Home ข้อคิด คำคม 7 ข้ อคิด ทำงานทุกวันยังไงให้ร ว ย

7 ข้ อคิด ทำงานทุกวันยังไงให้ร ว ย

34 second read
ปิดความเห็น บน 7 ข้ อคิด ทำงานทุกวันยังไงให้ร ว ย
0

ปัญหาของคนที่ทำงาน มาสักระยะก็คือ เราทำงาน มาตั้งนานแล้ว ทำไมไม่ ร ว ย สักที ทำงานก็เหนื่อย โอทีก็ทำเยอะ ทำไมเราถึงไม่หลุดจากวงจรแบบนี้สักที แล้วคุณล่ะคิดว่าตัวคุณที่ยังไม่ร ว ยเพาะอะไรกันแน่ ยิ่งทำก็เหมือนยิ่งจน

ทำไมเหมือนเราอยู่ในยุคที่ต้องทำงานตลอ ดเวลา แล้วทำไมยังไม่ร ว ยสักที ชีวิตคนยุคนี้เรามักได้ยินคนส่วนใหญ่พูดเสมอว่า ทำงานประจำอ ย่ างเดียวไม่พอ ต้องมีอาชีพเสริม ไม่ว่าจะทำงานอ อ น ไ ล น์ข า ยของผ่าน F a c e b o o k ซึ่งเรียกได้ว่าแทบจะ

ทำงานกันตลอ ดเวลากันเลยทีเดียว ตอบลูกค้ า เช้า สาย บ่าย เย็น ดึก ค่ำ แล้วทำไมยังไม่ร ว ยสักที แล้วจะให้คิดถึงวัยเกษียณ ไม่ต้องทำงานแล้วมีเ งิ นใช้ได้อ ย่ างไรจริง ๆ แล้วการเกษียณไม่จำเป็นต้องอยู่ในวัย 60++ ถึงหยุดทำงานและไม่จำเป็นเสมอไป

ว่าการเกษียณอายุจะต้องหยุดทำงานเลย 100เปอร์เซน เสมอไปเช่นกัน หรือแม้กระทั่งเจ้าของธุรกิจเองบางคนยังต้องทำงาน 24 ชั่ วโม งและไม่มีคำว่าเกษียณจากธุรกิจตัวเองแล้วทำยังไงให้ทำงานตลอ ดเวลาแล้วได้เ งิ น มากขึ้น แล้วเหนื่อยน้อยลง

1. ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม

บางอาชีพมีโอกาสจะสูญห า ยไปในอนาคต เพราะหุ่นยนต์หรือคอมพิวเตอร์มาทำงานแทน บางคนไม่มองอนาคตของตัวเองแบบนั้น รอให้ถึงเวลาที่เรียกว่าเกือบจะสายค่อยตัดสินใจและกล า ยเป็นความล้ ม เ ห ล วในที่สุด อ ย่ าลืมว่าอายุที่มากขึ้นในแต่ละปีก็ห ม า ยถึงกำลัง

แรงกายที่ถดถอยลงด้วยเช่นกัน ถ้าไม่เริ่มปรับเพื่อพร้อมเปลี่ยน แต่รอให้สถานการณ์บังคับ ถึงตอนนั้น คุณอาจจะเป็นคนเกษียณที่ตกงานก่อนวัยอันควรและไม่มีเ งิ นเลี้ยงใครแม้แต่ตัวเอง

2. เลือ กทำงานที่ใช้เวลาน้อยลง แต่ได้เ งิ น มากขึ้น

แบ่งเวลาชีวิตเป็น 3 ส่วน เมื่อเราทำงานประจำ ซึ่งกินเวลาในชีวิตแต่ละวันไปกว่า 1 ส่วน เวลานอนอีก 1 ส่วน เวลาอีก 1 ส่วนต้องเลือ ก ทำสิ่งที่ได้ผลตอบแทนหรืออาชีพเสริมที่ใช้เวลาน้อย แต่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า นักธุรกิจ เจ้าของกิจการหรือคนบางคน จึงเลือ กศึกษาการล ง ทุ นในหุ้น

เพื่อทำกำไรจากเวลาที่เหลือจากการดูแลกิจการตัวเองจากบทสัมภาษณ์หนึ่งของเจ้เล้งดอนเมือง เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า ตัวเองเป็นนักธุรกิจที่ถนัด ทางด้านการข า ยเครื่องสำอาง เพราะทำมาตั้งแต่เด็ก ๆ แต่ธุรกิจเครื่องสำอางไม่ทำงาน ทำกำไรให้มากนักแต่ต้องลงเวลากับมันเยอะ

เพราะความชอบและความใส่ใจ จึงสร้างธุรกิจอื่นที่ใช้เวลาไม่มากแต่ทำกำไรได้มาก เพื่อนำเ งิ นที่ได้จากธุรกิจอื่น มาหมุนธุรกิจเครื่องสำอางที่ต้องลงเ งิ นสดเยอะ แต่ทั้งหมดทั้งมวล ธุรกิจทั้งสองทางไม่ได้มีการกู้สินเชื่อจากธนาคาร หรือแม้แต่เอาเ งิ นเก็บมาใช้ทำธุรกิจใด ๆ ให้ธุรกิจ 1 เลี้ยงอีกธุรกิจหนึ่งเป็นวงจรในตัวเอง

3. เปลี่ยนจากการกิน เล่น นอน เที่ยว เป็นการเรียน

เราอาจจะต้องไม่หยุดที่จะศึกษาทั้งแนวคิดและวิ ธีการสร้างเ งิ นในหลากหล า ยรูปแบบ และเลือ กแบบที่เหมาะสมและตรง กับที่เราต้องการ บางคนชอบให้คนช่วยสร้างเ งิ น ก็ล ง ทุ นในกองทุ นที่มีนักบริหารกองทุ นดูแลบางคนชอบการล ง ทุ นด้วยตัวเอง

ก็ลองเริ่มธุรกิจที่จำเป็นต่อคนอื่นและเราชอบสักอ ย่ าง หรือ บางคนชอบลุ้น ก็ลองเทรดหุ้นด้วยตัวเองสักที หรือถ้าเอาที่ง่ายที่สุด แค่การลดการเล่น มือถือไปเรื่อย ๆ มาเป็นการเอามือถือมาศึกษาเรื่องการล ง ทุ น เพจสอนการล ง ทุ น หรือ การสร้างเ งิ น ก็อาจจะทำให้คุณมีแนวคิดการสร้างเ งิ นที่ง่ายขึ้นหรือเกษียณจากการทำงานได้ไวขึ้น

4. เปลี่ยนตัวจากนักใช้เ งิ น เป็นนักสร้างเ งิ น

ข้ อนี้สำคัญ ปกติเราทำงานประจำ รับเ งิ นเดือนปุ๊บ สิ่งแรกที่คิดมักคิดว่าเราจะใช้อะไรก่อนดี แต่ถ้าลองคิดกลับกัน เราทำงานได้เ งิ น แล้วเราจะให้เ งิ นทำงานแทนเราในแบบไหนดี ปล่อยกู้ ล ง ทุ นหุ้น หรือสร้างกิจการเล็ก ๆ จากความชอบ หรือแม้แต่ใช้เ งิ นเพิ่มความรู้ให้ตัวเอง

5. เปิดใจหาประสบการณ์ใหม่ ๆ

เปิดใจ หาเวลาเติมประสบการณ์ชีวิตจากคนอื่น งานแบบอื่น ท่องเที่ยวประเทศอื่นให้ตัวเองบ้ าง เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ และความรู้ที่มากขึ้น บางคนไปเที่ยวและเจอนวัต ก ร ร ม ที่บ้ านเราไม่มีก็นำไอเดียกลับมาประยุกต์เพื่อสร้างเ งิ นได้ หรือมีรถแต่ไม่กล้าไปสมัครขับ U B E R หรือ G r a b B i k e ก เพราะกลัวไม่มีเวลา เพราะกลัวการเจอคนแปลกหน้า ก็อาจจะปิดกั้นโอกาสบางอ ย่ างของตัวเองไป ลองถ้าไม่ชอบค่อยเลิก ไม่เ สี ยห า ย

6. รู้อะไรเพียงอ ย่ างเดียว

แต่ก่อนรุ่นพ่อแม่ อาชีพส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แต่เดี๋ยวนี้ความเชี่ยวชาญแต่ไม่รอบรู้อาจจะทำให้ ไม่สามารถต่อยอ ดความเชี่ยวชาญของเราไปในทางอื่น ๆ ได้ ยกตัวอ ย่ าง นักก ฎ ห ม า ยบางคนไม่รู้จักการเล่น F a c e b o o k เพราะยุ่ง

และไม่มีเวลาเล่น ถือเป็นเรื่องไร้ส า ระแต่เมื่อวันหนึ่งที่เกิดคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หรือ การหมิ่นประมาทบนโลกอ อ น ไ ล น์ การใช้แค่ความเชี่ยวชาญในข้ อ ก ฎ ห ม า ยอาจจะไม่เพียงพอให้สามารถตัดสินคดีได้อ ย่ างยุติธรรม ก็อาจจะทำให้ล้ ม เ ห ล วในอาชีพตัวเองได้เช่นกัน

7. ช้าหมดอ ดแ ด ก

โลกที่เปลี่ยนในแต่ละครั้ง เกิดผลกระทบทั้งสังคม เศรษฐกิจ และคน ยกตัวอ ย่ าง G r a b B i k e ที่เข้ามาในเมืองไทยปุ๊บ อาชีพวิน มอเตอร์ไซต์ที่มีจากการผูกข า ดบริการขนส่งที่ว่องไวแบบเดียวในกรุงเทพ จู่ ๆ ก็กล า ยเป็นตัวเลือ กที่ไม่ค่อยมีคนอย ากเลือ ก เพราะมีทางเลือ กที่ดีกว่า สะดวกกว่า บริการดีกว่า ทั้งยังใคร ๆ ก็เรียกได้อีกด้วย

ที่มา wealthi moneybuffalo  boktorth

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …