Home ข้อคิด คำคม 6 สิ่งที่จะเริ่มชัดเจนขึ้น ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า จงเตรียมตัวรับมือให้พร้อม

6 สิ่งที่จะเริ่มชัดเจนขึ้น ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า จงเตรียมตัวรับมือให้พร้อม

12 second read
ปิดความเห็น บน 6 สิ่งที่จะเริ่มชัดเจนขึ้น ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า จงเตรียมตัวรับมือให้พร้อม
0

โลกที่หมุนเปลี่ยนไปทุกวัน เริ่มมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาเพิ่มขึ้น การทำงานก็เริ่มนำเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่หล า ยอ ย่ าง เป็นสิ่งเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการหรือคนทำงาน แทบจะทำแทนได้ทุกอ ย่ าง

แม้ความจริงที่ว่า ยิ่งเทคโนโลยีเหล่านี้พัฒนามากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งช่วยสร้างความสะดวกให้กับผู้คนได้อย่ างมากแต่ในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบโดยตรงกับหล า ยๆคน หล า ยๆอาชีพ เมื่อเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่ างรวดเร็วนี้เริ่มเข้ามาทำหน้าที่แทนแรงงานและบริการต่างๆที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นอาชีพของหล า ยๆคน

เราไม่สามารถหยุดยั้งสิ่งที่เกิดขึ้น และ ไม่สามารถอยู่โดยที่ไม่สนใจเรื่องของโลกอนาคตได้ เพราะมันกล า ยเป็นสิ่งจำเป็นที่ใช้เชื่อมต่อระบบทั้งโลก ทุกกิจก ร ร มต่างเชื่อมโยงกันในอินเตอร์เน็ต

ย่อโลกให้เหลือเพียงแค่นิดเดียว ข่ า วส า รต่างๆจากแ ด น ไกล เพียงแค่อึดใจเดียวก็สามารถส่งหากันได้อย่ างสบายๆจนกล า ยเป็นเรื่องที่คนในรุ่นนี้คุ้นเคย แต่สำหรับบางคนที่ไม่สามารถต ามเรื่องราวใหม่ๆเหล่านี้ทันก็อาจทำให้กล า ยเป็นคนที่ต ามโลกไม่ทันและไม่สามารถป ระ ก อ บ อ า ชี พที่เคยทำมาตลอ ดได้

โดยเฉพาะในช่วง 5 ปีที่ผ่ าน มา โลกได้หมุนไวกว่าเดิมขึ้นหล า ยอย่ างเปลี่ยนแปลงไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือ ผู้คนในรุ่นก่อนๆที่เริ่มมีอายุ หากไม่ปรับตัวและเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเหล่านี้ก็จะทำให้กล า ยเป็นคนตกยุค ล้าหลัง ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่หากเราสามารถที่จะปรับตัวให้ทันยุคสมัยได้ก็จะมีโอกาสในชีวิตที่ดีกว่าทุกๆเรื่อง วันนี้เราเอา 6 อาชีพ ที่การันตีได้เลยว่ามันกำลังจะห า ยไปจากประ เ ท ศ ไ ท ย

1 ธุรกิจโรงแรม หรือห้องเช่าร า ยวัน

เรื่องจากครอบครัวที่ทำธุรกิจที่พัก บ้านเช่า ห้องเช่า ซึ่งเป็นธุรกิจที่เมื่อก่อนเคยเรืยกว่าเสือนอนกิน แต่ในยุคนี้ มีการแข่งขันกันสูงมากๆในเรื่องของการเปิดที่พักให้เช่าผ่ านแอพลิเคชั่น ซึ่งสามารถเลือ กห้อง

เลือ กสถานที่ และร า ค าได้อ ย่ า ง สะดวกมากขึ้น ทำให้ผู้เช่าและผู้ให้เช่าสามารถติดต่อ กันได้โดยตรง จากที่เคยเป็นตึกขย ายใหญ่จนเป็น เซอร์วิส อพาร์ทเม้น เคยทำเ งิ นได้อ ย่ า ง สม่ำเสมอตลอ ด 10 ปีตั้งแต่เริ่มสร้าง แต่วันนี้ ธุรกิจเหล่านี้ก็จะเริ่มน้อยลงและห า ยไปได้ เพราะเจ้าของกิจการไม่สามารถได้กำไรจากการสร้างห้องให้เช่าได้อีก

2 แท็กซี่

ครอบครัวที่เคยมีคุณพ่อเป็นคนขับรถรับจ้างรับส่งผู้โดยส า ร ที่เริ่มจากจุดเล็กๆ เก็บหอมรอมริบจนซื้ อรถเพิ่มได้ กล า ยเป็นธุรกิจครอบครัวที่เป็นร า ยได้หลัก เริ่มต้นจากรถแค่คันเดียวต้องใช้ทั้งความอ ดทนและความขยันของทุกคน

กว่าจะประสบความสำเร็จมีบริษัทรถแท็กซี่เป็นของตัวเอง ธุรกิจกำลังเป็นไปได้ดี แต่ไม่นานที่ผ่ าน มานี้ มีแอพฯออ กใหม่ที่ใช้เรียกรถคันใดก็ได้ที่รับผู้โดยส า ร ทั้งสะดวก และปลอ ดภั ย ทำให้จำนวนคนเรียกใช้แท็กซี่น้อยลง คนขับแท็กซี่เป็นอาชีพหลักออ กมาบอ กว่าหากเราไม่เข้าร่วมในเทคโนโลยีนี้ ร า ยได้ก็จะล ดลงอย่ างมากเลยทีเดียว แสดงให้เห็นว่าหากไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีได้ ก็จะกระทบต่อ การใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพหาเลี้ยงปากท้องลำบากขึ้น

3 โรงงานรถ ย น ต์ และอุตสาหก ร ร มย านย น ต์ต่างๆ

การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้น จากคำบอ กเล่าของพนักงานบริษัทโรงงานผลิตรถยนต์อันดับ 1 ของโลก จบด้านวิศวะย านยนต์มา และได้ทำงานพัฒนาฝีมือในด้านนี้มาตลอ ด 15 ปี และตลอ ดเวลาที่ผ่ าน มาก็ทำงานอ ย่ า งมีประสิทธิภาพเต็มร้อยเสมอ

แต่เมื่อไม่กี่ปีมานี้ เขาได้รับจดหมายเชิญออ กเพราะโรงงาน มีการนำเข้าหุ่นยนต์มาแทนหน้าที่เดิมของเขา ตลอ ดเวลา 15 ปีที่ทำงาน มาก็เหมือนสูญเปล่าเมื่อวิชาทักษะต่างๆของเขา ไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไปซึ่งโดนแทนที่ด้วยระ บ บ A I

ที่สามารถทำงานได้เร็วกว่า และมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการจ้างพนักงาน ประเด็นก็คือ ผู้คนจะไม่รู้ว่าควรปรับตัวอย่ างไรในเมื่อเทคโนโลยีก้าวกระโดดแบบนี้ หากไม่เรียนรู้เพิ่มเติมก็จะทำให้ตกงาน ว่างงานกันอ ย่ า ง มากมายทีเดียว

4 พนักงานธ นา คาร

งานธนาคารเมื่อก่อนที่เคยมั่นคงและดูน่าเชื่อถือ กำลังจะห า ยไปเพราะมีแอพฯหลากหล า ยที่รองรับการทำธุรก ร ร มการเ งิ นทุกรูปแบบ สามารโอนถอนฝากหรือจ่ายบิลได้ง่ายๆเพียงปล า ยนิ้ว ส่งผลให้ธนาคารหล า ยๆเจ้าต่างทยอยปิดสาขาย่อยลง

เพราะไม่มีคน มาธนาคารเหมือนที่เคยอีกต่อไปแล้ว พนักงานแบงค์คนหนึ่งโดยปล ดออ กจากงานอย่ างไม่ทำนตั้งตัว ร า ยจ่ายที่มากมายจากการสร้างครอบครัวใหม่และลูกน้อยที่กำลังจะเกิด แถมด้วยห นี้สินต่างๆที่ต้องรับภาระในแต่ละเดือน เมื่อตกงานทำให้เจ้าตัวได้เห็นความจริงที่ว่าไม่มีอะไรที่แน่นอนอีกแล้วในยุคนี้และในอนาคต ทุกอย่ างสามารถถูกเข้าแทนที่ไ ด้โดย A I

5 ห้างสรรพสินค้าต่างๆ

เมื่อผู้คนสามารถเลือ กซื้ อสินค้าทุกประเภทได้จากแอพฯในมือถือ ทำให้คนเดินห้างล ดน้อยลง เมื่อร้านรวงในห้างปิดสาขา ก็ทำให้พนักงานที่ทำงานในห้างตกงาน ว่างงานกันเป็นจำนวน มาก ต้องเป็นร้านที่มั่นคงจริงๆจึงจะสามารถประคองค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจที่ผู้ซื้ อน้อยลงเรื่อยๆ เรียกว่าเดือ ดร้อนกันไปทุกสาขาอาชีพ

6 ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า

ร้านเปิดตั้งแต่สมัยที่ชาวบ้านต้องนั่งรถเข้ามาในตัวเมืองเพื่อหาซื้ อสินค้า กิจการทำกำไรได้ดีสม่ำเสมอจึงเริ่มทำการขย ายสาขาและส่งต่อให้รุ่นลูกที่กำลังจะเรียนจบออ กมาเพื่อสานต่อธุรกิจครอบครัว แต่เมื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผู้คนสามารถหาซื้ อสินค้าได้ทั่วโลก มีทุกสิ่งทุกร า ค าให้เลือ ก เพียงไม่กี่คลิก็สามารถสั่งซื้ อสินค้าให้มาส่งได้ถึงหน้าบ้านโดยบริการรับส่งพัสดุที่เพิ่มขึ้น มากมายหล า ยเจ้า เมื่อของใหม่เข้ามา ร้านที่เคยเปิดสาขาเอาไว้ก็ต้องปิดกิจการลงเพราะยอ ดข า ยห า ยไปหมดเพราะค่าใช้จ่ายในการทำร้านสาขาไม่มากพอที่จะเปิดร้านต่อไปได้

ทั้ง6 ข้ อนี้คือเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นกับประเทศไ ท ยและผู้คนทั้งโลก หากเราไม่เรียนรู้พ ย าย ามปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ ก็จะทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตในแบบเดิมๆได้อีก ร า ยได้จะห า ยไป โลกจะเปลี่ยนแปลงไปและพัฒนา ระบบA I นี้อ ย่ างไม่มีวันหยุด ไม่มีใครทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปกับระบบเ ศ ร ษ ฐ กิ จซึ่งในทุกวันนี้ก็มีแต่ความแปรปรวนไม่สามาถคาดการณ์ล่วงหน้าได้อีกต่อไป หากจะอยู่รอ ดได้จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ศึกษาและปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีต่างๆให้ได้

ที่มา  krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …