสุขจากสิ่งต่างๆ เช่นจากการครอบครองสิ่งที่อย ากได้ การได้มีคนรัก ฯลฯ และเราก็เชื่อ กันว่านั่นคือ ความสุข ที่แท้จริง แต่จริงๆ แล้วความสุข

หรือแม้แต่ความทุ ก ข์ ไม่ได้อยู่ที่สิ่งรอบข้างตัวเราเลย หากแต่เป็นตัวเราเองที่คิดและตัดสินไปว่านั่นคือความสุข หรือความทุ ก ข์

ฉะนั้นแล้ว สัจธรรมข้อนี้เองที่ทำให้เราไม่หลงทางหรือมัวเมาตัวเองจนลืมคิดไปว่าทำอ ย่ างไรให้มีความสุข วันไหนที่เรารู้สึกเ ค รี ย ด ท้ อ หรือ ห ด หู่

ลองกลับมาคิดเ สี ยว่าจริงๆ แล้วแค่คุณมองโลกในมุมที่เปลี่ยนไป คุณก็สุขขึ้นได้แล้ว

2 อ ย่ าใส่ใจกับสิ่งที่คนอื่น มองว่าคุณเป็นอ ย่ างไร

การพะวงหรือคอยห่วงว่าคนอื่นจะคิดอ ย่ างโน้นอ ย่ างนี้กับเราหล า ยๆ ทีก็ทำให้ชีวิตเรายุ่งหรือไปต่อไม่ได้เพราะสร้างความกลัวกังวลไปเ สี ยหมด วิ ธีที่ดีคือ

อ ย่ าได้ไปพะวงหรือยึดติดกับมันเ สี ยจนไม่เป็นอันทำอะไร สิ่งสำคัญคือ การที่คุณมองคุณค่าของตัวเองให้เจอและเริ่มต้นคิดว่าคุณสำคัญอ ย่ างไร

แน่นอนว่าวิ ธีการคิดแบบนี้ก็ดูดีแต่ก็ต้องระวังเล็กน้อยเพราะการฟังคนอื่น ที่ควรฟัง ก็เป็นเ สี ยงวิจารณ์ที่ดีและนำทางเราเหมือนกัน และการหลงตัวเองบางครั้งก็ทำให้เกิดปัญหาอีกด้วย

3.อ ย่ าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น

การเปรียบเทียบเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ย ากจะห้าม และการเปรียบเทียบนี้เองที่ทำให้หล า ยคนทุ ก ข์แล้วทุ ก ข์เอง ในขณะที่หล า ยๆ คนก็เอาคนอื่นเป็นที่ตั้ง มองชีวิตคนอื่นจนกลัวไปเ สี ยหมดว่าจะเดี๋ยวจะเป็นแบบคนโน้น เดี๋ยวจะพลาดแบบคนนี้ สุดท้ายเลยเป็นกังวลจนไม่เป็นทำอะไร เราต้องไม่ลืมว่าชีวิตแต่ละคน มีพื้นฐานไม่เหมือนกัน การเปรียบเทียบคนที่พื้นฐานไม่เท่ากันนั้นก็คงย ากจะเทียบให้สมเหตุสมผล ฉะนั้น อ ย่ าได้เทียบตัวเองกับคนอื่นจนจิตใจคุณฝ่อหรือท้อเลยจะดีกว่า

4.ยอมรับกับอ ดีตของคุณ

แน่นอนว่าอ ดีตสำหรับหล า ยๆ คนนั้น มักจะไม่ได้สวยงามเสมอไป หล า ยอ ย่ างในอ ดีตกล า ยเป็นความทรงจำที่ เ ล ว ร้ า ย หรือถ้าหนักๆ เข้าก็ถึงกับกล า ยเป็นตัวถ่วงให้ชีวิตเราไม่ก้าวไปข้างหน้าเลยก็มี

ผมเองก็เคยประสบเหตุการณ์แบบนั้นอยู่ไม่น้อย แน่นอนว่าการปล่อยวางอ ดีตย่อมช่วยให้คุณสามารถอยู่กับมันได้แทนที่จะต้องทนทุ ก ข์ ท ร ม า น จน มัน ทำ ล า ย ปัจจุบันไปเ สี ย อ ย่ าลืมเ สี ยว่าอ ดีตไม่ได้สร้างอนาคต แต่คือสิ่งที่คุณทำวันนี้ต่างหาก

5. เวลาจะช่วย รั ก ษ า ทุกอ ย่ าง

เวลาเราเจอทุ ก ข์ แรกๆ เราก็ ท ร ม า น แทบ ต า ย ผมเคยเจอเหตุการณ์ที่หล า ยคนชนิดที่พูดว่า ต า ย เ สี ยดีกว่าอยู่ ประเภท กิ นไม่ได้ น อ น ไม่หลับ ท ร ม า น ทั้งกายทั้งใจ และคิดไม่ได้ว่าจะห า ยจากความ ท ร ม า น นี้ได้อ ย่ างไร แต่เมื่อเวลาผ่านไป ทุกๆ อ ย่ างมันก็ดีขึ้นต ามกาลเวลา แม้ว่ามันอาจจะทิ้ง บ า ด แ ผ ล เอาไว้บ้างแต่เราก็ไม่ได้ ท ร ม า น จะเป็นจะ ต า ย แบบก่อน บ า ด แ ผ ล ที่ถูกเยียวย าจะกล า ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นในอนาคต

6. ยิ้มไว้

โลกไม่ได้มืดหม่นตลอ ด การยิ้มช่วยให้โลกของคุณสดใสขึ้น แม้ในบางสถานการณ์นั้น การยิ้มอาจจะย ากอยู่เ สี ยหน่อย แต่การยิ้มก็เป็น จิ ต วิ ท ย าให้กับตัวเองเพื่อที่จะมองโลกในแง่บวกมากกว่า ที่จะ ห ม่ น ห ม อ ง เศร้าจนรู้สึก แ ย่ ไปเ สี ยทุกอ ย่ าง ฉะนั้น ยิ้มกันนะครับ

7. หยุดคิดมาก

การอย ากรู้และพย าย ามหาคำตอบเป็นสิ่งที่ดี แต่บางครั้งมันก็อาจจะไม่คำตอบที่ ต า ย ตั ว หรือคำตอบที่ถูกต้องเสมอ การพย าย ามครุ่นคิดมากเกินไป ก็อาจจะทำให้เราจมกับการคิดและไปไหนต่อไม่ได้ ฉะนั้นบางครั้งการมองว่า ไม่มีคำตอบ คือ คำตอบ ก็ช่วยให้คุณหลุดจากการจมปลักได้เหมือนกัน

ที่มา  sabailey

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …