Home ข้อคิด คำคม 5 เ ค ล็ ด ลั บออมเ งิ น สำหรับคนเก็บไม่เก่ง

5 เ ค ล็ ด ลั บออมเ งิ น สำหรับคนเก็บไม่เก่ง

9 second read
ปิดความเห็น บน 5 เ ค ล็ ด ลั บออมเ งิ น สำหรับคนเก็บไม่เก่ง
0

การออมเ งิ นเป็นปัญหาใหญ่สำหรับหล า ยๆคน ซึ่งแต่ละคนก็มีเหตุผลหรือข้ ออ้างที่แตกต่างกันไปที่ทำให้ออมเ งิ นไม่อยู่ แต่ไม่เป็นไรจ้าไม่ว่าเหตุผลเหล่านั้น มันจะคืออะไร วันนี้เรามีเ ค ล็ ด ลั บในการออมเ งิ น มาฝากกัน เหตุผลหรือข้ ออ้างอะไรก็ทำอะไรไม่ได้หากคุณลงมือทำ เริ่มทำเท่ากับได้

1 เอาเศษเหรียญทั้งหมดที่ได้มาเอามาหยอ ดกระปุก ห มู ซะ

หล า ยครั้งที่เราไม่มีเ งิ นเก็บ เพร าะเราไม่มีวินัยมากพอที่ จะนำเ งิ น มาออมไว้วิ ธีที่ง่ายที่สุด สำหรับคนที่คิดจะออมเ งิ นคือ หยอ ดเหรียญในกระปุก ห มู ของคุณคุณอาจมองว่า

เป็นวิ ธีที่ เ ด็ ก น้อยทำกัน และอาจจะคิดว่ามันเป็นการออมเ งิ น จำนวนที่เล็กน้อยมาก แต่หากคุณเพิ่งจะเริ่มต้น การออมเ งิ นวิ ธีนี้เป็นวิ ธีสร้างวินัยได้ดีที่สุด เคยมีดาร าท่านหนึ่ง

ให้สัมภาษณ์ในร ายการหนึ่งว่า เขาเคยมีชีวิตที่ตกต่ำมากถึง ขนาดที่เ งิ นจะซื้ ออาหาร ยังไม่มีจะซื้ อเลยแต่โชคดี ที่เขาเป็นคนชอบหยอ ด กระปุกออมสินและหยอ ดมัน

จนเต็มหล า ยใบเขาจึง สามารถใช้เ งิ นในกระปุกนั้น เลี้ยงคนในครอบครัวได้ และทำให้ชีวิตเขากลับมา เจริญก้าวหน้าได้อีกครั้งเห็นถึงประโยชน์ กระปุก ห มู ของคุณหรือยังเอ่ย

2 จับยัดเข้าธนาคาร

การนำเ งิ นไปฝากไว้กับธนาคาร เป็นอีกวิ ธีหนึ่งที่จะช่วยให้คุณออมเ งิ นได้ อ ย่ า ง มีประสิทธิภาพ แต่หากคุณเป็นคนที่ ยังไม่มีวินัยในการออมเ งิ นแล้วล่ะ ก็ถ้าฝากได้ก็ถอนออ กมาใช้

ได้เช่นกันเพร าะ ปัจจุบันธนาคารต่างๆ เพิ่มความสะดวกสบาย ให้ลูกค้ า มากขึ้น จะฝากเ งิ นหรือถอนเ งิ น เป็นเรื่องง่ายมากสิ่งที่ คุณต้องทำถ้า อ ย า ก จะใช้ประโยชน์

จากธนาคารเพื่อ ออมเ งิ นคือทำให้มันถอน ย า ก ขึ้น โดยคุณอาจเปิดบัญชี แบบฝากประจำแ ละระบุให้ตัดเ งิ น จากในบัญชีแบบอัตโนมัติซัก 24 เดือน จะให้ตัดออ ก

เป็นจำนวนเท่าไหร่ ก็อยู่ที่การวางแผน ของคุณอาจซักสิบเปอร์เซ็นต์ ของเ งิ นเดือนคุณ และที่สำคัญที่สุด ห้ า มทำบัตรเอทีเอ็ม เพียงเท่านี้คุณก็มีเ งิ นเก็บ แบบอัตโนมัติแล้ว

3 ถ้าเอาชนะใจตัวคุณได้เรื่องออมเ งิ นจะเป็นเรื่องที่ง่าย

ก่อนจะเริ่มทำอะไรก็แล้วแต่ คุณต้องตั้งมั่นเอาไว้ในใจว่า คุณจะทำมันให้ได้ การออมเ งิ น ก็เหมือนกันในครั้งเริ่มแรก มันอาจจะ ย า ก สำหรับคุณ คุณอาจท้อเพร าะจำนวนเ งิ น

ที่หามาได้มันก็น้อยอยู่แล้ว สิ่งที่คุณต้องทำคือ การเก็บเ งิ น ที่ได้มาก่อนการใช้ออ กไป โดยอาจคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ จากเ งิ นเดือนของคุณ ตัว อ ย่ า ง เช่น เ งิ นเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบ า ท

คุณอาจจะเก็บออมไว้ ก่อนหนึ่งพันบ า ท อ ย่ า ไปคิดว่ามันน้อยเกินไป หรือเอาไปเปรียญเทียบกับเพื่อนๆ ที่ออมเ งิ นได้มากกว่า เ งิ นออมจะมากหรือน้อยไม่ใช่สิ่งสำคัญ การเอาชนะใจตัวเองได้นั่นแหละ สำคัญที่สุด เมื่อคุณรู้จักการออมแล้ว แม้เ งิ นออมจะเล็กน้อย แต่นั่นคือความภูมิใจของคุณ

4 พกเ งิ น ติ ด ตัวให้น้อยลง

การใช้เ งิ นในแต่ละวันของคุณ หมดไปกับค่าใช้จ่ายอะไรบ้างคนที่เก็บเ งิ น ไม่เก่งอาจหมดไป เพร าะการใช้จ่ายสิ้นเปลือง ในแต่ละวันโดยที่คุณ ไม่รู้ตัวปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้คุณสิ้นเปลืองกับการซื้ อนู้นนี่นั่นทำให้เ งิ นหมดไปแต่ ละวันเพร าะจำนวนเ งิ น ในกระเป๋าคุณมีเยอะเกินไป คุณจึงไม่คำนึงถึงสิ่งที่จำเป็น ต้องใช้กับสิ่งที่ไม่ต้องใช้

ก็ได้ยิ่งถ้าคุณเป็น พวกขาช็อปแล้วด้วยละ ก็หากพกเ งิ น ติ ด ตัวไว้ครั้งละมากๆ สิ่งที่คุณได้มาคือของที่คุณ อ ย า ก ได้แต่สิ่งที่คุณจะเ สี ยไปคือสภาพ คล่องทางการเ งิ นในเดือนนั้น ดังนั้น หากไม่ อ ย า ก หมดเ งิ นไป กับสิ่งที่ไม่จำเป็นในแต่ละวัน เยอะควรพกเ งิ นสด ติ ด ตัว เท่าที่จำเป็นเพร าะนอ กจากจะ เหลือเ งิ นไว้ใช้จ่ายในแต่ละวันแล้ว คุณยังเหลือเ งิ นเก็บไว้ออมด้วย

5 งดใช้บัตรเครดิต

ใช้บัตรเครดิตเพื่อนความสะดวก อ ย่ า ใช้เพื่อก่อห นี้สิน คำสอนของในหลวง ที่ควรนำมาใช้หากคุณเป็นคน ใช้บัตรเครดิตจนเกินตัวถ้าคุณ เป็นคนไม่มีปัญหาทางการเ งิ น หรือสามารถรู้ขอบเขต ของการนำเ งิ น มาใช้ได้บัตรเครดิต เป็นอีกทางเลือ ก ที่ช่วยให้คุณ สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แต่หากคุณเป็นคนใช้เ งิ น มือเติบ ประเภทที่ว่า

ใช้เต็มวงเ งิ นทุกเดือนแล้ว มาหน้ามืดที่หลังเมื่อได้รับใบเรียก ชำระเ งิ นในทุกสิ้นเดือนแล้วละก็ ขอแนะนำให้หยุดใช้ บัตรเครดิตนี่ซะเพร าะ นอ กจากจะไม่มีเ งิ นออมแล้ว คุณยังได้สร้างห นี้ ในอนาคตด้วยบางครั้งความ สะดวกสบายจากการใช้บัตรเครดิต อาจเหมาะกับคน มีความรับผิ ดชอบ หรือไม่เดือ ดร้อนที่จะใช้เ งิ นหากไม่แล้ว คุณอาจต้องมาเ สี ยใจทีหลัง

การออมเ งิ นนั้นนอ กจาก จะออมเพื่อซื้ อสิ่งที่คุณ อ ย า ก ได้แล้วเ งิ นออมนี้ อาจช่วยให้คุณมีความมั่งคง ในชีวิตขึ้นคุณอาจ ต้องใช้เ งิ นหากมีเหตุ ฉุ ก เ ฉิ น ในอนาคต หรือเก็บไว้ให้บุตรหลาน เพื่อ การศึกษาต่อไป ดังนั้น การออมเ งิ นจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงกระทำ เพร าะมัน มีแต่จะสร้างประโยชน์ให้คุณ

ที่มา create-readingth  sit-smiling

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …