Home ข้อคิด คำคม 7 วางแผนเรื่องเ งิ น วัยรุ่นกำลังสร้างตัวควรรู้

7 วางแผนเรื่องเ งิ น วัยรุ่นกำลังสร้างตัวควรรู้

11 second read
ปิดความเห็น บน 7 วางแผนเรื่องเ งิ น วัยรุ่นกำลังสร้างตัวควรรู้
0

ในยุคนี้เราจะเห็นว่าวัยรุ่นสมัยใหม่เขาเริ่มสร้างตัวกันตั้งแต่อายุยังน้อย บางคนก็ประสบความสำเร็จเป็นอายุน้อยร้อยล้าน แต่หล า ยคนก็ล้มเหลว ฉนั้นการที่เราจะประสบความสำเร็จเราจะต้องมีอะไร ต้องทำอะไรบ้าง วันนี้เราจะพามาดูแนวทางกัน

สำหรับเหล่าวัยรุ่น ที่เพิ่งเรียนจบหมาดๆ หล า ยคน มีความคิดที่จะสร้างรากฐานที่ดีให้ชีวิต แน่นอนว่าการสร้างรากฐานที่มั่นคงในชีวิต ไม่มีทางลัดยิ่งเริ่มเร็วแค่ไหนยิ่งได้เปรียบและมีโอกาสประสบความสำเร็จได้เร็วกว่า แต่ก่อนที่จะไปได้ถึงจุดนั้นการวางแผน

ทางด้านการเ งิ นที่ดีเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ซึ่งการวางแผนที่นี่แหละจะเป็นตัวช่วยให้เรามีกฏระเบียบในการเก็บออมเ งิ น และเริ่มเข้มงวดกับตัวเองมากขึ้นการวางแผนทางการเ งิ นไม่ใช่ทางลัด แต่จะเป็นตัวช่วยในการลดระยะเวลาในการเก็บออมเ งิ น เพื่อให้คุณเป็นวัยรุ่นสร้างตัวที่ประสบความสำเร็จและช่วยลดข้อผิ ดพลาดได้

1. กำหนดร า ยจ่าย

ค่าใช้จ่ายร า ยเดือนทั้งหล า ยก็ต้องลิสต์ไว้ด้วย การเช็คลิสต์และแบ่งหมวดห มู่ค่าใช้จ่ายต่างๆ จะช่วยให้เราระมัดระวังการใช้เ งิ น และกำหนดค่าใช้จ่ายได้ชัดเจน มากขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายใหญ่ๆ แบ่งต ามหมวดได้ดังนี้ ค่าผ่อนรถ ค่าผ่อนบัตรเครดิต ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

2. หาร า ยได้ช่องทางอื่นบ้าง

ในยุคที่สื่อสังคมออนไลน์เป็นที่นิยมและคนไทยในปัจจุบันนิยมซื้ อข า ยผ่านช่องทางออนไลน์เป็นส่วนใหญ่แล้ว การสร้างร า ยได้ จากช่องทางออนไลน์ถือว่าเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งย ากและใช้ต้นทุนต่ำกว่ายุคก่อนๆ เชื่อว่าวัยรุ่นยุคใหม่ทุกคนต่างคุ้นเคยกับสื่อออนไลน์

เป็นอย่ างดี ซึ่งช่องทางนี้แหละครับที่จะเป็นร า ยได้เสริมนอ กเหนือจากงานประจำได้ บางคนสามารถหาร า ยได้จากการ ซื้ อข า ย ของออนไลน์ได้ร า ยได้เท่ากับเ งิ นเดือนประจำหรือมากกว่าได้เลยทีเดียว รวมถึงสามารถรับงานฟรีแลนซ์เพื่อสร้างร า ยได้เสริม ได้อีกช่องทางหนึ่งเช่น งานกราฟฟิคดีไซน์เนอร์ฟรีแลนซ์ งานเขียนฟรีแลนซ์ ฯลฯ

3. ออมเ งิ นไว้เผื่อ ฉุ ก เ ฉิ น

เป็นเ งิ นออมที่เก็บแยกออ กมาจากข้อแรก นั่นก็คือเ งิ นออมไว้เพื่อย าม ฉุ ก เ ฉิ น เชื่อว่าหล า ยคนอาจมองข้ามการเก็บเ งิ นไว้สำหรับ ใช้ในย ามฉุกเฉ น ควรเก็บเ งิ นไว้เพื่อใช้ในส่วนนี้ประมาณ 5-10เปอร์เซน จากร า ยได้ทั้งหมด การมีเ งิ นในส่วนนี้จะช่วยให้อุ่นใจเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน เช่น ค่าซ่อมแซมบ้าน ค่า รั ก ษ า พ า บ า ล รวมถึงสำรองไว้เมื่อต้องโยกย้ายงาน ฯลฯ เก็บเ งิ นส่วนนี้ตั้งแต่เนิ่นๆ เวลามีเหตุ ฉุ ก เ ฉิ น จะได้ไม่เดือ ดร้อนไปถึงเ งิ นออมของเรา

4. วางแผนการใช้เ งิ น

ก่อนจะวางเป้าห ม า ยการใช้เ งิ นเพื่อสร้างรากฐาน ควรวางลำดับเป้าห ม า ยและกำหนดระยะเวลาในการใช้เ งิ นก่อนโดยการวางแผน การใช้เ งิ นด้วยช่วงอายุว่าช่วงอายุเท่าไหร่มีเป้าห ม า ยจะมีอะไรเป็นของตัวเอง เช่นช่วงอายุ 25 ปีเริ่มดาวน์รถในร า ค า 1 แสนบ า ท เป็นต้น

ซึ่งการกำหนดเป้าห ม า ยเป็นเรื่องที่ดี แต่ไม่ควรกดดันตัวเองมากเกินไป โดยเป้าห ม า ยของแต่ละคนก็แตกต่างกันออ กไปไม่ว่าจะเป็น บ้าน , คอนโด การดาวน์บ้านหรือคอนโดควรมีเ งิ นเก็บจำนวนหนึ่ง โดยปกติแล้วควรมีสำรองไว้ประมาณ 15-20เปอร์เซน ซึ่งการเลือ กบ้าน

หรือคอนโดสักแห่งไม่ควรเลือ กที่เกินกำลังผ่อนต่อเดือน โดยปกติแล้วการผ่อนต่อเดือนไม่ควรเกิน 40เปอร์เซน ของร า ยได้ในแต่ละเดือน รถ ปกติแล้วต้องมีเ งิ นดาวน์ไม่ต่ำกว่า 20เปอร์เซน ของร า ค ารถ และควรคำนึงถึงร า ค าที่ผ่อนร า ยเดือนด้วย ไม่ควรเกิน 40เปอร์เซน ของร า ยได้ต่อเดือน การจะผ่อนที่ร า ค าสูงควรเช็คสภาพการเ งิ นของตนเองให้ดี และไม่ควรเลือ กร า ค าเกินตัว

5. แบ่งเ งิ นไว้เก็บ

การวางแผนการเ งิ นเป็นเรื่องสำคัญ ขั้นนี้คือพื้นฐานในการเก็บออมเ งิ นคือ การวางแผนร า ยรับ ร า ยจ่ายให้ดีเชื่อว่าหล า ยคน อาจมองข้ามการทำบัญชีร า ยจ่ายส่วนตัวเป็นวิธีที่จะช่วยให้เราระมัดระวังการใช้จ่ายได้มากขึ้น ยกตัวอย่ างเช่น ได้เ งิ นเดือน มาอันดับแรก ก็ทำการแยกบางส่วนไปไว้ในบัญชีเ งิ นออม อาจจะแบ่งมาประมาณ 15-20เปอร์เซน ของร า ยได้ แล้วส่วนที่เหลือก็คือส่วน ที่ไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือ กำหนดค่าใช้จ่ายต่อวันว่าวันนึงจะใช้จ่ายเท่าไหร่ เป็นต้น

6. เ งิ นออม

การที่เราลิสต์ค่าใช้จ่ายอย่ างละเอียดนี้ถือเป็นการวางแผนทางการเ งิ นเบื้องต้นที่นำไปใช้ได้จริงและช่วยลดปัญหาทางการเ งิ นต่างๆ ที่อาจต ามมาได้เยอะเลยทีเดียว ทั้งนี้ห นี้สินในแต่ละเดือนไม่ควรเกิน 40เปอร์เซน ของร า ยได้ต่อเดือน

7. การสร้างครอบครัว

ควรเก็บเ งิ นก้อนสำหรับการสร้างครอบครัวโดยเฉพาะ เพราะการจัดงานแต่งงานสักครั้งอาจจะใช้เ งิ นสูงถึงหลักแสนเลยทีเดียว รวมทั้งควรเตรียมความพร้อมทั้งค่าคอ ด ค่าเลี้ยงดู ควรมีร า ยได้สม่ำเสมอ ล ง ทุ น เป็นอีกหนึ่งทางเลือ กที่ดีที่จะช่วยให้เ งิ นงอ กเงย

และสามารถสร้างความมั่นคงได้เลยทีเดียว เริ่มลงทุนง่ายๆ ด้วยการเก็บเ งิ น 10-15เปอร์เซน จากร า ยได้ทั้งหมดต่อเดือนเพื่อนำมาต่อยอ ด ล ง ทุ น ซึ่งการลงทุนแต่ละประเภทก็มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันออ กไปควรเช็คความพร้อมของตัวเองให้ดี

การวางแผนการใช้เ งิ นสำหรับวัยรุ่นนี้ เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม ยิ่งในช่วงเศรษฐกิจในทุกวันนี้แล้วยิ่งต้องวางแผนให้ดี ซึ่งการวางแผนการเ งิ นนี้จะช่วยให้เราเห็นเป้าห ม า ย ระมัดระวังการใช้เ งิ น และกำหนดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น

ที่มา kha-yam

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …