Home ข้อคิด คำคม 6 วิ ธีสอนลูกยังไง ให้โตไปมีความรับผิ ดชอบ รู้จักเอาตัวรอ ดได้

6 วิ ธีสอนลูกยังไง ให้โตไปมีความรับผิ ดชอบ รู้จักเอาตัวรอ ดได้

9 second read
ปิดความเห็น บน 6 วิ ธีสอนลูกยังไง ให้โตไปมีความรับผิ ดชอบ รู้จักเอาตัวรอ ดได้
0

พ่อแม่ทุกคนย่อมอย ากเห็นลูกโตขึ้น มาได้ดิบได้ดี ณุ้จักใช้ชีวิตเอาตัวรอ ดเป็นทั้งนั้น เพราะพ่อแม่ไม่สามารถที่จะอยู่ดูแลได้ไปตลอ ดทั้งชีวิต แล้วเราจะดูแลเลี้ยงลูกอ ย่ างไรดี วันนี้เรามีวิ ธีเป็นแนวทางในการเลี้ยงลูกมาฝากคุณพ่อคุณแม่กัน จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

การเลี้ยงลูกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ สำหรับพ่อแม่มือใหม่ สมัยนี้คู่แต่งงานหล า ยคู่พอแต่งงานแล้วก็ตั ดสินใจมีลูกแค่คนเดียว เพราะอย ากทุ่มเททุกอ ย่ างให้ลูกอ ย่ างเต็มที่ ด้วยปัญหาเ ศ ร ษ ฐ กิ จ และต้องการ อ ย า ก เลี้ยงลูกให้ดีที่สุด

จึงพย าย าม ทำทุกอ ย่ างเพื่อให้ลุกได้เรียนในที่ดีๆ และมีผลการเรียน มาให้พ่อแม่ชื่นชม แต่หารู้ไม่ว่า นอ กเหนือจากการเรียนที่สำคัญต่อลูกแล้ว การสอนให้เค้ารู้จักหน้าที่ ก็จัดว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญ ที่มีส่วนช่วยพัฒนา ไ อ คิ ว และ อี คิ ว ให้ลูกนั้นเจริญเติบโตอ ย่ างมีคุณภาพ มาดูคำแนะนำสำหรับใครที่ต้องการเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดกันดีกว่า กับ 6 เ ท ค นิ คเลี้ยงลูกที่ง่ายที่สุด ต่อไปนี้

1. สอนลูกให้รับผิ ดชอบ

ถึงแม้จะเป็นลูกคนเดียว แต่พ่อแม่ก็ไม่ควรเอาใจจนลูกทำอะไรเองไม่ได้ เมื่อถึงวัยที่เหมาะสมก็ควรสอนให้ลูกรู้จักรับผิ ดชอบในหน้าที่ตัวเอง มอบหมายงานบ้านให้รับ ผิ ด ช อ บ เพื่อให้ลูกเรียนรู้การช่วย ความมีน้ำใจ และความรับ ผิ ด ชอบ

2. ไม่จับผิ ดลูก

ในบ้านที่มีกัน 3 คนพ่อแม่ลูก หากพ่อแม่ร่วมมือร่วมใจกัน จั บ ผิ ด ลู ก เ ด็ กน้อยคงรู้สึกหั วเดียว กระเทียมลีบ ในกรณีนี้พ่อแม่ต้องใจกว้างพอที่จะยอมรับว่า ความผิ ดพลาดนั้นเกิดขึ้นได้ และเป็นสิ่งที่ลูกต้องเรียนรู้

อ ย่ าทำให้ลูกรู้สึกเหมือนพ่อแม่รวมหัวกันกลั่ นแก ล้งเขาเลย หากพ่อแม่ต้องการวางก ฎเกณฑ์ต่างๆ ก็ควรทำด้วยความรักและความเข้าใจในตัวลูก เพราะในท้ายที่สุดแล้ว สิ่งเหล่านี้จะไป ทำ ล า ย ความมั่นใจในตัวลูกของคุณในที่สุด

3. สอนลูกให้ประหยัด อ ย่ าต ามใจลูกให้มาก

การที่พ่อแม่ซื้อของเล่นให้บ่อยๆ ต ามที่ลูก เ รี ย ก ร้ อ ง อาจทำให้ลูกน้อยที่น่ารักของคุณกล า ยเป็น เ ด็ ก ที่ไม่รู้จักพอ อ ย า ก ได้ของเล่นใหม่ๆ ตลอ ดเวลา จึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้อง ร ะ วั ง ไม่ให้ความรัก ความทุ่มเทของตนเองกล า ยเป็นต ามใจลูกให้ เ สี ย คน

4. ฝึกลูกให้อยู่ได้ด้วยตัวเอง

ในเมื่อลูกไม่มีพี่น้องไว้คอย ช่ ว ย เ ห ลื อ ในอนาคต เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องฝึกให้เขารู้จักรับผิ ดชอบ และช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อโตขึ้น ซึ่งทำได้โดยการให้เขาเรียนรู้จากความผิ ดพลาด พ่อแม่ไม่ต้องลงไปช่วยในทุกกรณี หรือจะลงไปช่วยก็ต่อเมื่อลูกขอความช่วยเหลือ

5. สอนลูกให้รู้จักวางตัว

เ ด็ ก น้อยที่เป็นลูกคนเดียวของครอบครัวมีโอกาสที่จะกล า ยร่างเป็นคนชอบ บ ง ก า ร คนอื่น นั่นทำให้เขากล า ยเป็น เ ด็ ก ที่พร้อมจะก้าวล่วงเข้ามาในเรื่องส่วนตัวของพ่อแม่ หรือผู้ใหญ่คนอื่นๆ

หากนิสัยนี้ติดตัวไปในอนาคต อาจทำให้เขากล า ยเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่น่าคบได้พ่อแม่จำเป็นต้องขีดเส้นแบ่งให้ลูกได้รู้ว่า จุดใดที่ลูกไม่ควรก้าวเข้าไปยุ่มย่ ามในชีวิตของคนอื่น การที่ เ ด็ ก ได้เรียนรู้ถึงเส้นแบ่งเหล่านี้จะทำให้เขาเข้าใจว่า ชีวิตของคนอื่นๆ ก็มีเขตที่เขาต้องให้ความเคารพด้วยเช่นกัน

6. ให้ลูกได้พบปะกับ เ ด็ ก คนอื่นๆ

เพราะไม่มีพี่น้องให้ได้เล่นด้วย จึงอาจทำให้ เ ด็ กๆ ข า ด เพื่อนวัยเดียวกัน ดังนั้นในช่วงก่อนเข้าเรียน อาจจะต้องพาลูกไปรู้จักเรียนรู้เจอ กับเ ด็ กๆ ในวัยเดียวกันบ้างเพื่อให้ลูกได้ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ เช่น อาจจะพาไปเล่นที่สนามเ ด็ กเล่น

พาไปพบปะเพื่อนๆ ที่มีลูกวัยเดียวกับเรา หรือไปรวมญาติในงานเทศกาลต่างๆ แล้วเมื่อพอโตเข้าโรงเรียนก็จะทำให้เขาปรับตัวได้ดีขึ้น และไม่ต้องห่วง เพราะว่าเขาจะมีเพื่อนๆ มากขึ้นเองต ามวัย

ที่มา gangbeauty  sabailey

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …