Home ข้อคิด คำคม 5 เ ท ค นิ คใช้เ งิ นยังไงให้รอ ดถึงเดือนหน้า แม้เ งิ นเดือนน้อยก็พอใช้

5 เ ท ค นิ คใช้เ งิ นยังไงให้รอ ดถึงเดือนหน้า แม้เ งิ นเดือนน้อยก็พอใช้

10 second read
ปิดความเห็น บน 5 เ ท ค นิ คใช้เ งิ นยังไงให้รอ ดถึงเดือนหน้า แม้เ งิ นเดือนน้อยก็พอใช้
0

สำหรับมนุษย์เ งิ นเดือนที่ไม่เคยใช้เ งิ นถึงเดือนหน้าหรือถึงวันที่เ งิ นเดือนออ กอีกทีเลย เ งิ นออ กมาไม่ถึงอาทตย์ก็หมดแล้ว นั่นเป็นเพราะคุณไม่มีการวางแผนการ

ใช้เ งิ นให้ดีพอ ยิ่งทำงานก็ยิ่งเป็นห นี้ แล้วจะใช้อ ย่ างไรดีละ ให้เ งิ นเหลือและพอมีเก็บกับเขาบ้าง วันนี้เรามีเ ท ค นิ คดีๆในข้ อนี้มาบอ กกัน เ งิ นเดือนน้อยก็เหลือเก็บได้

ใครในที่นี้ เจอเหตุการณ์แบบนี้บ้าง ขอให้ยกมือขึ้นสูงๆ ตั้งแต่วิ ก ฤ ต เ ศ ร ษ ฐ กิ จที่แย่ลง แล้วยังไม่พอ ต้องมาเจอวิ ก ฤ ตโ ร คระบ าดครั้งใหญ่

ระดับโลก ที่ทำให้เ ศ ร ษ ฐ กิ จทั้งโลกต้องหยุดชะงัก และยังกระทบเป็นลูกโซ่ มาถึงการจ้างงาน ของบริษัทต่างๆด้วยนโยบาย

จากภาครัฐที่ต้องสั่งปิดสถานที่เ สี่ ย งต่างๆ การทำงานที่ต้องทำงาน จากที่บ้าน ลดการเคลื่อนย้ายของคน และการรวมกลุ่ม ที่อาจก่อให้เกิด

โ ร คร ะ บ า ดและอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ณ วินาทีนี้ ซึ่งถือว่าเป็น ม า ต รก า ร ที่ทำให้ประชาชน รู้สึกปลอ ดภั ยด้านสุ ข ภ า พมากขึ้น

ระดับหนึ่งแต่ในอีกมุมหนึ่ง คือไม่มีใครตอบได้ว่า วิ ก ฤ ตการณ์นี้ จะอยู่กับเราไปอีกนานเท่าไร หล า ยๆงดจ้างพนักงานในช่วงนี้บ้าง หรือบางบริษัทก็ต้องปิดกิจการถาวรไปบ้าง

ส่งผลให้หล า ยคน ได้พักจากงานกันในช่วงนี้ ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมตัวพร้อม รับสถานการณ์ในทุกๆวัน ที่ไม่รู้ว่าจะดีขึ้นแย่ลง หรือจะเจอเคอร์ฟิว

วันไหน ในตอนนี้เราจึงควรวางแผน การใช้จ่าย และการออมเ งิน อ ย่ างละเอียดรอบคอบ แม้ว่ามีเงิ นแค่ 5,000 บ า ทต่อเดือน ก็สามารถใช้จ่ายกิน

อยู่ได้ทั้งเดือน แถมมีเงิ นเหลือเก็บ พร้อมรับทุกสถานการณ์อีกด้วย วันนี้เราเลยมีทริคเล็กๆน้อยๆ ในการวางแผนใช้จ่าย และออมเงิ น มาฝากกัน

1.จดบันทึก

สร้างวินัยในการใช้จ่าย ด้วยการจดบันทึกร า ยรับร า ยจ่าย อ ย่ างละเอียด เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น การที่เราเห็น เป็นรูปธรรมว่า เงิ นที่จ่ายออ กไป ตรงไหนบ้าง ที่จริงๆ เราไม่จ่ายก็ได้ จะทำให้เราตระหนัก ในการใช้เงิ น มากขึ้น

2.แบ่งเงิ นซื้ อของที่จำเป็น

แบ่งเงิ นประมาณ 1,000 บ า ท นำไปซื้ อเครื่องอุปโภค บริโภค และของที่จำเป็นต้องใช้ เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไข่ไก่ ปลากระป๋องข้าวสาร โจ๊กซอง

กาแฟซอสปรุงรส สบู่แชมพูย าสระผม ย าสีฟั น แปรงสีฟั น ผงซักฟอ ก น้ำย าปรับผ้านุ่ม น้ำย าล้างจาน น้ำย าถูพื้น

และน้ำกดจากตู้หยอ ดเหรียญ ควรต้มน้ำก่อนนำมาดื่ม ที่สำคัญอ ย่ าลืม อุปกรณ์ป้องกันไ ว รั สโ ค วิ ด – 19 อ ย่ างหน้ากากอนามัยแบบผ้า และแอลกอฮอล์ ล้างมือเท่านี้ เราก็จะเหลือเ งินใช้ได้อีก 3,000 บ า ท

3.เริ่มศึกษาการลงทุนในรูปแบบต่างๆ

เพื่อทำให้เงิ นงอ กเงย เพราะเมื่อถึงช่วงที่สถานการณ์ กลับมาเป็นปกติ แล้วเราก็จะมีความรู้ และสามารถ เลือ กลงทุนในหน่วยลงทุน

ที่เรารับความเ สี่ ย งได้ และแถมมีโอกาส ทำให้เ งินงอ กเงย เพิ่มขึ้นอีกด้วยนะ

4.แบ่งเงิ นออ กเป็นส่วนๆ

ถ้าจะใช้จ่าย 4,000 บ า ท และต้องการออมประมาณ 1,000 บ า ท ให้ทำการแยกฝากในธนาคาร ที่ให้ดอ กเบี้ยสูง และทำการถอน

ค่อนข้างย ากไม่มีบัตรATM ยกตัวอ ย่ างเช่น บัญชีฝาก ไม่ประจำของ TMB ที่ให้ดอ กเบี้ย 1.3% และสามารถถอนได้ เดือนละ 2 ครั้งเป็นต้น

5.คำนวณเ งินที่ต้องใช้ต่อวัน

จากนั้นก็นำเ งิน ที่เหลือมาหาร จำนวนวัน เช่น 3,000 หาร ด้วย 31 = 96บ า ท เท่ากับว่าเรามีเงิ นใช้อยู่วันละ 96 บ า ท ให้ทำการแยกเ งิน เป็นร า ยวัน ใส่ถุงซิปล็อค หรือสร้างวินัยพกเ งินใส่กระเป๋า วันละ 96 บ า ท เท่านั้นหากเ งินเหลือ จากการใช้ในวันนั้น ให้เก็บทันที จะไม่ทบไปเป็นของวันใหม่ และเมื่อครบ 1 เดือน ก็นำไปฝากธนาคาร พร้อมกับเงิ นของเดือนใหม่

ที่มา  stand-smiling

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …