Home ข้อคิด คำคม 5 เรื่องที่ไม่ควรทำ ถ้าจำเป็นให้คิดให้ดี ใช้สติให้มาก

5 เรื่องที่ไม่ควรทำ ถ้าจำเป็นให้คิดให้ดี ใช้สติให้มาก

18 second read
ปิดความเห็น บน 5 เรื่องที่ไม่ควรทำ ถ้าจำเป็นให้คิดให้ดี ใช้สติให้มาก
0

เราเห็นกันอยู่แล้วว่าทุกวันนี้เป็นยังไง เศรษฐกิจไม่ค่อยจะดี ข้าวของก็ขึ้นราคาอีกทั้งยังมีกฏหมายใหม่ๆเข้ามาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอ ย่ างมาก ฉนั้นเราจึงควรจัดการวางแผนชีวิตตัวเองให้ดี ถ้าจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องเ งิ นๆทองๆละก็ คงต้องใช้สติให้มากอ ย่ าได้ประมาทเป็นอันข า ดและนี่คือ 5 เรื่องที่ไม่ควรทำ ถ้าจำเป็นให้คิดให้ดี ใช้สติให้มาก

1. อ ย่ าลงทุนหวือหวา หวังร ว ยเร็วโดยไม่มีความรู้

คนที่ตั้งหน้าตั้งต า จะหาเ งิ นให้ได้เป็นกอบเป็นกำ โดยนำความโลภเป็นที่ตั้ง อาจนำพาตัวเอง ไปลงทุนในช่องทางที่หวือหวา โดยไม่มีความรู้ เช่น พวกหุ้นปั่นทั้งหล า ย ช่องทางการลงทุนที่ไม่ชอบมาพากล เช่น พวก แ ช ร์ ลูกโ ซ่ หรือ การหลอ กให้นำเ งิ น ไปลงทุนในสินท รั พ ย์ต่างๆ ที่อาจไม่มีอยู่จริง โดยมีผลตอบแทนสูงเย้ายวนใจไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆ และเป็นกอบเป็นกำในระยะเวลา อันรวดเร็วหรอ กค่ะ ที่สำคัญอ ย่ าลงทุนในสิ่งที่ตนเองไม่มีความรู้เป็นที่ดีที่สุด

2. อ ย่ าค้ำประกันให้ใครเป็นอันข า ด

ข้ อนี้อ ย่ าว่าแต่ในย ามเศรษฐกิจไม่ดีเลย บางคนตั้งปณิธานไว้จะรักกันแค่ไหน ก็จะไม่ค้ำประกันให้ใครเด็ดข าดหล า ยคน ต้องเจอบทเรียนชีวิตสะดุด จากการค้ำประกันให้ผู้อื่นเข้าข่าย เนื้ อไม่ได้กิน หนังไม่ได้รองนั่ง แต่เอากระดูกมา แ ข ว น ค อ เพราะการค้ำประกันคือ การสัญญา ว่าบุคคลหนึ่งจะชดใช้ห นี้แทนลูกห นี้หากลูกห นี้ ไม่ยอมชำระห นี้หรือไม่สามารถชำร ะห นี้ได้

3. พักไว้ก่อนหากคิดจะลงทุนเพิ่ม

ในย ามเศรษฐกิจไม่ดี แน่นอนว่าการค้าขายหรือ ผลกำไรย่อมลดลงผู้ประกอบการทั้งหล า ย ต่างคิดหาหนทาง ที่จะเพิ่มร า ยได้ ให้มากขึ้นเพื่อ ดึงยอ ดขายและกำไรกลับมาหนึ่งในวิ ธีการเพิ่มกำไร คือ การลงทุนเพิ่มจะเป็นการเปิด สาขาใหม่เพื่อเพิ่มยอ ดขาย หรืออ ย่ างอื่นที่ต้องใช้เ งิ น จำนวน มากตรงนี้ขอบอ กว่า พักไว้ก่อนดีกว่า

4. อ ย่ านำเ งิ นสำรอง ฉุ ก เ ฉิ น

ออ กมาใช้โดยไม่จำเป็น 3-6 เท่า ของร า ยจ่าย ร า ยเดือนคือเ งิ นสำรอง ฉุ ก เฉิ น ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ต ามหลักการวางแผนการเ งิ นส่วนบุคคล วัตถุประสงค์หลักคือเป็นเ งิ นที่จะสามารถ นำมา เ ยี ย ว ย า เรื่องไม่คาดฝันต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นตกงาน ป ร ะ ส บ อุ บั ติ เ ห ตุ ธุรกิจประสบปัญหา ฯลฯ บางคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเ งิ นหรือธุรกิจ แต่นำเ งิ นส่วนนี้มาใช้ เมื่อถึงคราวเกิดปัญหาจริงๆ ก็ไม่เหลือเ งิ นสำรองไว้ใช้

5. หลีกเลี่ยง การสร้างห นี้ใหม่

อะไรที่เหนือความจำเป็น พักไว้ก่อนเถอะค่ะ ไม่ว่าคุณจะวางแผนเปลี่ยน รถคันใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมหรือซื้ อบ้ านหลัง ที่สองไว้ต ากอากาศ เพราะตอนเศรษฐกิจอ่อนแอแบบนี้ อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ถนอม เ นื้ อ ถนอมตัว อ ย่ าเพิ่งสร้างห นี้ใหม่ให้เป็นภาระเลย จะได้ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบห่วงหน้าพะวงหลัง

ที่มา t h a i s m e s c e n t e r  yindeeyindee

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …