Home ข้อคิด คำคม 6 สิ่งที่พ่อแม่ควรสอนลูกให้รู้ตั้งแต่เนิ่นๆ โตขึ้นเขาจะใช้ชีวิตเป็น

6 สิ่งที่พ่อแม่ควรสอนลูกให้รู้ตั้งแต่เนิ่นๆ โตขึ้นเขาจะใช้ชีวิตเป็น

14 second read
ปิดความเห็น บน 6 สิ่งที่พ่อแม่ควรสอนลูกให้รู้ตั้งแต่เนิ่นๆ โตขึ้นเขาจะใช้ชีวิตเป็น
0

การใช้เ งิ นไม่ได้มีสอนในรั้วโรงเรียนฉนั้นคนเป็นพ่อแม่ก็ต้องสอนลูกเอง เ งิ นเป็นสิ่งสำคัญเ พ ร า ะหากเราสอนลูกให้ใช้เ งิ นไม่เป็นไม่รู้จักคุณค่าเมื่อโตขึ้นลูกจะมีปัญหาด้านการเ งิ น มากขึ้นฉนั้นวันนี้เราเลยจะพามาดูกันว่าพ่อแม่ต้องสอนเรื่องอะไรให้กับลูกบ้างเพื่อให้รู้และเข้าใจในเรื่องเ งิ นทอง

ความสงสัย ในตัวของมนุษย์ ไม่มีที่สิ้นสุด บางความสงสัยเราก็ได้ คำตอบทันทีที่ค้นหาข้อมูล แต่บางความสงสัยเราก็ไม่ได้คำตอบสักที แม้ว่าเราจะค้นหาข้อมูลหนักมากเพียงใด และคำถามที่ว่า

ทำไมคนเก่งบางคน ถึงล้มละล า ยได้ ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่เราสงสัยกัน มาโดยตลอ ด ซึ่งคำตอบของคำถามนี้ก็คือเราไม่เคยเรียน วิชาการใช้เ งิ นตั้งแต่เ ด็ ก ๆ ในโรงเรียนก็ไม่มีสอน

ผลคือ เราจึงต้องมาเรียนรู้วิชาการ ใช้เ งิ นจากพ่อแม่ เราหรือจากประสบการณ์ ของตัวเราเองซึ่งบางวิธีมันอาจ เป็นวิธีที่ผิ ดมาโดยตลอ ดดังนั้น หากคุณไม่อย ากให้ลูกของคุณล้มเหลวในการใช้เ งิ น หรืออย ากให้ลูกของคุณรู้จักวิธีการใช้เ งิ นที่ถูกต้องลองทำต ามคำแ น ะนำที่ นำมาฝากด้านล่างนี้สิครับ

อ ย่ าให้ทุกสิ่งทุกอ ย่ างแก่ลูก

สอนลูกให้มีความรับผิ ดชอบ

สอนลูกให้รู้จักงบประมาณ

อ ย่ าปล่อยให้ลูกเรียนรู้เอาเอง

ปล่อยให้ลูกเรียนรู้จากความผิ ดพลาด

อ ย่ าสอนลูกให้ลุ่มหลงกับวัตถุ

ทั้งนี้ คุณสามารถ นำคำแ น ะนำเหล่านี้ไปสอนลูกๆ ได้ทุกข้อ และอ ย่ าลืมดูด้วยว่า ลูกคุณมีนิสัย และวิถีการใช้ชีวิตของครอบครัวคุณเป็นอ ย่ างไร ว่าแล้ว เราไปดูร า ยละเอียดของแต่ละหัวข้อ กันเลยครับ

1. อ ย่ าให้ทุกสิ่งทุกอ ย่ างแก่ลูก

อ ย่ าไปให้ทุกสิ่งทุกอ ย่ าง ที่พวกเขาต้องการ เ พ ร า ะเ ด็ กที่เติบโตมา ด้วยการที่มีครบทุกสิ่งทุกอ ย่ าง อย ากได้อะไรก็ได้หมด จะไม่เห็นคุณค่าของเ งิ น ดังนั้น ทางที่ดี คุณควรสอนให้พวกเขา รู้จักการออมเ งิ นเพื่อซื้ อ ของที่อย ากได้เองตั้งแต่ยังเ ด็ กๆ ครับ

2. สอนลูกให้มีความรับผิ ดชอบ

ควรสอนลูกๆ ให้มีความรับผิ ดชอบ ตั้งแต่เ ด็ ก ดังคำกล่าวอันลือลั่น ที่กล่าวว่า จงอ ย่ าถามว่าประเทศของท่านจะทำอะไรเพื่อท่าน แต่จงถามว่าคุณสามารถทำอะไรให้กับประเทศ ดังนั้นในเรื่อง ของการเลี้ยงลูก

เราจึงควรสอนลูกๆ ให้มีความรับผิ ดชอบ ทั้งในเรื่องของการเ งิ น การใช้ชีวิตรวมถึงหน้าที่ ที่พึงกระทำต่อสังคมด้วย ไม่ควรสอนให้พวกเขาเอาแต่ร้องขอ และรอคอยแต่การช่วยเหลือ

3. สอนลูกให้รู้จักงบประมาณ

งบประมาณอาจเป็นเรื่องที่หนัก และย ากเกินไป สำหรับเ ด็ กเล็กๆ แต่สำหรับเ ด็ กโตคุณสามารถสอนพวกเขาได้ครับ เ พ ร า ะการสอนเรื่องงบประมาณ เป็นการทำให้ลูกของคุณรู้จักการใช้เ งิ นการวางแผน และมีความเป็นผู้ใหญ่ในเรื่องของการใช้เ งิ น ซึ่งพวกเขาจะสามารถรู้ว่ามีงบประมาณ เท่าไหร่ที่จะสามารถใช้ซื้ อ สิ่งของได้ และเ งิ นจะเหลือเท่าไหร่ พวกเขาจะเรียนรู้วิธีคิดอ ย่ างรอบคอบและรู้ว่าสิ่งไหนควรซื้ อ ไม่ควรซื้ อ ครับ

4. อ ย่ าปล่อยให้ลูกเรียนรู้เอาเอง

การสอนให้ลูกรู้จัก การใช้เ งิ นเป็น ไม่ควรอ ย่ างอ ย่ างยิ่งนะครับ ที่จะปล่อยให้พวกเขาเรียนรู้กันเองแบบคำพูด ที่ใครหล า ยคนชอบพูดว่า เดี๋ยวโตขึ้นเขาก็รู้เองแหละ เ พ ร า ะเ ด็ กๆ จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ พวกเขามีหล า ยสิ่งหล า ยอ ย่ างที่ต้องคิด ต้องทำ บางครั้งทำให้ในเรื่องเ งิ นพวกเขาจะละเลยไม่คิดให้รอบคอบ และไม่รู้ว่าอะไรจะต ามมาบ้าง ดังนั้น จึงเป็นการสมควรอ ย่ างยิ่งที่คุณจะสอนให้พวกเขารู้จักการใช้เ งิ นตั้งแต่เนิ่นๆ อ ย่ าให้พวกเขาไปเรียนรู้เอาเมื่อตอนที่สายไปแล้วเลยครับ

5. ปล่อยให้ลูกเรียนรู้จากความผิ ดพลาด

ข้อนี้ตรงข้าม กับข้อที่แล้วนะครับ ตรงที่ว่า ไม่ควรเลี้ยงลูกแบบไข่ในหิน คุณพ่อคุณแม่ควรปล่อยให้พวกเขาเรียนรู้ด้วยตัวเองบ้าง แต่เฉพาะเรื่องที่ไม่หนักหนา ส า หั ส เกินไปเท่านั้น การไม่ยอมเปิดโอกาสให้เ ด็ กๆ ของคุณรู้จักความผิ ดพลาดเลย อาจกล า ยเป็นห า ยนะของพวกเขาในอนาคตครับ

6. อ ย่ าสอนลูกให้ลุ่มหลงกับวัตถุ

หากอย ากให้ลูกๆ ของคุณใช้เ งิ นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การสอนพวกเขาไม่ให้ลุ่มหลงกับสิ่งของวัตถุ หรือเป็นพวกวัตถุนิยม เช่น เห็นเพื่อนบ้านซื้ อ รถ ก็ไปซื้ อ ต ามเขา ทั้งๆ ที่รถคันเก่าก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ เป็นต้น เราควรสอนให้พวกเขาเห็นคุณค่าของเ งิ นทุกบ า ท ไม่ต ามแฟชั่นจนเกินไป และไม่มองคนที่ภายนอ ก รวมถึง ไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นครับ

คำแ น ะนำข้างต้น สามารถเอาไปใช้กับบุตรหลานได้ทุกช่วงอายุนะครับ (4 ปีขึ้นไป) ซึ่งนับว่าเป็นคำแ น ะนำที่ดีอ ย่ างยิ่ง ในการสอนวิชาการเ งิ นให้กับเ ด็ กๆ และผลที่ได้ คือ พวกเขาจะเติบโตมา กับการเรียนรู้เรื่องคุณค่าของเ งิ นและใช้เ งิ นเป็น รับรองว่า อนาคตของพวกเขาไร้ปัญหาการเ งิ นแน่นอนครับ

ที่มา m o n e y g u r u  kaeyim

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …