Home ข้อคิด คำคม 6 วิ ธีสอนลูก รู้จักใช้เ งิ น โตไปเขาจะไม่ลำบาก

6 วิ ธีสอนลูก รู้จักใช้เ งิ น โตไปเขาจะไม่ลำบาก

9 second read
ปิดความเห็น บน 6 วิ ธีสอนลูก รู้จักใช้เ งิ น โตไปเขาจะไม่ลำบาก
0

พ่อแม่นั้นนอ กจากจะต้องสอนลูกให้เป็นคนดีแล้ว เรื่องการใช้ชีวิตก็เป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ควรปลูกฝังให้กับลูกๆตั้งแต่ยังเล็ก ยิ่งเรื่องการเ งิ นยิ่งต้องควรสอนให้ลูกนั้นจดจำการใช้เ งิ น รู้คุณค่าของเ งิ น โตไปเขาจะได้ไม่ลำบาก ไม่เป็นห นี้ ใช้ชีวิตเป็น

ความสงสัยในตัวของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุด บางความสงสัยเราก็ได้คำตอบทันทีที่ค้นหาข้ อมูลแต่บางความสงสัยเราก็ไม่ได้คำตอบสักที แม้ว่าเราจะค้นหาข้ อมูลหนักมากเพียงใด และคำถามที่ว่า

ทำไมคนเก่งบางคนถึงล้มละล า ยได้ ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราสงสัยกัน มาโดยตลอ ด ซึ่งคำตอบของคำถามนี้ก็คือเราไม่เคยเรียนวิชาการใช้เ งิ นตั้งแต่เ ด็ กๆ ในโรงเรียนก็ไม่มีสอน ผลคือ เราจึงต้องมาเรียนรู้วิชาการใช้เ งิ นจากพ่อแม่เราหรือจากประสบการณ์ของตัวเราเอง

ซึ่งบางวิ ธีมันอาจเป็นวิ ธีที่ผิ ดมาโดยตลอ ด ดังนั้น หากคุณไม่อย ากให้ลูกของคุณล้มเหลวในการใช้เ งิ น หรืออย ากให้ลูกของคุณรู้จักวิ ธีการใช้เ งิ นที่ถูกต้องลองทำต ามคำแนะนำที่นำมาฝากด้านล่างนี้สิครับ ทั้งนี้ คุณสามารถนำคำแนะนำเหล่านี้ไปสอนลูกๆ ได้ทุกข้ อ และอย่ าลืมดูด้วยว่า ลูกคุณมีนิสัยและวิถีการใช้ชีวิตของครอบครัวคุณเป็นอ ย่ างไร ว่าแล้ว เราไปดูกันเลยครับ

1. สอนลูกให้รู้จักงบประมาณ

งบประมาณ อาจเป็นเรื่องที่หนัก และย ากเกินไปสำหรับเ ด็ กเล็กๆ แต่สำหรับเ ด็ กโตคุณสามารถสอนพวกเขาได้ครับ เพราะการสอนเรื่องงบประมาณ เป็นการทำให้ลูกของคุณรู้จักการใช้เ งิ น การวางแผน

และมีความเป็นผู้ใหญ่ในเรื่องของการใช้เ งิ น ซึ่งพวกเขาจะสามารถรู้ว่ามีงบประมาณเท่าไหร่ที่จะสามารถใช้ซื้ อ สิ่งของได้ และเ งิ นจะเหลือเท่าไหร่ พวกเขาจะเรียนรู้วิ ธีคิดอ ย่ างรอบคอบและรู้ว่าสิ่งไหนควรซื้ อ ไม่ควรซื้ อ ครับ

2. อ ย่ าสอนลูกให้ลุ่มหลงกับวัตถุ

หากอย ากให้ลูกๆ ของคุณใช้เ งิ นเป็น สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การสอนพวกเขาไม่ให้ลุ่มหลงกับสิ่งของวัตถุหรือเป็นพวกวัตถุนิยม เช่น เห็นเพื่อนบ้านซื้ อรถ ก็ไปซื้ อ ต ามเขา ทั้งๆ ที่รถคันเก่าก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ เป็นต้น เราควรสอนให้พวกเขาเห็นคุณค่าของเ งิ นทุกบ า ท ไม่ต ามแฟชั่นจนเกินไปและไม่มองคนที่ภายนอ ก รวมถึง ไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นครับ

3. สอนลูกให้มีความรับผิ ดชอบ

ควรสอนลูกๆ ให้มีความรับผิ ดชอบตั้งแต่เ ด็ ก เราควรสอนลูกๆ ให้มีความรับผิ ดชอบ ทั้งในเรื่องของการเ งิ น การใช้ชีวิตรวมถึงหน้าที่ที่พึงกระทำต่อสังคมด้วย ไม่ควรสอนให้พวกเขาเอาแต่ร้องขอ และรอคอยแต่การช่วยเหลือ

4. อ ย่ าให้ทุกสิ่งทุกอ ย่ างแก่ลูก

อ ย่ าไปให้ทุกสิ่งทุกอ ย่ างที่พวกเขาต้องการ เพราะเ ด็ กที่เติบโตมาด้วยการที่มีครบทุกสิ่งทุกอ ย่ างอย า กได้อะไรก็ได้หมด จะไม่เห็นคุณค่าของเ งิ น ดังนั้นทางที่ดี คุณควรสอนให้พวกเขารู้จักการออมเ งิ นเพื่อซื้ อ ของที่อย ากได้เองตั้งแต่ยังเ ด็ กๆ ครับ

5. อ ย่ าปล่อยให้ลูกเรียนรู้เอาเอง

การสอนให้ลูกรู้จักการใช้เ งิ นเป็น ไม่ควรอ ย่ างอ ย่ างยิ่งนะครับ ที่จะปล่อยให้พวกเขาเรียนรู้กันเองแบบคำพูดที่ใครหล า ยคนชอบพูดว่า เดี๋ยวโตขึ้นเขาก็รู้เองแหละ เพราะเ ด็ กๆ จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ

พวกเขามีหล า ยสิ่งหล า ยอ ย่ างที่ต้องคิด ต้องทำ บางครั้งทำให้ในเรื่องเ งิ นพวกเขาจะละเลยไม่คิดให้รอบคอบ และไม่รู้ว่าอะไรจะต ามมาบ้าง ดังนั้น จึงเป็นการสมควรอ ย่ างยิ่งที่คุณจะสอนให้พวกเขารู้จักการใช้เ งิ นตั้งแต่เนิ่นๆอ ย่ าให้พวกเขาไปเรียนรู้เอาเมื่อตอนที่สายไปแล้วเลยครับ

6. ปล่อยให้ลูกเรียนรู้จากความผิ ดพลาด

ข้ อนี้ตรงข้ามกับข้ อที่แล้วนะครับ ตรงที่ว่า ไม่ควรเลี้ยงลูกแบบไข่ในหิน คุณพ่อคุณแม่ควรปล่อยให้พวกเขาเรียนรู้ด้วยตัวเองบ้างแต่เฉพาะเรื่องที่ไม่หนักหนา ส า หั ส เกินไปเท่านั้น การไม่ยอมเปิดโอกาสให้เ ด็ กๆ ของคุณรู้จักความผิ ดพลาดเลยอาจกล า ยเป็นห า ยนะของพวกเขาในอนาคตครับ

คำแนะนำข้างต้น สามารถเอาไปใช้กับบุตรหลานได้ทุกช่วงอายุนะครับ (4 ปีขึ้นไป) ซึ่งนับว่าเป็นคำแนะนำที่ดีอ ย่ างยิ่งในการสอนวิชาการเ งิ นให้กับเ ด็ กๆ และผลที่ได้ คือ พวกเขาจะเติบโตมากับการเรียนรู้เรื่องคุณค่าของเ งิ นและใช้เ งิ นเป็น รับรองว่า อนาคตของพวกเขาไร้ปัญหาการเ งิ นแน่นอนครับ

ที่มา moneyguru  sabailey

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …