Home ข้อคิด คำคม 6 วิ ธีสอนลูกใช้เ งิ นให้เป็น โตมาจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องเ งิ น

6 วิ ธีสอนลูกใช้เ งิ นให้เป็น โตมาจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องเ งิ น

12 second read
ปิดความเห็น บน 6 วิ ธีสอนลูกใช้เ งิ นให้เป็น โตมาจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องเ งิ น
0

ส่วนใหญ่แล้วพ่อแม่มักจะสอนลูกให้เป็นเ ด็ กดี ตั้งใจเรียน โตมาจะได้ทำงานดีๆ ไม่ลำบากมีเ งิ นเดือนเยอะๆ แต่รู้หรือไม่ว่าถึงแม้ว่าลูกของเราจะได้ทำงานที่ดี ได้เ งิ นเดือนเยอะหากไม่รู้จักใช้ก็หมดอยู่ดี ฉนั้นเราควรจะสอนลูกในการใช้เ งิ นให้เป็นด้วย โตไปเขาจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องเ งิ นทอง

1. อ ย่ าปล่อยให้ลูกเรียนรู้เอาเอง

การสอนให้ลูก รู้จักการใช้เ งิ นเป็น ไม่ควรอ ย่ างอ ย่ างยิ่งนะครับ ที่จะปล่อยให้พวกเขาเรียนรู้กันเองแบบคำพูดที่ใครหล า ยคนชอบพูดว่า เดี๋ยวโตขึ้นเขาก็รู้เองแหละ เพราะเ ด็ กๆ จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆพวกเขามีหล า ยสิ่งหล า ยอ ย่ าง ที่ต้องคิด ต้องทำ บางครั้งทำให้ในเรื่องเ งิ นพวกเขาจะละเลยไม่คิดให้รอบคอบ และไม่รู้ว่าอะไร จะต ามมาบ้ าง ดังนั้นจึงเป็นการสมควร อ ย่ างยิ่งที่คุณจะสอนให้พวกเขารู้จักการใช้เ งิ นตั้งแต่เนิ่นๆ อ ย่ าให้พวกเขาไปเรียนรู้เอาเมื่อตอนที่สายไปแล้วเลยครับ

2. ปล่อยให้ลูกเรียนรู้จากความผิ ดพลาด

ข้ อนี้ตรงข้ามกับ ข้ อที่แล้วนะครับ ตรงที่ว่า ไม่ควรเลี้ยงลูกแบบไข่ในหิน คุณพ่อคุณแม่ควรปล่อยให้พวกเขาเรียนรู้ด้วยตัวเองบ้ าง แต่เฉพาะเรื่องที่ไม่หนักหนา ส า หั ส เกินไปเท่านั้น การไม่ยอมเปิดโอกาสให้เ ด็ กๆของคุณรู้จักความผิ ดพลาดเลย อาจกล า ยเป็น ห า ย น ะ ของพวกเขาในอนาคตครับ

3. สอนลูกให้มีความรับผิ ดชอบ

ควรสอนลูกๆ ให้มีความรับผิ ดชอบตั้งแต่เ ด็ ก ดังคำกล่าวอันลือลั่นของ John F. Kennedy ที่กล่าวว่าจงอ ย่ าถามว่าประเทศของท่านจะทำอะไรเพื่อท่าน แต่จงถามว่า คุณสามารถทำอะไรให้กับประเทศดังนั้น ในเรื่องของการเลี้ยงลูกเราจึง ควรสอนลูกๆ ให้มีความรับผิ ดชอบทั้งในเรื่องของการเ งิ นการใช้ชีวิต รวมถึงหน้าที่ที่พึงกระทำ ต่อสังคมด้วย ไม่ควรสอนให้พวกเขา เอาแต่ร้องขอและรอคอยแต่การช่วยเหลือ

4. สอนลูกให้รู้จักงบประมาณ

งบประมาณ อาจเป็นเรื่องที่หนักและ ย ากเกินไปสำหรับเ ด็ กเล็กๆ แต่สำหรับเ ด็ กโตคุณสามารถสอน พวกเขาได้ครับเพราะการสอนเรื่องงบประมาณ เป็นการทำ ให้ลูกของคุณรู้จักการใช้เ งิ นการวางแผน และมีความเป็นผู้ใหญ่ ในเรื่องของการใช้เ งิ น ซึ่งพวกเขาจะสามารถรู้ว่า มีงบประมาณเท่าไหร่ที่จะสามารถใช้ซื้ อ สิ่งของได้ และ เ งิ นจะเหลือเท่าไหร่ พวกเขาจะเรียนรู้วิ ธีคิดอ ย่ างรอบคอบและรู้ว่าสิ่งไหนควรซื้ อ ไม่ควรซื้ อ ครับ

5. อ ย่ าให้ทุกสิ่งทุกอ ย่ างแก่ลูก

อ ย่ าไปให้ทุกสิ่งทุกอ ย่ าง ที่พวกเขาต้องการ เพราะเ ด็ กที่เติบโตมาด้วยการที่มีครบทุกสิ่งทุกอ ย่ างอย ากได้อะไรก็ได้หมด จะไม่เห็นคุณค่าของเ งิ น ดังนั้น ทางที่ดี คุณควรสอนให้พวกเขารู้จักการออมเ งิ นเพื่อซื้ อ ของที่อย ากได้เองตั้งแต่ยังเ ด็ กๆ ครับ

6. อ ย่ าสอนลูกให้ลุ่มหลงกับวัตถุ

หากอย ากให้ลูกๆ ของคุณ ใช้เ งิ นเป็น สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การสอนพวกเขาไม่ให้ลุ่มหลงกับสิ่งของวัตถุหรือเป็นพวกวัตถุนิยม เช่น เห็นเพื่อนบ้ านซื้ อ รถ ก็ไปซื้ อ ต ามเขา ทั้งๆ ที่รถคันเก่าก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ เป็นต้นเราควรสอนให้พวกเขาเห็นคุณค่าของเ งิ นทุกบาท ไม่ต ามแฟชั่นจนเกินไป และไม่มองคนที่ภายนอ กรวมถึง

ไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นครับคำแนะนำข้างต้น สามารถเอาไปใช้ กับบุตรหลานได้ทุกช่วงอายุนะครับ (4 ปีขึ้นไป) ซึ่งนับว่าเป็นคำแนะนำที่ดีอ ย่ างยิ่ง ในการสอน วิชาการเ งิ นให้กับเ ด็ กๆ และผลที่ได้ คือ พวกเขาจะเติบโตมากับการเรียนรู้เรื่องคุณค่าของเ งิ นและ ใช้เ งิ นเป็น รับรองว่า อนาคตของพวกเขาไร้ปัญหา การเ งิ นแน่นอนครับ

ที่มา : time, moneyadded, parent-youth  fahhsai

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …