Home ข้อคิด คำคม 5 เรื่องในเ ศ ร ษ ฐ กิ จยุคนี้ ที่ไม่ควรทำ

5 เรื่องในเ ศ ร ษ ฐ กิ จยุคนี้ ที่ไม่ควรทำ

8 second read
ปิดความเห็น บน 5 เรื่องในเ ศ ร ษ ฐ กิ จยุคนี้ ที่ไม่ควรทำ
0

ในทุกวันนี้ทุกคนคงเห็นแล้วว่า เ ศ ร ษ ฐ กิ จในบ้านเรานั้นเป็นอ ย่ างไร ฉนั้นเราไม่ควรที่จะประมาท โดยเฉพาะในเรื่องของเ งิ นทอง วันนี้เราจึงจะพามาดูว่า เ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดีแบบนี้เราไม่ควรทำอะไรกันบ้าง

1 อ ย่ าลงทุนหวือหวา หวังร ว ยเร็วโดยไม่มีความรู้

คนที่ตั้งหน้าตั้งต าจะหาเ งิ นให้ได้เป็นกอบเป็นกำ โดยนำความโลภเป็นที่ตั้ง อาจนำพาตัวเอง ไปลงทุนในช่องทางที่หวือหวาโดยไม่มีความรู้ เช่น พวกหุ้นปั่นทั้งหล า ย ช่องทางการลงทุน

ที่ไม่ชอบมาพากล เช่น พวกแช ร์ลูกโ ซ่ หรือ การหลอ กให้นำเ งิ นไปลงทุนในสินท รั พ ย์ต่างๆ ที่อาจไม่มีอยู่จริง โดยมีผลตอบแทนสูงเย้ายวนใจ ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆ และเป็นกอบเป็นกำ ในระยะเวลาอันรวดเร็วหรอ กค่ะ ที่สำคัญอ ย่ าลงทุนในสิ่งที่ตนเองไม่มีความรู้เป็นที่ดีที่สุด

2 หลีกเลี่ยงการสร้างห นี้ใหม่

อะไรที่เหนือความจำเป็น พักไว้ก่อนเถอะค่ะ ไม่ว่าคุณจะวางแผนเปลี่ยนรถคันใหม่ ให้ใหญ่กว่าเดิม หรือซื้อบ้านหลังที่สองไว้ต ากอากาศ เพราะตอนเ ศ ร ษ ฐ กิ จอ่อนแอแบบนี้ อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ ถนอมเนื้อถนอมตัว อ ย่ าเพิ่งสร้างห นี้ใหม่ให้เป็นภาระเลย จะได้ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบห่วงหน้าพะวงหลัง

3 อ ย่ าค้ำประกันให้ใครเป็นอันข า ด

ข้ อนี้อ ย่ าว่าแต่ในย ามเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดีเลย บางคนตั้งปณิธานไว้ จะรักกันแค่ไหนก็จะไม่ค้ำประกั นให้ใครเด็ดข าด หล า ยคนต้องเจอบทเรียน ชีวิตสะดุดจากการค้ำประกั นให้ผู้อื่น เข้าข่ าย เนื้ อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งแต่เอากระดูกมาแขวนคอ เพราะการค้ำประกั น คือ การสัญญาว่า บุคคลหนึ่งจะชดใช้ห นี้แทนลูกห นี้ หากลูกห นี้ไม่ยอมชำร ะห นี้หรือไม่สามารถชำร ะห นี้ได้

4 พักไว้ก่อนหากคิดจะลงทุนเพิ่ม

ในย ามเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี แน่นอนว่า การค้าขายหรือผลกำไรย่อมลดลง ผู้ประกอบการทั้งหล า ยต่างคิดหาหนทางที่จะเพิ่มร า ยได้ให้มากขึ้น เพื่อ ดึงยอ ดขายและกำไรกลับมา หนึ่งในวิ ธีการเพิ่มกำไรคือ การลงทุนเพิ่ม จะเป็นการเปิดสาขาใหม่เพื่อเพิ่มยอ ดขาย หรืออ ย่ างอื่น ที่ต้องใช้เ งิ นจำนวน มาก ตรงนี้ขอบอ กว่า พักไว้ก่อนดีกว่า

5 อ ย่ านำเ งิ นสำรองฉุกเฉินออ กมาใช้โดยไม่จำเป็น

6 เท่า ของร า ยจ่ายร า ยเดือนคือเ งิ นสำรองฉุกเฉิ นขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ต ามหลักการวางแผนการเ งิ นส่วนบุคคล วัตถุประสงค์หลักคือ เป็นเ งิ นที่จะสามารถนำมาเยีย วย าเรื่องฉุกเฉิ นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต

ไม่ว่าจะเป็นตกงาน ประสบอุบั ติเ หตุ ธุรกิจประสบปัญหา ฯลฯ บางคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเ งิ นหรือธุรกิจ แต่นำเ งิ นส่วนนี้มาใช้ เมื่อถึงคราวเกิดปัญหาจริงๆ ก็ไม่เหลือเ งิ นสำรองไว้ใช้

ที่มา  kha-yam

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …