Home ข้อคิด คำคม 5 เรื่องเ งิ นทองที่ไม่ควรทำในยุคเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี ถ้ายังไม่พร้อมจริงๆ

5 เรื่องเ งิ นทองที่ไม่ควรทำในยุคเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี ถ้ายังไม่พร้อมจริงๆ

9 second read
ปิดความเห็น บน 5 เรื่องเ งิ นทองที่ไม่ควรทำในยุคเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี ถ้ายังไม่พร้อมจริงๆ
0

หากวันนี้คุณกำลังคิดจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเ งิ น การล ง ทุ นต่างๆเราอย ากจะให้ถามตัวเองให้ดีว่า คุณพร้อมแค่ไหนและพร้อมรับกับสิ่งที่จะต ามมาภายหลังได้หรือไม่ หากสิ่งที่ทำนั้นไม่เป็นอ ย่ างที่หวังไว้ การจะทำสิ่งใดเกี่ยวกับเรื่องเ งิ นทอง เราอย ากจะคิดให้ดีและถี่ถ้วนเ พ ร า ะไม่ใช่ทุกคนจะสำเร็จเสมอไป

เ ศ ร ษ ฐ กิ จดีหรือไม่ดี อาจจะขึ้นอยู่กับว่าคุณทำงานอยู่ในสายงานไหน อุตสาหก ร ร มอะไร ธุรกิจประเภทไหนเช่นกัน บางธุรกิจ โตเอา ๆ ถึงจะโตแบบช้า ๆ แต่บางธุรกิจก็ซบเซาถึงขั้นปิดกิจการไปเลยก็มี สิ่งที่สำคัญคือ การเอาตัวรอ ดให้ได้ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่เ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดีค่ะ

สงครามทางการค้าระหว่างอเมริกากับจีนที่เขย่ าขวัญเ ศ ร ษ ฐ กิ จไปทั่วโลก และส่งผลกระทบกับประเทศไทยของเราแน่นอน ตัวเลขการส่งออ กของไทยที่ปรับตัวลดลงจากผลกระทบของสงครามทางการค้า เ พ ร า ะไทยเป็นคู่ค้าสำคัญกับจีน แถม ตอนนี้ยังมีเรื่อง สงครามร า ค าน้ำมัน อีกต่างหากเอาล่ะ พอรู้ภาพรวมกันแล้ว เราไปดูกันเลยค่ะว่า 5 สิ่งที่ห้ า ม ทำเรื่องการเ งิ นนั้น มีอะไรบ้าง

1 ห้ า มนำเ งิ นสำรองฉุกเฉินออ กมาใช้โดยไม่จำเป็น

วัตถุประสงค์หลักของเ งิ นสำรองคือเป็นเ งิ นที่จะสามารถนำมาเยียวย าความฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ ไม่ว่าจะเป็น ตกงาน ประสบอุบัติเหตุ ธุรกิจประสบปัญหา ฯลฯ บางคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเ งิ นหรือธุรกิจ หรืออาจยังไม่รู้สึกว่าตน ได้รับผลกระทบจากภาวะเ ศ ร ษ ฐ กิ จทำให้ชะล่าใจ ควักเ งิ นสำรองฉุกเฉินออ กมาใช้โดยไม่จำเป็น จนสุดท้ายในย ามที่ เ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในชีวิต อาจจะไม่มีเ งิ นใช้ในย ามฉุกเฉินได้

2 ห้ า มค้ำประกันให้ใครเชียว

ข้ อนี้อย่ าว่าแต่ในย ามเ ศ ร ษ ฐ กิ จอ่อนแอเลย บางคนตั้งปณิธานไว้ว่า จะรักกันแค่ไหนก็จะไม่ค้ำประกันให้ใครเชียวหล า ยคน ต้ อ ง เจอบทเรียน เ จ็ บ ชีวิตสะดุดจากการค้ำประกันให้ผู้อื่น เข้าข่ายเนื้อไม่ได้กินแต่เอาก ร ะ ดู กมาแขวนคอเ พ ร า ะการค้ำ ประกันคือ การสัญญาว่าบุคคลหนึ่งสัญญาว่าจะชดใช้ห นี้แทนลูกห นี้หากลูกห นี้ไม่ยอมชำระห นี้ หรือไม่สามารถชำระห นี้ได้

ในย ามที่เ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี โอกาสที่ลูกห นี้จะเบี้ยวห นี้ก็มีสูง นั่นหมายความว่าหากเราหลวมตัวไปค้ำประกันให้ใครโอกาสที่ จะต้องรับชำระห นี้แทนนั้นก็จะมีสูงขึ้นนั่นเองค่ะ ตัดไฟตั้งแต่ต้นลม จงอย่ าค้ำประกันให้ใคร ส่วนใครที่จำเป็นจริง ๆ ก็ อ่ า นดูสัญญาให้ละเอียดก่อนเซ็นค้ำประกันให้ดี อย่ าเซ็นให้ใครสุ่มสี่สุ่มห้า แม้ว่าอ ดีตหรือวันนี้เขาอาจจะยังไม่เคยมี ประวัติหรือมีปัญหามาก่อน แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าอนาคตเขาจะไม่มีวันเบี้ยวห นี้ค่ะ

3 ห้ า มโลภมาก

อย่ าล ง ทุ นในช่องทางที่หวือหวาโดยไม่มีศึกษาความเป็นไปได้เ พ ร า ะอาจทำให้คุณติดกับดักมิจฉาชีพ เช่น พวกข้ อความ ลูกโซ่ หรือ การหลอ กให้นำเ งิ นไปล ง ทุ นในสินท รั พ ย์ต่าง ๆ ที่อาจไม่มีอยู่จริงโดยมีผลตอบแทนสูงเย้ ายวนใจผู้ล ง ทุ นไม่มี อะไรที่ได้มาง่าย ๆ และเป็นกอบเป็นกำในระยะเวลาอันรวดเร็วหรอ กค่ะ

4 ห้ า มล ง ทุ นเพิ่มในธุรกิจ

ในย ามเ ศ ร ษ ฐ กิ จอ่อนแอแน่นอนการค้าการข า ยหรือผลกำไรย่อมลดลง ผู้ประกอบการทั้งหล า ยต่างคิดหาหนทางที่จะเพิ่ม ร า ยได้ให้มากขึ้นเพื่อ ดึงยอ ดข า ยและกำไรกลับมาหนึ่งในวิ ธีการเพิ่มกำไรคือ การล ง ทุ นเพิ่ม จะเป็นการเปิดสาขาใหม่เพื่อ เพิ่มยอ ดข า ย หรืออย่ างอื่นที่ต้องใช้เ งิ นจำนวน มาก ตรงนี้ขอบอ กว่าพักไว้ก่อนเ พ ร า ะอาจเป็นความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น

อีกทั้งหากการล ง ทุ นเพิ่มต้องกู้เ งิ นเพิ่มห นี้ ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวัง เ พ ร า ะระยะเวลาการคุ้มทุนในย ามเ ศ ร ษ ฐ กิ จ อ่อนแอย่อมย าวนานขึ้นหากต้องการเพิ่มยอ ดข า ยให้กลับมาอาจเริ่มที่การปรับลดร า ยจ่าย หรือถ้าเป็นคนค้าข า ยอาจ ขย ายเวลาการปิด-เปิดออ กไป สรุป ปรับที่พฤติก ร ร มหรือเพิ่มโปรโมชั่นดีกว่าล ง ทุ นเพิ่ม เ พ ร า ะนั่นคือ การเพิ่มความเสี่ยงค่ะ

5 ห้ า มสร้างห นี้ใหม่

อะไรที่เหนือความจำเป็น เว้นวรรคพักห นี้ไว้ก่อนเถอะค่ะไม่ว่าคุณจะวางแผนเปลี่ยนรถคันใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิม หรือซื้ อบ้าน หลังที่สองไว้ต ากอากาศเ พ ร า ะตอนเ ศ ร ษ ฐ กิ จอ่อนแอแบบนี้ อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ถนอมเนื้อถนอมตัวอย่ าเพิ่งสร้าง ห นี้ใหม่ให้เป็นภาระเลยจะได้ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบห่วงหน้าพะวงหลังสร้างความไม่สบายใจเ สี ยเปล่า ๆ ค่ะ

สรุป

เ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดีในภาพใหญ่ บางคนอาจจะคิดว่าไกลตัว แต่แท้จริงแล้วล้วน มีผลกระทบกับเราทั้งสิ้น ดังนั้นการเตรียมพร้อม รับมือและระมัดระวังตัวจึงเป็นเรื่องสำคัญ ในเมื่ออนาคตเป็นสิ่งที่คาดการณ์ไม่ได้ เราจึงต้องพร้อมเสมอ และไม่ประมาทกับทุกสถานการณ์ค่ะ

ที่มา  kid-si

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …