Home ข้อคิด คำคม 6 สิ่งที่ควรมีให้ได้ก่อนอายุ 30

6 สิ่งที่ควรมีให้ได้ก่อนอายุ 30

13 second read
ปิดความเห็น บน 6 สิ่งที่ควรมีให้ได้ก่อนอายุ 30
0

เชื่อว่าคงไม่มีใครต้องการพบความลำบากอย ากมีชีวิตที่มั่นคงกันทุกคน แต่สิ่งที่จะทำให้ชีวิตเรามั่นคงเราต้องรู้จักวางแผนให้กับชีวิตตั้งแต่เนิ่นๆ วันนี้เราจะพามาดูว่าอะไรบ้างที่เราควรมีก่อนอายุ30 เ พ ร า ะถ้าเรามีแล้วเราจะไม่ลำบากเมื่ออายุเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆ

1.ความไม่มีห นี้ คือ ลาภอันประเสริฐ ซึ่งหากพูดถึงคำว่าห นี้แล้ว ห นี้จะมีอยู่ 2 ลักษณะด้วยกันคือ ห นี้ดี กับ ห นี้ไม่ดี การบริหารห นี้ ถือเป็นทักษะที่คุณควรสนใจศึกษาและมีวินัยตั้งแต่เนิ่นๆ และเป็นห นี้ เมื่อพร้อมมีภาระในระยะย าวเท่านั้น ซึ่งห นี้ที่ก่อก็ควรเป็น ห นี้ดี เท่านั้น เช่น บ้าน ที่ดินหรือซื้ อธุรกิจเพื่อต่อยอ ด ซึ่งภาระห นี้ควรสอ ดคล้อง กับร า ยได้ของคุณ นั่นคือ ไม่ควรเกินกว่า 50เปอร์เซน ของร า ยได้ประจำ

2. ต้องมีที่มาร า ยได้ที่แน่นอนและต่อเนื่อง

ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ งานอิสระหรือธุรกิจส่วนตัว อ ย่ างน้อยต้องเป็นสิ่งที่สามารถสร้างร า ยได้ประจำให้คุณได้อ ย่ างสม่ำเสมอ การมีที่มาที่ไปของการเ งิ นที่แน่นอนนั้น ทำให้คุณเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือในแง่ของหลักฐานการเ งิ น โดยเฉพาะเมื่อต้องยื่นกู้สินเชื่อต่างๆ กับธนาคารเพื่อ การสร้าง เ นื้ อ สร้างตัว เมื่อคุณมีอายุ 30 และมีความมั่นคงทางการงานและการเ งิ นแล้ว คุณจะมีรากฐานชีวิตที่แน่นเพียงพอ และพร้อมก้าวเดินสู่วัยเลข 4 อ ย่ างมั่นคง

3. ต้องซื้ อบ้านก่อนซื้ อรถ

ยิ่งซื้ อบ้านเร็วตั้งแต่ก่อนอายุ 30 ปีมีแต่ได้เปรียบ ทั้งในเรื่องระยะเวลา การผ่ อ นที่ได้มากกว่า ยอ ดการผ่ อ นที่น้อยกว่า และมูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นทุกปี การกู้ซื้ อ ที่อยู่อาศัยในช่วงอายุก่อน 30 ปีนั้น แม้คุณอาจจะต้องจ่ายค่าผ่ อ นบ้านทุกๆ เดือน

แต่ความเป็นเจ้าของที่คุณมีจะมาถึงเร็วกว่าคนอายุ 40 ปี จากเ งิ นต้นที่หักห นี้ไป รวมถึงมูลค่าบ้านและที่ดินที่สูงขึ้นในแต่ละปี แต่การซื้ อรถนั้น มีแต่จะ ลดมูลค่า ต ามความเสื่อมและมีค่าใช้จ่ายเป็นเบี้ยหัวแตกไปกับค่าน้ำมันและค่าบำรุง รั ก ษ า ตลอ ดการใช้งาน

4. ต้องมีความคิดเป็นของตัวเองได้แล้ว

หล า ยๆ คนเรียนจบเมื่ออายุ 20 ต้นๆ จบมาหางานทำหาเ งิ น มาใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปวันๆ โดยไม่ได้คิดถึงวันข้างหน้าใช้ชีวิตแบบไร้จุดห ม า ย เผลอแปปเดียวอายุจะขึ้นเลข 3 แล้ว แต่ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย คิดแต่จะเฮฮาสังสรรค์ไปวันๆ หันไปดูเพื่อนๆ รอบข้างอีกที เริ่มมีบ้าน มีรถ สร้างครอบครัว มีฐานะการงานที่มั่นคง บางคนออ กไปเปิดกิจการ เป็นของตัวเองด้วยแล้ว กว่าจะคิดได้แล้วเริ่มตั้งตัวก็อาจจะสายเกินไป

5. ต้องเตรียมเ งิ นเก็บไว้ย ามฉุกเฉิน

นับตั้งแต่เราเกิด ก็คือ การนับเวลาถอยหลัง ดังนั้นเมื่อ อายุเพิ่ม ก็เหลือเวลาหาเ งิ น ลดลง การสร้างเป้าห ม า ยในการเก็บเ งิ นและมีวินัยในแต่ละเดือนตั้งแต่อายุ 30 จะทำให้คุณประหลาดใจ กับเ งิ นก้อนที่เก็บได้ นอ กจากการเก็บเ งิ นแล้วคุณควรหาวิ ธีทำให้เ งิ นเก็บงอ กเงยขึ้นเพื่อต่อยอ ดต่อไป ซึ่งเมื่อถึงภาวะคับขัน เช่น เ จ็ บ ป่ ว ย เกิด อุ บั ติ เ ห ตุ หรือ ครอบครัวกำลังเผชิญความลำบาก คุณก็พร้อมรับมือ และช่วยเหลือคนใกล้ตัวได้ทันท่วงที

6. ต้องคิดคูณสองเรื่องครอบครัว

ปัจจุบันแม้จะเป็นเทรนด์ที่คนอาจจะแต่งงาน มีครอบครัวกันช้า แต่การบริหารการเ งิ นและชีวิตมากกว่า 2 คนขึ้นไป โดยเฉพาะเมื่อมีบุตรด้วยแล้ว ไม่ใช่เรื่องง่ายและมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ดังนั้น การเตรียมพร้อมเรื่องการเ งิ น

จึงควรวางแผนตั้งแต่คุณอยู่ตัวคนเดียว วิ ธีคิดคือ คุณควรใช้ชีวิตก่อนวัย 30 ปี ด้วยการคิดคูณสองในทุกๆ มิติ เช่น การเก็บเ งิ น การซื้ อที่อยู่อาศัย การซื้ อรถและการก่อห นี้ เ พ ร า ะเมื่อถึงวัย 30 และคุณมีการวางแผนชีวิตในด้านต่างๆ ที่ดี คุณก็พร้อมที่จะดูแลคู่ชีวิตและเลี้ยงดูครอบครัวด้วยความมั่งคง

ที่มา r o o n g e e  yindeeyindee

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …