Home ข้อคิด คำคม 7 ก ร ร มของคนแอบนอ กใจ ทิ้งครอบครัวไปมีใหม่

7 ก ร ร มของคนแอบนอ กใจ ทิ้งครอบครัวไปมีใหม่

9 second read
ปิดความเห็น บน 7 ก ร ร มของคนแอบนอ กใจ ทิ้งครอบครัวไปมีใหม่
0

คนไม่รู้จักพอในเรื่องของความรักนั้น เขามักจะไม่พอใจ ในความรักที่เขาได้รับมาหรอ กนะ เขามักจะพย าย าม หารักครั้งใหม่ รักที่ท้าทายกว่าเดิมอยู่เสมอ อ ย่ าคิดว่าคนแบบนี้เขาจะหยุดที่คุณนะ เขาได้คุณมา สักวันเขาก็เบื่อคุณไปหาคนใหม่ ได้อ ย่ างง่ายๆ โดยที่เขาไม่รู้สึกผิ ดสักนิด

การไปคบกับคนที่ไม่รู้จักพอ แน่นอนว่า สักวันหนึ่งคนที่จะต้องเ สี ยใจมากที่สุด ก็คือตัวของเราเองนั่นแหละ ที่ไปรักคนแบบนั้น หากเป็นไปได้เ ลี่ ย งได้ก็ควรจะเ ลี่ ย งนะ เ พ ร า ะคนแบบนี้ ไม่มีวันพึงพอใจคุณหรอ ก ต่อให้คุณจะดีกับเขาแค่ไหน ต่อให้คุณจะเอาอ กเอาใจเขาเป็นอ ย่ างดี แต่เชื่อเถอะพอลับต าคุณไป คนพวกนี้ก็มักจะหา โอกาสนอ กใจ ไม่ให้คุณรู้ เ พ ร า ะมันเป็นนิสัยพื้นฐาน ของพวกที่ไม่รู้จักพอ มีคนรักอยู่แล้วแต่ก็ยังหาเพิ่ม

1. ชีวิตตกตํ่า ทำคุณคนไม่ขึ้น พบเจอแต่คนที่ไม่จริงใจ คนที่เอาเปรียบ อยู่รอบข้าง

2. ก็ตอนยังมีชีวิต ก ร ร มที่ได้กระทำ จะทำให้ ต้องจากคนที่รักมีคนรักก็มักถูกคนอื่น ชิงไปไป รักใครเขาได้ไม่นาน ก็ต้องจากกันไปตลอ ด ต้องช้ำใจ เสี ยใจ อยู่เรื่อยไป

3. บุตร บริวาร คนใต้ปกครอง ไม่เชื่อฟัง เมื่อไรที่มีลูก ลูกก็จะไม่เชื่อฟังคุณ ได้ ลูกเ ว รลูกก ร ร มที่นำแต่ความทุ ก ข์ใจมาให้

4. ชีวิตนั้นจะไร้บุญ วาสหนาใหญ่ มาขั ดขวางก่อนต ๅ ย ชั่ วระยะหนึ่งจะนึกถึงแต่ก ร ร มชั่ ว ที่ทำการนอ กใจไว้ จากความเป็นคนไปก็มีแต่ ต ก น ร ก ต ามผลก ร ร มที่ ได้กระทำไว้ยิ่งคน ที่เรากระทำผิ ดด้วย เป็นคนที่ดีมาก มีศิลธรรม บ าปครั้งนี้ก็จะยิ่งหนา แล ะย าวนาน มากขึ้นไป แม้ร้อยปีพันปี ก็อาจจะยังไม่ได้กลับมาเป็นคนอีกครั้ง หากเกิดเป็นคนใหม่ ก็เป็นคนผิ ดเพ ศ ต ร ะ กูล ตํ่ า

5. ไม่มีเกียร ชื่อ เ สี ยง หรือ การยอมรับใดๆ คนที่นอ กใจ เลือ กคบชู้ แม้ชีวิตทั่วไปจะดูดีสวยงามขนาดไหนนะ แต่ข้างในจริงๆ ก็ไร้ซึ่งการยอมรับ จากคนอื่น มีแต่คนนินท า ต่อหน้าแม้ทำดีแต่ลับหลังเจอแต่คนพูดให้ร้ ายอยู่เรื่อยไป ไม่สามารถทำงาน ที่มีเกียรติได้เ พ ร า ะ ไม่เจริญ เ พ ร า ะมีแต่เรื่องเสี ยๆห า ยๆ

6. ป่ วยง่าย โ ร คเยอะ คนที่มักแย่ ง ผั ว แ ย่ ง เ มี ยเขามา อีกหนึ่งผลก ร ร มที่ไม่น่าเชื่อ ก็คือเรื่องโ ร ค ภั ย ที่เกี่ยวกับโ ร ค ลับ ๆ อันเกี่ยวกับ อ วั ย ว ะ เ พ ศ แทบทุกคน จากผลก ร ร มนี้ ต่างกันแค่มากหรือน้อยเท่านั้น

7.เมื่อเป็นคน ลักกินข โม ย กิน นานวันไปจิตใจก็เปลี่ยนไป จากที่เคยกล้าหาญมั่นใจ แน่วแน่ กลับกล า ยเป็นเสื่ อ ม ลงเป็นคน ระแวง หัวเสี ยง่ายกังวลไปทุกเรื่อง กลั วคนจะทำร้ า ย กลั วต่างๆนานๆ แม้มีเ งิ นทองมาก ใส่ เครื่องประดับดี ๆ แต่หัวใจกลับโท ร ม

ที่มา แบ่ งปั น สาระ  tamnanna  meeyim

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …