Home ข้อคิด คำคม 5 แนวทาง ที่จะช่วยให้คุณพ้นจากการเป็นห นี้ มีเงินเหลือใช้ ไม่ลำบาก

5 แนวทาง ที่จะช่วยให้คุณพ้นจากการเป็นห นี้ มีเงินเหลือใช้ ไม่ลำบาก

10 second read
ปิดความเห็น บน 5 แนวทาง ที่จะช่วยให้คุณพ้นจากการเป็นห นี้ มีเงินเหลือใช้ ไม่ลำบาก
0

เราทุกคนต่างรู้กันดีว่าการที่เรามีห นี้นั้น ทำให้ชีวิตของเรานั้น มีความลำบากมากขึ้น เพราะต้องทำงานหนักมากขึ้น เพื่อให้ได้เงิน มาใช้ห นี้ แต่การที่เราทำงานหาเงินไม่ใช่ว่า

จะต้องเก็บไว้ใช้ห นี้เขาอ ย่ างเดียว แต่ต้องกิน ต้องใช้ ค่าใช้จ่ายมากมาย เราเชื่อว่าทุกคนอย ากจะพ้นจากการเป็นห นี้กันทั้งนั้น แล้วเราจะทำอ ย่ างไรเพื่อไม่ให้เป็นห นี้เพิ่มจากเดิม

ทุกวันนี้สิ่งที่เราต้องการ มัน มีเยอะ แล้วเราเองก็ไม่รู้ตัวว่า เราใช้จ่ายฟุ่มเฟือยกันแค่ไหน และวันนี้ ลองมาท่อ งค าถาปล ดห นี้กันก่อน มั้ย เผื่อน้อยๆ ท่องเป็นประจำ ชีวิตนี้ก็น่าจะดีขึ้น และประกอบไปด้วย 5 บท ไปดูกัน ว่ามีอะไรบ้าง

1. ดูรายรับ รายจ่ายของตัวเอง

การที่เรามีห นี้ บางครั้งเกิดจากรายรับและรายจ่ายไม่สัมพันธ์กัน สิ่งที่ต้องทำคือ สำร วจรายรับและรายจ่าย และหากรายรับ น้อยกว่ารายจ่าย คือเราต้องล ดรายจ่ายลง จากที่เคยกินข้าวนอ กบ้านบ่อยๆ

ก็เปลี่ยนเป็นเดือนละครั้งงี้ กินอยู่ก็ให้ประหยัดกว่าเดิม และหากมีห นี้ก็ต้องมีวินัย เอาเงินไปใช้คืนห นี้ อย่ าเอาไปใช้จ่ายไปเรื่อย และถ้าล ดค่าใช้จ่ายยังไงมันก็รายรับไม่พออีก แบบนี้ เราก็ต้องหาวิ ธีเพิ่มรายรับ อาทิ ทำงานเพิ่มขึ้น ลงทุ น เป็นต้น

2. สำรว จห นี้ ว่ามีทั้งหมดเท่าไรและเกิดจากอะไร

การมีห นี้ไม่ใช่เรื่องแปลก ห นี้ที่ดีก็มี อ ย่ าง กู้ซื้ อบ้าน ห นี้การศึกษา ห นี้ในการกู้มาเปิดร้ าน สต็ อ กสิ นค้า และในขณะเดียวกันนั้นก็มีห นี้ที่ไม่ควรมี ที่มีขึ้น มาแล้วมันไม่ดีต่อเรา เช่น ห นี้ที่เกิ ดจากการใช้จ่ายเกินตัว

ห นี้บั ตรเ ครดิ ต ห นี้เครื่องใช้ไ ฟฟ้า กระทั่งห นี้สิน รถคันแรก ที่เราไปออ กรถมาเพราะได้รับล ดหย่ อน ทีนี้ก็ไม่ได้ดูฐ านะตัวเองเลยว่า มีความลำบากในการผ่อน เราจึงควรต้องนั่งแยกประเภท สำร วจว่าเป็นห นี้ใน ส่วนไหน แล้วเงื่อนไขการผ่อน อั ตร าด อ กเบี้ ยแต่ละที่มากน้อยแค่ไหน เพื่อจะดูว่าปัจจุบัน ห นี้ทั้งหมดเท่าไรและเป็นห นี้อะไรอยู่บ้าง

3. ชำ ร ะคืนห นี้ที่ดอ กสูงที่สุดก่อน

ส่วนใหญ่ห นี้ที่ด อ กสูงๆ คือห นี้นอ กระบบ ห นี้บั ตรเค รดิต จะอยู่ประมาณ 18 -21 เปอร์เซน ต่อปี แล้วสิ่งที่ต้องทำก็คือ หยุดห นี้นอ กระบบทั้งหมด แล้วเลือ กกู้ยืมจาก สถาบั นการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการเอาบ้านเอารถไป จำนอ งก่อน เพราะห นี้บ้านห นี้รถ ด อ กเบี้ยก็อยู่ประมาณ 7- 8 เปอร์เซน ต่อปี

คาถ าบทนี้จึงบอ กว่า พอเรารู้ว่ามีห นี้ สิ่งที่ต้องทำคือ การเลือ กชำร ะห นี้ที่มี ด อ กสูงให้หมดก่อน และที่เหลืออย่ าปล่อยห นี้ด อ กเบี้ ยสูง เช่น ธนาค ารเขาบอ กให้ ทยอยเลือ กชำร ะได้เพียงแค่ 10 เปอร์เซน แทนที่จะจ่ายคืนทั้งหมด ก็จ่ายเพียงแค่ 10 เปอร์เซน และเราเองเหลือเงินเอาไว้ ไปใช้จ่ายอย่ างอื่นที่จำเป็นแทน

4. หยุดก่อ ห นี้เพิ่ม

นั่นคือ ต้องตั้งใจเสมอว่าเราจะไม่สร้างเพิ่ม ตร าบใดที่เรายังปล ดภาระของเดิมไม่หมด ก็อย่ าสร้างใหม่เลย บางทีสิ่งที่เราบอ กว่าอีกนิดหนึ่งคงไม่เป็นไร อาจจะทำให้หลังเราหั กโดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้

หากเราไม่หยุดเราก็จะลำบ ากยิ่งขึ้น แต่ถ้ามีห นี้ก็ขอให้เป็นห นี้ที่ดี ที่จะออ ก ด อ ก ออ กผลให้เราในอนาคต มิใช่การใช้ฟุ่ มเฟื อย หรือ การใช้จ่ายที่ไม่ประมาณตน ทำให้ตัวเองรับภาระ จนหาทางออ กไม่ได้

5. ขอตัวช่วย สำหรับการปล ดห นี้

หากเราจะประหยัดก็ยังไม่สามารถปล ดห นี้ได้ ตัวช่วยที่สำคัญคือ ทรั พย์สิ นที่มีที่เราไม่ได้ใช้ เอาไปจำนำ หรือข ายท รั พ ย์สินนั้นเพื่อเอามาใช้ห นี้ ไม่ก็ลองปรึกษาจากญาติๆ ก่อน เพื่อจะได้ ขอเป็นลักษณะจ่าย

ด อ กเบี้ ยปีละครั้ง แทนที่จะต้องหมุนเงินเป็นเดือน แล้วสุดท้ายคือทำงานเพิ่ม มันไม่พอก็ต้องเพิ่ม ค าถ าบทนี้คือ เริ่มจากการข ายท รั พ ย์สิน การหาแหล่งเงิ นกู้ที่มีต้นทุ นที่ถูก และการหารายรับเพิ่ม ล้วนเป็นตัวช่วยที่สำคัญทั้งนั้น

ค าถ าปล ดห นี้ที่ดี คือตัวเรานั่นเองทั้งนั้นเราจะเป็นยังไง มีทุ ก ข์สุขมากเท่าไหร่ ก็เกิดจาก ที่เราทำตัวของเราเองทั้งนั้นคงได้แต่ฝากค าถ าปล ดห นี้ไว้ให้คุณๆ ทั้งหล า ย ไว้ป้อ งกันตัว ไว้คุ้ มครองให้ชีวิตมั่นคง และมั่ งคั่ งยั่งยืนตลอ ดไป

ที่มา  tamnanna

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …